Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tänk om alla fick amalgamsanering gratis

I Kalmar län har landstingspoltiker budgeterat för gratis rökavvänjning till dem som vill. Om detta skriver de i lokaltidningen under rubriken "Gratis hjälp till alla som vill fimpa för gott". Tandvårdsskadeförbundets distrikt i Kalmar önskar att omtanken att bli av med gifter borde gälla även amalgam. Distriktet i Kalmar har därför skrivit om landstingspolitikernas artikel under rubriken "Gratis hjälp till alla som vill bli fria från sitt amalgam" och fått in den som insändare i Östran. 

Läs mer »

B-vitamintillskott och schizofreni

Forskare från Köpenhamn har i en review-artikel som omfattade över 830 patienter funnit att tillskott av B-vitaminer har positiv effekt på patienter med schizofreni. Ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre. Den kanadensiske forskaren och psykiatrikern Abram Hoffer fann också god effekt med tillskott av B-vitaminer på denna patiengrupp.Hans forskning är mer omfattande, men lite äldre och gjordes under andra halvan av 1900-talet. Mycket intressant finns att hämta hos Hoffer.

Läs mer »

Krav på ersättning för skador i vården

Patienter har små möjligheter att få skadestånd för fel, oförrätter eller ren misshandel i vården. RSMH har nu fått en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet till stöd för ändrat regelverk. Exemplet handlar om en flicka som togs in på Barn och ungdomspsykiatrin och förutom felaktig behandling blev hon våldtagen av en annan patient. Detta har nu anmälts till LÖF som är det ömsesidiga försäkringsbolaget som flertalet vårdgivare är anslutna till. Tandvårdsskadefröbundet har också medlemmar som blir mycket dåligt behandlade i vården och en del får tänderna helt förstörda eller får andra allvarliga besvär. Förbundet ger sitt fulla stöd till RSM:s initiativ. 

Läs mer »

Äldretandvården eftersatt

Förr i tiden hade äldre sällan sina egna tänder kvar och de fick nöja sig med proteser. Nu har en betydande majoritet kvar flera av sina tänder hela livet. Det innebär högre krav på tanvård för äldre. Besvär med  karies, parodontit och periimplantit är vanligt. Dåliga tänder leder till sämre självförtroende och sämre självkänsla liksom sämre förmåga att tugga och tillgodogöra sig maten.

Läs mer »

Översyn, men ingenting om fyllningsbyten

Socialstyrelsens delbetänkande innehåller inte ett dugg om möjligheten till fyllningsbyte som ett led i en medicinsk behandling. Det är märkligt. Tandvårdsskadeförbundet har skrivit och ringt till Socialstyrelsens dels för att få en träff och delvs för att redovisa hur godtyckligt tandvårdsförordningen tillämpas hos dem med besvär av dentala material. Dags att agera.

Läs mer »

Elektromagnetiska fält stör sjukvårdens apparater

Om en bildskärm som uppdaterar busstider gör att hjärtövervakningen slutar fungera eller en defekt anslutningsdosa stör mätningarna i operationssalen är det tydliga tecken på att elektromagnetiska fält kan påverka annan elektrisk apparatur. Även människokroppen påverkas av elektromagnetiska fält, konstigt vore det annars.

Läs mer »

Sida 2 av 435 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu