Press

Tandvårdsskadeförbundet har varit aktivt på flera sätt Inför förhandlingarna i Geneve den 13-18 januari. Mötet är oerhört angeläget då en överenskommelse om att fasa ut kvicksilver i så gott som all användning är på gång. Tyvärr ser det inte ut att bli ett tidsbestämt amalgamförbud. Förbundet har skickat brev till miljöministern och föreslagit miljöavgifter (se annat inlägg på hemsidan). Följande meddelande har skickats till pressen för att uppmärksamma frågan.

Föreslå miljöavgifter på kvicksilver, skriver Tandvårdsskadeförbundet i brev till miljöministern inför de stundande förhandlingarna om en ny internationell kvicksilverkonvention i FN:s miljöorgan UNEP.

- Kvicksilver är ett kraftfullt cellgift antingen det finns i miljön eller i folks tänder, säger Margaretha Molius, ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Förbundets medlemmar är ofta känsliga för kvicksilver i mycket låga doser och en del blir sjuka bara av att äta insjöfisk.

- Det säger en del om den allvarliga miljöeffekten och dessutom kan kvicksilver mycket väl komma att användas vid terrorhot, fortsätter hon.

Forskare räknar med att kvicksilverhalten i Stilla Havet kommer att öka med 50 procent till 2050 om dagens utsläpp fortsätter. Miljögiftet påverkar intellektet och riskerar sänkt genomsnittligt IQ hos befolkningen, så kallat brain drain.

Tandvårdsskadeförbundet är särskilt oroat över skrivningarna om utfasning av amalgam och föreslår miljöavgifter på kvicksilver för att nå framgång. I dag är samtliga länder kraftigt påverkade av lobbyister från dentalmaterialföretag och amerikanska försäkringsbolag.

- Skulle amalgamet bära sina egna miljökostnader kommer en enda fyllning öka med cirka 1500 kr, säger Margaretha Molius. Vem skulle vilja betala det?

Tandvårdsskadeförbundet har sedan 1970-talet krävt amalgamförbud och Sverige och Norge är nu de enda länderna där sådant beslut finns. Den 13-18 januari hålls slutförhandling för en kommande kvicksilverkonvention.

- Det är ett lika viktigt miljöpolitiskt beslut som att minska klimateffekten, säger Margaretha Molius.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)