Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Proteser i nylon bra alternativ för allergiker

Alternativ för personer känsliga för vanlig plast som innehåller metakrylater finns sedan länge. Det som oftast används i avtagbara tandproteser är nylon (polyamid) med produktnamnen Valplast och Breflex. Dock har det saknats vetenskaplig dokumentation för dessa material, men en ny undersöning visar goda egenskaper, men fortfarande fattas klinisk dokumentation.

Läs mer »

Fluor under graviditeten?

Fluor under graviditen tycks minska IQ hos barnet, enligt en ny undersökning. Forskarna mätte fluor i gravida kvinnors urin och kontrollerade barnens IQ vid 6-12 års ålder. De mätte också fluor i barnens urin. IQ minskade i takt med att kvinnornas fluorhalt ökade. Däremot såg man ingen påverkan på IQ i relation till barnens fluorhalt i urinen. 

Läs mer »

Amalgam och kvicksilver glömt i tandvården

Internetodontology tar i ett uppdaterat informationsmaterial upp risker i arbetsmiljön för tandvårdspersonal. Främst uppmärksammas risken för olika plastmaterial och handskar som kan ge hudeksem. I faktabladet tas även härdlamporna upp och behovet av skyddsglasögon. Dock nämns inte med ett ord kvicksilverånga från folks befintliga amalgamfyllningar, trots att minst hälften av den vuxna befolkningen fortfarande har amalgam och äldre har ofta väldigt många både fyllningar och kronor av amalgam. 

Läs mer »

Underfunktion i sköldkörteln?

Kalla händer och fötter samt frusenhet på morgonen är några av de besvär som uppkommer om man har en underaktiv sköldkörtel. Ämnesomsättningen försämras om man har för lite sköldkörtelhormon och man kan få ödem och svullna och bli mer infektionskänslig. Huden kan också åldras och man kan få håravfall. Tidningen Kurera har publicerat en läsvärd artikel om sköldkörtelproblem.

Läs mer »

Kostomläggning viktigt för många

Kost som minskar inflammationer är bra för alla och särskilt bra för personer som blir sjuka av sina tandfyllningar. Viktigt är att ta bort socker och snabba kolhydrater liksom gluten och mjölkproteiner då sådana livsmedel ökar risken för inflammationer i kroppens organ. Ät därför iställetf fiberrika grönsaker och särskilt gröna bladgrönsaker inklusive broccoli och kål. Krydda med ingefära, gurkmeja, vitlöka och annat som också är känt för att hämma inflammationer i kroppen och drick ett glas rödbetsjuice om dagen. 

Läs mer »

Kvicksilver läcker från bettskenor

Nu har en vetenskaplig studie gjorts för att kontrollera vad som läcker från tändernas fyllningar till bettskenor. Samma resultat erhölls som när en medlems bettskena kontrollerades med Tandvårdsskadeförbundets kvicksilvermätare. Det vill säga på bettskenor som varit i kontakt med amalgam fastnar kvicksilver som sedan läcker ut i omgivningen. Låt inte små barn vara i närheten av din bettskena då de är känsligare än vuxna för kvicksilver. 

Läs mer »

Sida 2 av 452 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu