Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Äldres rätt till tandvård

För bara 20 år sedan hade flertalet äldre inte egna tänder. I dag har så gott som alla 80-åringar egna tänder i munhålan, vilket ställer betydligt högre krav på personalen i äldreboenden och i hemtjänsten. Den som bor på äldreboende eller har omfattande behov av hemtjänst har rätt till nödvändig tandvård.

Läs mer »

Tandvårdsstödet ändras på grund av Covid-19

Regeringen har hörsammat Tandhälsoförbundets och Tandläkarförbundets önskemål om att tandvårdsstödet förlängs för dem som påbörjat en tandvårdsbehandling före pandemins utbrott. Förslaget innebär att de som hade mer än 3000 kr i tandvårdskostnader före den 1 april 2020 och inte har besökt tandvården mellan den 1 april och den 1 september hoppar över dessa fem månader när det gäller tandvårdens högkostnadsskydd.

Läs mer »

Läkaren som hjälpte många amalgamskadade

Psykiatrikern Harald Blomberg avled hastigt för en kort  tid sedan. Han är mest känd för behandlingsmetoden rytmisk rörelseträning. Han arbetade också med kost och näring. Tidigt såg han att autistiska barn fick intoleranser mot gluten när de började använda mobiltelefoner. I början av sin läkargärning kom han i kontakt med amalgamskadade.

Läs mer »

Sjukliga förändringar i käkbenet

Tandhälsoförbundet (Tf) kan inte rekommendera rotfyllningar. De ställer nästan alltid till besvär och ökar risken för bröstcancer och hjärtkärlsjukdomar. Inte heller ska döda tänder behållas då de också invaderas av bakterier som bildar bakteriegifter.

Läs mer »

Tandhälsa och D-vitamin

Många får i dag för lite D-vitamin och anledningen är förändrad livsstil. Många har arbeten som gör att de sitter inomhus och jobbar eller har andra vanor som gör att de vistas alltför lite i solen. Detta enligt en artikel i Dental Tribune, som tar upp tändernas behov av D-vitamin för läkning, benintegration med mera. Tandläkare bör därför kontrollera D-vitaminhalten före behandling.  

Läs mer »

Glad midsommar

GLAD MIDSOMMAR önskar Tandhälsoförbundet alla medlemmar och andra som besöker våra webbsidor. Vår tyska professor Marcel Wainwright skriver i Tf-bladet om vilka möjligheter till ersättning av käkben som finns. Det är inte ovanligt att tandläkaren behöver förstärka käkbenet.  

Läs mer »

Sida 2 av 586 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu