Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Avgiftning av kvicksilver

Irminix är namnet på ett preparat/en medicin som hjälper kroppen att av gifta från kvicksilver oavsett hur man fått i sig kvicksilvret. Preparatet såldes till att börja med som kosttillskott och fick mycket god effekt på autistiska barn i USA. Myndigheterna där fick upp ögonen för preparatet och bestämde att det skulle betraktas som en medicin. Detta kräver betydande insatser i form av kliniska forskningsförsök och trots att flera forskningsrapporter är klara fattas fortfarande studie för att det ska kunna godkännas. 

Läs mer »

B-12 brist vanligt

Brist på vitamin B 12 är vanligare än många tror. Främst finns B 12 i animalisk föda och därför behöver alla som är vegetarianer eller veganer ta tillskott av B12. Dessutom försämras förmågan att ta upp B-12 när man blir äldre, vilket gör att så gott som alla över 50 år behöver detta tillskott. Dock är det svårt att mäta om man har B12-brist eller inte. 

Läs mer »

Osteonekros eller nedbrytning av käkbenet

Att läkemedel mot benskörhet kan orsaka nedbrytning av käkbenet är känt sedan tidigare. Nu kommer rapporter om fler mediciner som kan orsaka nedbrytning av käkbenet, vilket gäller bland annat mediciner mot reumatism och vissa cancermediciner. Se också artikel i Tandläkartidningen. Berätta för tandläkaren om medicineringen.

Läs mer »

Miljörelaterade hälsofrågor ska lyftas

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där det föreslås mer aktiva åtgärder för att minska riskerna med miljörelaterad ohälsa. Tanken är att miljöerna ska vara fria från farliga ämnen, buller, luftföroreningar och andra hälsoskadliga faktorer. Inte heller här diskuteras metaller från munhålan i form av kvicksilverånga som alla med amalgamfyllningar dagligen andas in. Inte heller diskuteras implantat av titan eller vad guld och andra metaller kan ställa till med när de fortplantas ut i kroppen från metallkeramiska kronor, broar, piercing etc.

Läs mer »

Kallbrand i käken

Rotfyllda tänder innebär att de först dödas, eftersom man tar bort blodförsörjningen. Detta genom att rensa hela rotkanalen från blodkärl och nerver. Kallbrand är något som uppstår när organ dör och faktum är att det är ungfär det som inträffar med en rotfylld tand. Om detta skriver Carol Wells i en intressant artikel som publicerats på IABDM:s hemsida (International Academy of Biological Dentistry & Medicine)

Läs mer »

Kvicksilverkurs för tandläkare

Praktikertjänst har nu publicerat sin kurs om hur man ska minska kvicksilverutsläppen från tandläkarkliniker.Arbetet har pågått under en längre tid med hjälp av EU-pengar. Det är bra att Praktikertjänst uppmärksammar kvicksilvers miljöfaror och försöker förmå tandvårdspersonal att minska miljöutsläppen. Man duckar dock för frågan om riskerna för personal och patienter.  

Läs mer »

Sida 2 av 524 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu