Distrikt Kalmar

Tandhälsoförbundet i Kalmar län har även i år hållit årsmöte via Zoom och telefon. Lars Adolfsson hälsade välkommen och önskade, en något sen, men god fortsättning på 2023.
Verksamhetsberättelsen för 2022 och årets Verksamhetsplan visar att föreningen har många viktiga uppgifter även efter amalgamförbudet 2009. Bland annat information för att öka kunskaperna om Region Kalmar läns Riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material. Lars Adolfsson har som tidigare år, varit kontaktperson per telefon för patientärenden. Tf avstår även i år från att lämna motion till Förbundsstämman.

Lars Adolfsson och Irene Löfgren valdes som delegat respektive ersättare till den kommande Förbundsstämman i Göteborg.
Lars Adolfsson omvaldes till ordförande på 2 år och Jens Jensen och Rosita Svensson har båda 1 år kvar på mandattiden som kassör respektive sekreterare. Övriga val till styrelsen var; ersättare 1 år Irene Löfgren, Kerstin Hallberg och Anette Thomson. Göran Eklund valdes på 1 år som revisor och till revisorsersättare på 1 år valdes Ingela och Ola Johansson. Som valberedning på 1 år valdes Anita Nyman.

Efter mötesförhandlingarna kunde deltagarna, via Zoom, ta del av ett föredrag om borrelios (fästingburen Borrelia). Föreläsare var Kenneth Sandström.
 

Senaste nytt

Tandhälsoförbundet i Kalmar län arrangerade den 26 mars 2023 en föreläsning av Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande i Tf.

Föreläsningen handlade om behandling av Käkbensinflammationer. Medlemmarna var inbjudna till samlingsrummet i Marieborgskyrkan i Västervik. Föreläsningen sändes även via Zoom, vilket uppskattades av en del medlemmar i vårt avlånga län! Käkbensinflammationer kan uppstå på grund av olika tandproblem, men en vanlig orsak är ”misslyckade rotfyllningar”. Föredraget beskrev i både ord och bild hur olika inflammationer kan uppstå och behandlas. För korrekt behandling och läkning krävs operation. Men vårdsökande patienter har tyvärr mycket svårt att få rätt behandling i vårt land. Vi känner bara till några få svenska tandläkare som korrekt kan utföra sådana operationer. Forskning och utbildning på området ligger högt på Tf:s önskelista!

Vem vilseleder vem? Tandläkare får ta bort rotfyllda tänder!

Läs vår senaste insändare om rotfyllningar, som vi lyckats få in i tre länstidningar. Se länk eller öppna pdf-filen under "Dokument".

Läs mer »

Tandhälsoförbundet i Kalmar län har ställt frågor till politiker om tandvård, inför valet 2022

Läs mer om svaren, från Regionpolitikerna i Kalmar län, under "Dokument" längre ner på sidan.

Förbjud metaller i tandvården

Öppet brev till ansvariga politiker i Region Kalmar län. Läs mer om detta under "Dokument".

Ny insändare i VT

Läs vår kommentar till Eva Johanssons krönika den 25 februari 2022 i VT ”Att gå med en tickande bomb i munnen” som finns under ”Dokument”

Tf i distrikt Kalmar har skrivit till Västerviks kommuns chefer och berörda personer vid förvaltningar och i styrelser och råd.

- Refererande till problemet ”avsaknad av bostäder som är elsanerade och fria från trådlös teknik, inom Västerviks centralort” Läs brevet under ”Dokument” längre ner på sidan.

Ordförande i Tf:s distrikt Kalmar har skrivit en ny insändare ”Amalgam hälsovådligt”

Insändaren publicerades i tidningen Barometern. Den finns även att läsa under ”Dokument” lite längre ner på sidan.

Läs vår insändare om kvicksilver, införd i två länstidningar

Varna gärna även för kvicksilvret i amalgamplomber! Artikeln finns att hämta under "Dokument" längre ner på sidan. Där finns även de reviderade riktlinjerna för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material.

Insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp!

Nu har vi, Tf, haft nya framgångar med att få med en insändare i lokala tidningar, Västerviks och Vimmerby Tidning, Kinda Posten och Östra Småland! - Läs hela vår senaste insändare som finns under "Dokument".

Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk

För att skapa debatt angående patientbemötande i vården och regelverket inom svensk tandvård återges här en förkortad version av en patientberättelse. Läs hela insändaren som finns under "Dokument"

Insändare i Östran - Tandläkare och läkare måste samarbeta mer

Munnen är förstås en del av kroppen, men i regel har svenska läkare begränsade kunskaper om den betydelse munhålan har för olika sjukdomar. Därför krävs ett bättre samarbete mellan läkare och tandläkare. Läs mer av insändaren som finns under "Dokument"

Förbundsstämman 2019 i Västervik

Tandvårdsskadeförbundet, med säte i Stockholm, hade i år valt att förlägga sin förbundsstämma till Västervik. Den 11-12 maj samlades styrelsemedlemmar och delegater från hela landet i vår försommarvackra stad. Läs mer genom att klicka på "Stämman 2019" under "Dokument" lite längre ner sidan.

Insändare i Östran

Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan! Klicka på länken samt på PDF-filen under "Dokument" för mer information.

Läs mer »

Vår ordförande ryter till

Ordförande Lars Adolfsson ryter till om hur farligt kvicksilver är! Läs hela insändaren här:

Läs mer »

Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade

Kalmar läns landsting och Tandvårdsskadeförbundet har kommit överens om riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade.

Läs mer »

En god hälsa handlar om hela människan!

I PDF-filen här nedan finns mycket information angående Näringsterapeuten Ellinor Ladenbergs intressanta föreläsning i Kalmar 2016-10-01.

Läs mer »

Amalgam - ett av våra farligaste gifter

Läs mer i artikeln, skriven av Roland Bladh, som publicerades i Östran 2016-12-01.

Läs mer »

Intressant artikel om D-vitaminforskning

Vårt distrikt har haft ett par insändare i länstidningar under våren, men vi hittade en intressant artikel om D-vitaminforskning på Landstingets hemsida nyligen. Vi blev glatt överraskade då vi såg att det handlar om en forskare som vi redan 2015 hade engagerat vid en av våra föreläsningar. Det känns positivt att vi, faktiskt låg steget före med att upplysa om vitaminernas betydelse, här speciellt D-vitamin. Tyvärr är det ju inte så ofta som läkare och tandläkare är överens med oss i Tf om detta. Men nu gör t.o.m. vårt Landsting en satsning på forskning med hjälp av donerade pengar. Läs gärna det intressanta materialet i våra dokument, här nedan.

Dokument

Insändare: Vem vilseleder vem? Tandläkare får ta bort rotfyllda tänder! Ladda hem
Tandhälsoförbundet i Kalmar län har ställt frågor till politiker om tandvård, inför valet 2022. Läs svaren i dokumentet. Ladda hem
Förbjud metaller i tandvården - Öppet brev till ansvariga politiker i Region Kalmar län. Ladda hem
Kommentar till Eva Johanssons krönika den 25 februari 2022 i VT ”Att gå med en tickande bomb i munnen” Ladda hem
Anette fick fluoros på grund av för höga fluoridhalter i dricksvattnet. Hon bodde strax utanför Kalmar där fluoridhalten är hög. Ladda hem
Refererande till problemet ”avsaknad av bostäder som är elsanerade och fria från trådlös teknik, inom Västerviks centralort” Ladda hem
”Amalgam hälsovådligt” Denna insändare publicerades i tidningen Barometern. Ladda hem
Distrikt Kalmars motion till Tf:s årsmöte 2021 angående överkänslighet mot dentala material och elektromagnetisk strålning. Ladda hem
Årsmöte och föredrag om D-vitamin den 15 februari kl 18 respektive 18.45 Ladda hem
Insändare, om äldres tandhälsa, från den 10 september 2020 i Västerviks-Tidningen, Barometern, VimmerbyTidning och Kindaposten Ladda hem
Insändare om kvicksilver, införd i två länstidningar Ladda hem
Reviderade riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material - Region Kalmar län Ladda hem
Insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp! Ladda hem
Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk Ladda hem
Tandläkare och läkare måste samarbeta mer Ladda hem
Insändare i Östran - Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan Ladda hem
Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade Ladda hem
Vår ordförande ryter till - insändare i Västerviks-Tidningen Ladda hem
En god hälsa handlar om hela människan - föreläsning av Näringsterapeut Ellinor Ladenberg Ladda hem
Svar från politiker Ladda hem
Tre miljoner till forskning kring D-vitamin Ladda hem
Referat i tidningar Kalmar län november 2015 Ladda hem
Replik till Landstingets artikel ”Vi har landets nöjdaste patienter” Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Länkar till våra insändare:
Västerviks-Tidningen
Barometern 

Kontakta oss

Lars Adolfsson
tel 0490-135 75
epost: toyotabast@hotmail.com


Rosita Svensson
tel 0490-172 23
epost: rosita.sve39@gmail.com

Vår styrelse

Ordförande
Lars Adolfsson

Övriga ledamöter
Kassör: Jens Jensen
Sekreterare: Rosita Svensson
Ersättare: Irene Löfgren, Kerstin Hallberg och Anette Thomsson