Press

Till regering, politiska partier och media. Som första ideella förening i Sverige beslutar Tandvårdsskadeförbundets riksstämma i Göteborg 2005 att helt inarbeta EU-kommissionens sexpunktsstrategi för avveckling av kvicksilver [SEC (2005) 101] i sin årliga verksamhetsplan.

Målen för strategin är följande:

 • Att minska utsläpp av kvicksilver!
 • Att minska tillgång och efterfrågan!
 • Att lösa det långsiktiga problemet med överskott och lager!
 • Att skydda mot exponering av kvicksilver!
 • Att förbättra förståelsen för kvicksilverproblem och lösningar på detta!
 • Att stödja och främja internationella åtgärder på området!

European Society of National Association for Dental Patients (ESNADP) har bildats på initiativ av Svenska Tandvårdsskadeförbundet och framförde redan 1998-99 de krav som EU nu har beslutat om.

Dessa krav beträffande kvicksilver i tandvården accepterades av kommissionärerna.

Europeiska Gemenskapens avvecklingsstrategi sammanfaller med det arbete som Tandvårdsskadeförbundet har lagt ner under 25 år.

Kemikalieinspektionens rapport har förordat amalgamförbud per 2005-07-01. Motiven är bland annat miljöskäl samt efterlevnad av försiktighets- och produktvalsprinciperna.

Dentalmaterialutredningen SOU 2003:53 finner inget behov av amalgam.

Båda dessa utredningar ligger på regeringens bord.

Eftersom det idag råder samsyn mellan två svenska expertutredningar och EU om avveckling av kvicksilver inklusive amalgam, uppmanar Tf:s Förbundsstämma regeringen att omedelbart fatta beslut om kvicksilverförbud.

Som ett bevis på hängivet arbete under årtionden i Europeiska Gemenskapens anda i frågan, har Förbundsstämman utsett tandläkarna Karin Öckert, Christer Malmström och Thage Tagdae till hedersmedlemmar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)