Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Aspirin, acetylsalicylsyra, verksamt medel mot bröstcancer

Acetylsalicylsyra, ett naturligt ämne, salicylsyra, med en acetylgrupp tillsatt för att öka upptaget, saknar de allvarliga biverkningar som finns med de syntetiska preparaten mot värk och inflammation. Flera studier har gjorts för att undersöka om aspirin (Albyl, Magnecyl med flera namn) kan minska risken för cancer, speciellt bröstcancer, men metoderna har varierat liksom resultaten. Övervägande antalet studier, även om de inte är direkt jämförbara,  tyder dock på att aspirin har en reellt skyddande effekt.

Läs mer »

Tarmbakterier, kronisk trötthet (ME) och amalgam

Flera av tandvårdsskadeförbundets medlemmar får diagnosen kroniskt trötthetssyndrom eller ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/Chronic fatigue syndrome). Sjukdomen betraktas som neurologiskt och kännetecknas av långvarig utmattning. Symtomen är många och kan bland annat vara feber, halsont, muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, känslighet för ljud och ljus, yrsel, minnes- och koncentrationsbesvär. Det påminner om kvicksilver- eller tungmetallförgiftning. Nu har forskare funnit onormal tarmflora hos grupper av ME/CFS-patienter.   

Läs mer »

Gener och miljö påverkar

Ärftliga anlag är vi födda med. Generna kan vara avstängda eller påslagna, vilket har stor betydelse för hur vi mår och vilka sjukdomar vi får. Miljöförorenignar som til exempel kvicksilver påverkar generna epigenetiskt  i allra högsta grad. Även näringsbrister kan påverka generna negativt. Miljöns inverkan ökar med åldern och det är känt att tvillingar trots samma genuppsättning kan få olika sjukdomar när de blir lite äldre. Kvicksilver har potential att sätta på och stänga av gener.

Läs mer »

Alltfler varningar för smärtstillande medel

Varningarna för smärtstillande medel av typ icke-steroida antiinflammatoriska medel, NSAIDs, duggar allt tätare och nyligen refererade vi på hemsidan (7 april) en stor dansk undersökning som fann en ökad risk för hjärtinfarkt med mellan 30 och 50 % för olika preparat av denna typ. Det finns även indikationer på en association mellan psykiska sjukdomar och NSAIDs, sannolikt orsakat av att personer med psykiska sjukdomar har en ökad grad av inflammation och värk, något som gör personerna med benägna att inta NSAIDs

Läs mer »

Benceller bildar hormoner

I ett friskt skelett byggs benvävnaden ständigt om, gammalt ben bryts ner och nytt bildas. Obalanser gör att man antingen bildar för mycket ben eller för lite. För lite benbildning skapar osteoporos, vilket i dag medicineras med bisfosfonater.

Läs mer »

Vad är en keram?

Många olika keramer finns. Vanligast i tandvården är sådana som innehåller aluminium eller zirkonium som bas och till detta tillsätts ämnen för att stabilisera eller färga keramen. De flesta tål keramer bra då de är hårda  och inerta och det sällan läcker material från dem.  Läs norska tandläkartidningens artikel om keramer för att lära mer.

Läs mer »

Sida 2 av 429 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu