Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

SBU definierar kunskapsluckor inom tandvården

Endast omkring 10 procent av tandvården är evidensbaserad. Stora kunskapsluckor finns således och inte minst gällande allergier och överkänslighet mot dentala material. Kunskaperna gällande amalgamsanering är också bristfälliga. Inget av detta tas dock upp av SBU i deras granskning över kunskapsluckor. Tandvårdsskadeförbundet och en del medlemmar har skrivit till SBU för att förmå dem att åtminstone evidensbasera amalgamsanering. Men på detta öra har inte SBU velat höra.

Läs mer »

Sex viktiga ämnen styr hjärnans funktion

Forskaren och terapeuten William Walsh har interjuvas av dr Mercola och delar med sig av sina kunskaper inom många områden. Bland annat berättar han att det finns sex viktiga näringsämnen som styr hjärnan, vilket är zink, koppar, vitamin B6, selen, folsyra och S-adenosylmetionin (SAM). Zink-koppar-balansen anses viktigt. För mycket koppar tyder på för lite zink och tvärtom. Både koppar och zink behövs för bildning av viktiga enzymer t ex för produktion av dopamin. Selen är viktigt för utsöndring av metaller och för att minska den oxidativa stressen.

Läs mer »

Immunologiska förklaringar till sjukdomar

Ny forskning visar att migrän och en del andra sjukdomar både har en genetisk och en miljömässig förklaring. Intressant är dock att man ser kopplingar till problem med immunsystemet t ex när det gäller migrän. Är detta riktigt har den medicinska forskningen hamnat i fel spår och kanske gett behandlingar som snarare förvärrar än hjälper.

Läs mer »

Kritik mot kolesterolsänkande läkemedel

I en debattartikel i Läkartidningen skriver en läkare att kolesterolsänkande mediciner för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar bör ifrågasättas. Överlevnaden för dem som behandlas med statiner är enligt en refererad undersökning i den välrenommerade , tidskriften The Lancet försumbar. Andelen hjärt- kärlsjukdomar har visserligen halverats sedan slutet av 1980-talet, men om det beror på statiner är inte säkerställt, enligt artikelförfattaren.

Läs mer »

Barn behöver tugga

Många kunskaper som kan tyckas elementära fattas inom odontologin. Ett exempel är kunskap om vad som gör att de permanenta tänderna tränger upp och "puttar bort" mjölktänderna. Nu har en forskargrupp funnit att tillväxten och strävan att komma upp ur käken och tränga ut de första tänderna stimuleras av tuggning. Låt alltså barnen äta morötter och annat liknande för att tänderna ska komma upp som de ska.

Läs mer »

B-vitaminer minskar extrem trötthet

Många tandvårdsskadade är extremt trötta och förbättras av vitamin B-12-injektioner. Ofta behövs tillskottet regelbundet livet ut. Läkaren och docenten Björn Regland bekräftar nu i Läkartidningen att kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi kan förbättras med regelbundna injektioner av vitamin B-12 och B-9 (folsyra). Symtom som är vanliga bland amalgamskadade personer. 

Läs mer »

Sida 2 av 443 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu