Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Läkning efter extraktion av tand

Tandvårdsskadeförbundet anser att inga tänder ska rotfyllas och har man sådana bör de tas bort snaras. Anledningen är att där alltid finns bakterier som bildar gifter. Många undrar hur länge man ska vänta efter att tanden dragits ut till dess käken är normaliserad. Nu har en ny intressant forskningsartikel i detta ämne kommit ut. 

Läs mer »

Förslag om hårdare tag mot tandläkarfusk

Myndigheterna har uppmärksammat att fusk förekommer när det gäller ersättning för tandvård från försäkringskassan. Nu vill regeringen få slut på det och föreslår en lagändring som gör att försäkringskassan kan plocka bort tandläkare/kliniker från möjligheten att söka ersättning från försäkringskassan för utförda åtgärder. 

Läs mer »

Komplicerat med virusinfektioner

Hur virus förökar sig är intressant ur infektionssynpunkt. Av artikeln som citeras framgår att viruset antingen hoppar in i en cell och "kodnappar" värdcellen där den förökar sig med massor av kopier. När cellen dör översvämmas kroppen av nya virusar. Andra kan bara infektera värdcellen med sin arvsmassa och ligga latent i cellen och orsaka sjukdom senare i livet. Bakterier infekterar inte på detta sätt. 

Läs mer »

Tandställning kan orsaka rotresorption

En tredjedel av barn och unga i Skandinavien får tandställning finansierad av landstingen. Därtill kommer ett antal som bekostar behandlingen själva. En av biverkningarna vid ortodontisk behandling är förekomst av rotresorption. En majoritet får någon form av inflammatorisk påverkan på roten,men det är bara 1-5 % av dem som behandlas som får allvarliga besvär.. 

Läs mer »

Smärta i ansiktsnerven

Smärta i ansiktet och ansiktsnerven har en del av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Orsaken sägs vara okänd, men en del medlemmar blir bättre efter borttagning av rotfyllda tänder. Sannolikt finns även andra orsaker.

Läs mer »

Kopparspiral och biverkningar

Läkemedelsverkets biverkningsregister indikerade tidigare biverkningar med preventivmedlet kopparspiral hos kvinnor. Nu har Läkemedelsverket gjort en litteratursökning och inte funnit några problem. Dock anses det finnas behov av mer forskning om detta, men som den intervjuade på Läkemedelsverket säger så finns det inte så många villiga finansiärer. Borde detta inte vara något för landstingens kliniska forsknning?

Läs mer »

Sida 2 av 500 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu