Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Värdebaserad vård - omvänd Robin Hood-effekt

Angående värdebaserad vård som tillämpas på Karolinska sjukhuset i Stockholm och delvis vid några andra sjukhus i landet säger forsaren Eric T Roberts till Dagens Nyheter:

– Det ger en omvänd Robin Hood-effekt, dvs mindre pengar till vård för fattiga och sjuka – mer till rika och friskare patienter.

Läs mer »

Minamatakonventionen kräver utfasning av amalgam

Kvicksilverkonventionen (Minamatakonventionen) ställer krav på utfasning av amalgam då detta dentala material står för stor andel av spridning av kvicksilver. Precis som i Sverige klagar tandläkare på att det blir mycket dyrare med alternativen. I Braslien har dock forskare undersökt detta och funnit att om amalgam i mjölktänder ersätts med ett hållbart glasjonomercement (HVGIC) blir kostnaden jämförbar med amalgam och till och med något lägre. 

Läs mer »

Istället för tandställning

Tandläkare John Flutter sätter inte längre in tandställningar. Han anser att orsaken till för trånga käkar är att barnen andas med munnen istället för med näsan. Det som då åstadkoms är att tungan förslappas och inte trycker ut gommen och tänderna, vilket den normalt ska göra. Att flytta tänder med tandställning åstakommer trängre luftvägar, vilket gör det ännu svårare att andas genom näsan. Han har flera sätt att lära ut hur man andas genom näsan.

Läs mer »

Vad är hållbarast - metall eller icke metall?

En Cochrane-studie har gjorts för att söka skillnader i hållbarhet mellan kronor och broar i metall respektive icke-metall. Forskarna fann få studier som uppfyllde deras krav och resultaten var inte alltid trovärdiga bland annat på grund av finansiering av industrin.  Mer och kvalitativt bättre forskning behövs således. Några slutsater kunde inte dras av denna litteraturstudie och forskarna anser att tandläkarna tills vidare bör arbeta enligt sin egen kliniska erfarenhet. 

Läs mer »

Allergi mot metaller i tandställning

En tonårsflicka fick feber, blåsor i och utanför munnen, sväljsvårigheter, huvudvärk och en enorm trötthet. Läkarna hittade inga fel förrän de fann att mjälten var förstorad, vilket den kan bli vid allergier. De började leta efter något som kunde orsaka allergier och fann bland annat att hon var enormt känsligt för nickel. När tandställningen togs bort försvann symtomen efter en kort tid. 

Läs mer »

Klagomål eller anmälningar

Den som har klagomål eller synpunkter på vården får i framtiden endast möjlighet att anmäla detta till vårdgivaren. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2018. Vårdgivaren eller verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och ska senast efter fyra veckor lämna ett svar med förklaring till det inträffade. IVO:s roll är så gott som helt bortkopplad. 

Läs mer »

Sida 2 av 464 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu