Distrikt Gävleborg

Distriktet i Gävleborg håller medlemsmöten, föreläsningar och har utställningar i bibliotek m.m. för att uppmärksamma riskerna med dentala material, rotfyllningar, implantat och mycket mer. Samtal förs med politiker i regionen för att få bättre vård och bemötande för våra patientgrupper. 

Bli medlem för att stötta vår verksamhet. 

Senaste nytt

Möjlighet till tandläkarkonsultation

Medlemmar i Tf:s distrikt Gävleborg ges möjlighet till gratis tandläkarkonsultation under hösten. Se särskilt medlemsutskick.

« Visa alla distrikt

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet Distrikt Gävleborg
​c/o Lisbeth Trempenau
Tröne Hamrane 261
826 95 Trönödal
Tel: 070 921 95 00
E-post: i.trempenau@telia.com
 

Vår styrelse

Ordförande
Lisbeth Trempenau
Tel: 070 921 95 00
E-post: l.trempenau@telia.com

Övriga styrelseledamöter
Stefan Bergner
Agneta Swedlund-Olsson
Anita Forslund

Suppleanter
Inge Mats Englund
Birgitta Wennersten Holt