Tf-bladet

Nytt Tf-blad lagom till midsommar

Det nya Tf-bladet  presenterar den nya styrelsen, där finns också artiklar om rotfyllningar, D-vitamin som förebygger karies och den nya UNEP-chefens förhoppningar om amalgamförbud. Tyvärr har också flera av våra medlemmar avlidit, vilket uppmärksammas i detta nummer.Bland dessa läkaren Tatiana Drachmann som hjälpt många amalgamsjuka och den mångårige redaktören för Tf-bladet Siv Wirsenius.​ 

Läs mer »

Gifteffekter av fluor

Att fluor är giftigt även i relativt låga koncentrationer är de flesta överens om och det finns mycket stöd för dess giftverkan i forskningslitteraturen, vilket Mats Hanson skriver om i Tf-bladet nr 1/2016. I artikeln beskriver Mats Hanson vilka hälsorisker som är förknippade med fluor och vad man kan göra för att skydda kroppen om man bor i områden med naturligt höga fluorhalter i vatten.

Läs mer »

Tf-bladet nr 1/2016

En ny tidning delas snart ut i brevlådan med många intressanta artiklar. I ledaren gör Margaretha Molius en tillbakablick och summering av Tf:s verksamhet. Hon konstaterar i artikeln att taktiken fortsatt är densamma som tidigare, det vill säga att man i Sverige inte tillåter nya fakta att komma fram.

Förutom många intressanta artiklar innehåller också tidningen kallelse till 2016 års förbundsstämma som äger rum den 23-24 april i Örebro.

Läs mer »

Samtliga nummer av Tf-bladet från år 2015 finns nu på Internet

Klicka på länkarna nedan för att få tillgång till respektive nummer:

Nr 1/2015  (innehåller bland annat: "Magnesium - en livsviktig bristvara", "Risker med fluor" samt "Bastubad som avgiftning")
Nr 2/2015  ("Kvicksilver på hjärnan", "Förbundsstämma" samt "Kvicksilverhjärta")
Nr 3/2015  ("Hård kritik mot titanimplantat", "Kommentar till fluordebatten" samt "Fluor alltmer ifrågasatt")
Nr 4/2015  ("Årets IAOMT-möte", "Psykofarmaka" samt "Kroniskt trötthetssyndrom")

Läs mer »

Nytt Tf-blad nr 2 2015

Ett nytt innehållsrikt Tf-blad kom lagom till midsommar. Margaretha Molius tar i ledaren upp problem med tandvårdsförordningen som inte hanteras rätt enligt lag, vilket hon beskriver som ett demokratiproblem. Här publiceras en artikel av Mats Hanson om tidiga kunskaper om att kvicksilver påverkar hjärtat och en artikel om människans förmåga att anpassa sig till arsenikhaltig miljö av Gert Brodén.

Läs mer »

Första Tf-bladet för året

Ett nytt Tf-blad finns nu. Här publiceras Margaretha Molius ledare, nyheter om effekten av amalgamsanering och forskning som bekräftar bastubad som effektiv avgiftning.

Läs mer »

Sida 6 av 18 sidor < Första  < 4 5 6 7 8 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)