Press

Tandvårdskadeförbundet välkomnar regeringens aviserade förbud mot amalgam av miljö- och hälsoskäl. Sedan 1994 har olika regeringar försökt förbjuda amalgam av miljöskäl, men av olika anledningar misslyckats.

- Att hälsan nu lyfts fram är ett trendbrott, säger Margaretha Molius ordförande för Tandvårdsskadeförbundet. Inom hälso- och sjukvården måste nu biverkningar av amalgam tas på större allvar.

Tonvis av kvicksilver finns fortfarande kvar i tänderna på 74 procent av den vuxna befolkningen (SOU 2003:53). Vanliga diagnoser bland tandvårdsskadade är fibromyalgi, psykisk sjukdom som ångest och depressioner och kroniskt trötthetssyndrom, visar en ny rapport (HET-projektet Rapport nr 4/2007).

Fortfarande är kunskaperna inom vården bristfälliga om amalgamets skadeverkningar och 70 procent av landets läkare och tandläkare anser att amalgamproblem är psykosomatiska (SOU 2003:53).

- I medeltal får våra medlemmar vänta i 12 år innan sjukdomsorsakerna blivit fastställda och fyllningsbyten bli en del av behandlingen, fortsätter Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margaretha Molius.

Fördröjningen kostar samhället och skattebetalarna enorma summor förutom den drabbades personliga lidande. Fortbildning av läkare och tandläkare är nödvändigt för att de bättre ska kunna diagnostisera och behandla biverkningar av amalgam och andra dentala material. Tandvårdskadeförbundet kommer, enligt Margaretha Molius, att ställa krav på bättre vård och behandling och adekvat fortbildning av läkare och tandläkare under våren.

- Läkarna måste bättre lära sig att diagnostisera och behandla våra medlemmar rätt och tandläkarna måste lära sig att amalgamsanera korrekt så att folk inte blir ännu sjukare. Det kan bli ett av de stora klippen i sjukvården, konstaterar Margaretha Molius.

Mer information finns i HET-projektets underlagsrapporter (www.hetprojektet.info)

 • Rapport 2/2006: Djupintervjuer med 10 personer som varit svårt sjuka av amalgam och tillfrisknat efter sanering.
 • Rapport nr 4/2007: Enkätundersökning bland ett statistiskt urval av tusen personer bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Utförd av FSI 2006/07.
 • Slutrapporten publiceras i januari/februari 2008
 • HET-projektet drivs av Tandvårdskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund med medel från Allmänna arvsfonden och projektledare är Ann-Marie Lidmark som också var huvudsekreterare i den statliga Dentalmaterialutredningen.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)