Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nationellt råd för att öka kompetensen i vården

Ett nationellt råd för att förbättra kompetensen i vården har utretts av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag. Nu har utredningen kommit och den föreslår sex regionala råd för kompetensförsörjning inom vården. Tandvården ska vara en del av denna kompetensförsörjningsplan och ett brett samarbete har aviserats. 

Läs mer »

Föredrag: Frisk från binjure- och sköldkörtelproblem

Tandvårdsskadade har ofta problem med sköldkörteln och får inte alltid rätt behandling. Gudrun Wettermark blev först felbehandlad och svårt sjuk. När hon tog tag i sin egen hälsa lyckades hon så småningom bli frisk och det är den resan föredraget handlar om.  Gudrun Wettermark föreläser i Linköping, Växjö, Ronneby och Halmstad. 

Läs mer »

Tandvårdspatienter saknar rättigheter som konsument

Det blir allt tydligare att tandvårdens patienter inte har särskilt många rättigheter. Att rätta till felbehandlingar eller omgörning av något som misslyckats får i allmänhet patienten helt stå för själv. Det är ändå rätt dyrt att gå till tandläkaren, men en del får alltså betala flera gånger om. De flesta vet inte hur man klagar eller begär skadestånd. Om vi ska fortsätta att själva betala merparten måste rättigheterna stärkas för oss som konsumenter. 

Läs mer »

Hjärtinfarkt av bakterier i munnen?

En ny studie kopplar begynnande eller pågående diabetes till hjärtinfarkt och parodontit. Andra studier visar samband mellan munnens bakterier och hjärtinfarkt. Dags att ta munhälsan på allvar och betrakta tandvården som del av hälso- och sjukvården. Tänderna är en del av kroppen.

Läs mer »

Dålig munvård för äldre på institution

När äldre människor kommer in på institution ges sällan bra munvård, skriver Maria Andersson som är sjuksköterska och har doktorerat på ämnet. Hon anser att personalen har förståelse för att munvård behövs, men säger patienten nej så  försöker de inte mer. I värsta fall orsakar bakterier som bildas i munhålan lunginflammation. Dålig munhygien gör också att man inte känner sig så fräsch vilket ger minskat välbefinnande. Risk finns också för smärta och svårighet att äta och dricka. Skärpning behövs i vården.

Läs mer »

Amalgamfria veckan har inletts

I hela Europa är det förbjudet att använda amalgam på barn och på gravida och ammande kvinnor. Anledningen är att dessa grupper är mest känsliga för giftigt kvicksilver. Flera länder har följt Sveriges och Norges exempel och arbetar för totalförbud av kvicksilver i tandvården. Nu har precis amalgamfria veckan inletts och den berömde doktor Mercola använder sin blog för att informera om riskerna med kvicksilver och lovar att donera pengar till arbetet för en amalgamfri värld.  Tf deltar i det internationella arbetet bland annat via organisationen World Alliance for Mercury-Free Dentistry.

Läs mer »

Sida 2 av 547 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu