Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tandförluster sätter ner livskvaliteten

På 1900-talet var det vanligt att äldre personer saknade alla eller de flesta tänderna. Nu har majoriteten kvar egna tänder tills de avlider. Tandluckor medför både socialt handikapp och försämrad möjlighet att tugga och tillgodogöra sig föda. Ersättning för förlorade tänder finns, men vad som passar är individuellt och kostnaderna skiljer sig också åt. 

Läs mer »

Kvicksilver som medicin - bland de värsta medicinska misstagen

Illustrerad vetenskap listar de tio värsta medicinska misstagen och bland dessa finns kvicksilver som medicin. Tidningen skriver att vi i dag vet att kvicksilver ger många olika symtom. Trots historiska misstag har många kvicksilver i tänderna i form av amalgam. Amalgam avger ständigt kvicksilverånga som andas in - sjukdomsrisken är uppenbar. 

Läs mer »

Metaller i tandreglering kan orsaka allergi

Vid tandreglering används mestadels metaller och risk finns att känsliga individer reagerar mot dem. Metallfria alternativ finns och borde användas, särskilt om problem uppstår. Odontologiska fakulteten i Oslo har sammanfattat vilka metaller som används vid tandreglering och vilka biverkningar som kan uppstå. Nickel är den vanligaste allergenen, men även krom och palladium är exempel på metaller man kan bli allergisk mot. 

Läs mer »

Tandläkarmottagningar tvingas stänga

Stor oro finns bland tandläkare och särskilt hos de små klinikerna. Flera kan tvingas i konkurs då patienter avbeställer bokade tider. Det gäller även kliniker som behandlar Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Tandläkare kan dock precis som andra företag söka stöd från Tillväxtverket för att personalen ska kunna gå ner i tid utan att det orsakar stora kostnader för företagen. 

Läs mer »

Smittskyddspeng behövs till utsatta grupper

Personer med nedsatt immunförsvar är särskilt i farozonen för att insjukna. Nu har flera partier sagt att riskgrupper ska kunna stanna hemma från arbetet utan att behöva förlora jobbet eller lönen. En smittskyddspeng behövs för dessa grupper. Det skriver Funktionsrätt Sverige i en debattartikel.

Läs mer »

Vitamin K2 och benskörhet

Det kommer många frågor om benskörhet till Tandvårdsskadeförbundet, kanske för att förbundet har många äldre medlemmar. Erfarenheten är att även personer som motionerar, äter bra, tar de tillskott läkaren rekommenderar ändå riskerar att bli bensköra. Den norske forskaren Jan Gordeladze anser att det ofta beror på att viktigt vitamin K2 fattas. 

Läs mer »

Sida 2 av 575 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu