Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Evidens i vården

Evidensbaserad vård; vad innebär det? Ragnar Levi redovisar några intressanta reflektioner i tidskriften Vetenskap  & Praksis (nr 2/2020). Han börjar med att berätta att de tidiga förespråkarna för evidensbaserad vård framhöll att resultaten måste användas klokt. 

Läs mer »

Hög D-vitaminhalt gav lindrigare covid-19

D-vitamin är något som Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar som tillskott. Tänderna behöver vitaminerna D, K och C samt mineraler som magnesium, fosfater och eventuellt kalcium. Nu visar sig D-vitamin vara viktigt också vid virussjukdomar som covid-19. Forskare från Filipinerna har visat är att de som har låga halter av D-vitamin blir sjukare i covid-19 och de med höga halter får bara milda symtom.

Läs mer »

Dålig funktion hos sköldkörteln?

Sköldkörteln är ett av kroppens viktigaste organ för att kontrollera kroppens hormonnivåer. Fel på sköldkörteln kan leda till mängder av problem som trötthet, frusenhet, muntorrhet och mycket mer. Kvicksilver från amalgamfyllningar kan påverka liksom fluor i tandvården. Många kan få försämrad funktion på grund av diverse näringsbrister. 

Läs mer »

Hyperbar syrgasbehandling och inflammationer

Hyperbar syrgasbehandling har kommit upp som ett sätt att hindra allvarliga inflammationer i lungorna hos covid-19 patienter. Sådan behandling är positiv för många med inflammationer som inte vill läka  ut. En del tandvårdsskadade med efterhängsna inflammationer skulle kunna må bra av sådan behandling om de bara får tillgång till den. 

Läs mer »

Tips för att minska benskörhet

Benskörhet börjar redan i klimakteriet och ofta kopplas det till minskad bildning av östrogen och risk för kalciumbrist. Efter en tids kalciumbrist märks en skörhet i skelettet som gör att man lättare får höftfrakturer eller andra benbrott. 

Läs mer »

Vad gör aluminium i hjärnan?

Upplagring av metaller sker hos individer som inte riktigt förmår att avgifta kroppen. Även den i jordskorpan vanliga metallen aluminium kan ackumuleras och forskare har funnit höga halter i hjärnan hos personer med diagnoserna Alzheimers sjukdom, MS och autism jämfört med kontrollgrupper. Aluminium är ett nervgift, vilket aldrig kan vara bra att ha i hjärnan.

Läs mer »

Sida 2 av 580 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu