Helene har varit långtidssjukskriven (ME och utbrändhet) under en längre tid. Tänderna rasade ihop och hon fick många hål, men drog sig i det längsta för att besöka tandläkaren till följd av de höga kostnaderna. En lösning blev utbildningskliniken vid Tandläkarhögskolan i Göteborg. Det hela slutade i med trakasserier och mobbing då hon ville ta bort två amalgamfyllningar.

Man kan tycka att en institution som utbildar nya tandläkare borde diskutera fördelar och risker med olika material och ha en professionell attityd till sina patienter. Så var det inte i Helenes fall. Tandvården på utbildningskliniken utförs av elever som snart ska bli färdiga tandläkare och kostnaden är bara hälften mot att gå hos en vanlig tandläkare. Detta nappade Helene på.

Allt fungerade bra ända tills hon berättade att hon ville ta bort sina två amalgamfyllningar och undrade vilken skyddsutrustning kliniken använde sig av. Behandlande elevs handledare fick en helt ny klang i rösten och påstod att amalgam var ofarligt och i själva verket ett mycket bra och hållbart material. Någon amalgamsanering gjorde man inte på utbildningskliniken, enligt denna handledare. 

Helene ifrågasatte dock tandläkarens kunskaper och sa att det faktiskt är förbud mot att använda amalgam och att anledningen är att det är skadligt. Läraren på tandläkarhögskolan svarade då att det bara är farligt för miljön och inte alls i munnen på folk. Bekräftelse av detta synsätt fick Helene då hon frågade eleven om vilken undervisning de fick om riskerna med amalgam. 

Amalgam och dess risker för kvicksilverläckage berörs enligt eleven inte alls på Tandläkarhögskolan i Göteborg. Eleverna får inte heller lära sig vilka skydd som kan behövas för personalen. (Anm. Tf har fått samtal från tandläkarelever som frågat hur farligt amalgam är när man borrar i det och de har också berättat att inga skydd använs trots att det är vanligt med amalgamarbeten i folktandvården där många äldre personer går. )

Helene blev nu ordentligt trakasserad under cirka ett halvår då hon gick kvar på kliniken för att bli färdigbehandlad. Hon anklagades för att inte använda fluoridtandkräm och felaktigt påstods att hon inte lagt om kosten och inte slutat med socker. I journalen skrev tandläkaren att Helene inte ville gå kvar på utbildningskliniken, vilket var helt fel.

Det enda Helene ville var att få amalgamsanering hos tandläkare som hade de skydd hon ansåg sig behöva. Även detta stötte på patrull då elevens handledare ansåg att om hon gjorde arbete hos en annan tandläkare var hon inte välkommen tillbaka. 

Läs Helenes berättelse här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)