Distrikt Kalmar

Under 2019 har vi liksom tidigare ägnat oss åt patientärenden, särskilt frågor om dentala material och amalgamsanering. Ordförande Lars Adolfsson medverkar i år liksom förra året, som telefonombud för Tf Riks.
Vi håller kontakt med Region Kalmar län och vid vårt årsmöte i februari deltog regionfullmäktiges ordförande  Angelica Katsanidou som ordförande.

Det känns viktigt att fortsätta kontakten med Regionen och få ta del av planer och mål för tandvården i länet. För vår del, speciellt med tanke på förebyggande arbete mot tandvårdsskador genom dentala material och även strategier för äldretandvård och tandvård enligt högkostnadsskyddet.

Öppet Hus i föreningslokalen i Västervik, har endast hållits en gång per månad under 2020. För närvarande har vi uppehåll på grund av Corona-pandemin, men hoppas att verksamheten kan återupptas inom en inte alltför lång tid.

Senaste nytt

Läs vår nya insändare "Äldres tandhälsa i Corona-tider?"

Insändaren från den 10 september 2020 i Västerviks-Tidningen, Barometern, VimmerbyTidning och Kindaposten finns under våra dokument, längre ner på sidan.

Läs vår insändare om kvicksilver, införd i två länstidningar

Varna gärna även för kvicksilvret i amalgamplomber! Artikeln finns att hämta under "Dokument" längre ner på sidan. Där finns även de reviderade riktlinjerna för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material.

Insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp!

Nu har vi, Tf, haft nya framgångar med att få med en insändare i lokala tidningar, Västerviks och Vimmerby Tidning, Kinda Posten och Östra Småland! - Läs hela vår senaste insändare som finns under "Dokument".

Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk

För att skapa debatt angående patientbemötande i vården och regelverket inom svensk tandvård återges här en förkortad version av en patientberättelse. Läs hela insändaren som finns under "Dokument"

Insändare i Östran - Tandläkare och läkare måste samarbeta mer

Munnen är förstås en del av kroppen, men i regel har svenska läkare begränsade kunskaper om den betydelse munhålan har för olika sjukdomar. Därför krävs ett bättre samarbete mellan läkare och tandläkare. Läs mer av insändaren som finns under "Dokument"

Förbundsstämman 2019 i Västervik

Tandvårdsskadeförbundet, med säte i Stockholm, hade i år valt att förlägga sin förbundsstämma till Västervik. Den 11-12 maj samlades styrelsemedlemmar och delegater från hela landet i vår försommarvackra stad. Läs mer genom att klicka på "Stämman 2019" under "Dokument" lite längre ner sidan.

Insändare i Östran

Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan! Klicka på länken samt på PDF-filen under "Dokument" för mer information.

Läs mer »

Vår ordförande ryter till

Ordförande Lars Adolfsson ryter till om hur farligt kvicksilver är! Läs hela insändaren här:

Läs mer »

Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade

Kalmar läns landsting och Tandvårdsskadeförbundet har kommit överens om riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade.

Läs mer »

En god hälsa handlar om hela människan!

I PDF-filen här nedan finns mycket information angående Näringsterapeuten Ellinor Ladenbergs intressanta föreläsning i Kalmar 2016-10-01.

Läs mer »

Amalgam - ett av våra farligaste gifter

Läs mer i artikeln, skriven av Roland Bladh, som publicerades i Östran 2016-12-01.

Läs mer »

Intressant artikel om D-vitaminforskning

Vårt distrikt har haft ett par insändare i länstidningar under våren, men vi hittade en intressant artikel om D-vitaminforskning på Landstingets hemsida nyligen. Vi blev glatt överraskade då vi såg att det handlar om en forskare som vi redan 2015 hade engagerat vid en av våra föreläsningar. Det känns positivt att vi, faktiskt låg steget före med att upplysa om vitaminernas betydelse, här speciellt D-vitamin. Tyvärr är det ju inte så ofta som läkare och tandläkare är överens med oss i Tf om detta. Men nu gör t.o.m. vårt Landsting en satsning på forskning med hjälp av donerade pengar. Läs gärna det intressanta materialet i våra dokument, här nedan.

Dokument

Insändare, om äldres tandhälsa, från den 10 september 2020 i Västerviks-Tidningen, Barometern, VimmerbyTidning och Kindaposten Ladda hem
Insändare om kvicksilver, införd i två länstidningar Ladda hem
Reviderade riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material - Region Kalmar län Ladda hem
Insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp! Ladda hem
Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk Ladda hem
Tandläkare och läkare måste samarbeta mer Ladda hem
Stämman 2019 Ladda hem
Insändare i Östran - Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan Ladda hem
Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade Ladda hem
Vår ordförande ryter till - insändare i Västerviks-Tidningen Ladda hem
En god hälsa handlar om hela människan - föreläsning av Näringsterapeut Ellinor Ladenberg Ladda hem
Svar från politiker Ladda hem
Tre miljoner till forskning kring D-vitamin Ladda hem
Referat i tidningar Kalmar län november 2015 Ladda hem
Replik till Landstingets artikel ”Vi har landets nöjdaste patienter” Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Öppet Hus
Föreningslokalen i Västervik, klockan 14.00-16.00, den 2:a onsdagen i varje månad.
För närvarande har vi dock uppehåll på grund av Corona-pandemin, men hoppas att verksamheten kan återupptas inom en inte alltför lång tid.

Kontakta oss

Lars Adolfsson
tel 0490-135 75
epost: toyotabast@hotmail.com


Rosita Svensson
tel 0490-172 23
epost: rosita.sve39@gmail.com

Vår styrelse

Ordförande
Lars Adolfsson

Övriga ledamöter
Kassör: Jens Jensen
Sekreterare: Rosita Svensson
Ersättare: Irene Löfgren
och Kerstin Hallberg