Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Genombrott för Tandsköterskorna i Norge

To tidligere tannlegesekretærer har fått Trygderettens kjennelse for at de har rett på erstatning på grunn av helseskader de er blitt påført under arbeid med det sterkt kvikksølvholdige stoffet amalgam. Det var på tide.

Läs mer »

EU-politiker kovänder: förbjud sparlampor

EU politikerna förda bakom ljuset! Efter en rapport från tyska miljömyndigheten UBA kräver nu några EU-parlamentariker att förbudet mot glödlampor hävs och i stället ska gälla energisparlamporna.
Äntligen har det gott upp en Edison för en del, så nu är de mer upplysta!

Läs mer »

Verkningslösa vacciner

Influensa vacciner verkar ha tveksam, om än någon, effekt på de förekommande virus som vi erbjuds vaccinationer för.15 av 36 studier, vilka visade på nytta med vaccinationer, var betalda av läkemedelsindustrin.
Läkemedelsindustrifinansierade studier, var oftare än andra publicerade i ansedda medicinska journaler och citerades oftare, trots att de hade svåra studiekvalitetsmässiga brister och att underlaget ofta var tunnt.
Allmänt finansierade studier var mer tveksamma till vaccinernas nytta.

Läs mer »

gemenskapens kvicksilverstrategi

FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCHDET om översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi
Den 28 januari 2005 antog kommissionen ett meddelande till rådet och
Europaparlamentet om gemenskapens kvicksilverstrategi. Strategin behandlar alla
aspekter av kvicksilvrets livscykel. Huvudsyftet är att sänka kvicksilvernivåerna
både i miljön och i människors exponering för ämnet. I meddelandet anges 20
prioriterade åtgärder att vidta, både inom EU och internationellt.
Läs mer -klicka på länken

Läs mer »

Tugga för Hjärnan

Idag var det munnen som var huvudämnet. Professor Björn Klinge var i studion för att tala om den spännande forskning som ännu är på ett tidigt stadium, men som visar på sambanden mellan tuggandet, tandlöshet och demens. Exakt hur det ser ut är alltså inte klart, men mycket lutar åt att det finns mångt fler skäl att för allt i världen hålla kvar i sina egna tänder än de estetiska skälen och de som har med matbearbetning att göra. Förhoppningsvis kommer fler studier på det här området snart.

Läs mer »

Norskt genombrott i kvicksilverfrågan - tandsköterskor får miljon ersättning?

For første gang har Trygderetten gitt to tannlegesekretærer medhold i yrkesskade etter å ha blitt utsatt for kvikksølvforgiftning.
Intressanta länkar till många norska nyhetsrapporter om amalgam och kvicksilver!
Varför är det så TYST i lilla Sverige om detta?
Är detta bara nyheter i Norge? Detta berör väl tandsköterskor i Sverige också?
Finns det en medialt medveten munkavel mot orden kvicksilver och amalgam i Sverige?

Läs mer »

Sida 533 av 610 sidor < Första  < 531 532 533 534 535 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)