Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Om arsenik i livsmedel

Gränsvärdena för tungmetaller i livsmedel har sänkts och därför har livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris. Halter har ökat men de flesta ligger under gränsvärdet. En viktig anledning till de höga halterna är innehåll i jordskorpan naturligt eller på grund av föroreningar. 

Läs mer »

God munhygien minskar risken för blodförgiftning

Munhålan har mängder av bakterier och de är omöjliga att bli av med, vilket kanske är bra då de har en del viktiga funktioner att fylla. Nu visar forskning att skadliga bakterier sprider sig till andra delar av kroppen och särskilt vid kirurgiska ingrepp av olika slag. Infektionsrisken minskar om tandhygienen förbättras och det gäller inte bara ingrepp där det finns direkt kontakt med munhålan utan även till t ex höftimplantat.  

Läs mer »

Allergisk mot tandkrämen?

Eksem runt munnen eller sår i munnen är vanligt. En tandläkare i Malmö har nu konstaterat att det kan vara tillsatser i tandkräm som orsakar detta. Hon tittade på allergi mot smakämnet karvon som finns i sådant som smakar mint. Det är känt för att ge stora besvär. Tandkräm utan smak visade sig vara ett effektivt sätt att slippa besvär.

Läs mer »

Vem får göra vad i vården?

Socialstyrelsen har information på sin hemsida om vem som får göra vad i vården. Ibland finns osäkehet om vad som gäller mellan tandläkare och läkare och tandläkare kan ibland känna oro för att göra något som hör till den medicinska vården. 

Läs mer »

Spansk tandläkare dömd betala skadestånd

En spansk kvinna fick en kobolt-krombro insatt trots att hon berättat för tandläkaren att hon är extremt känslig för metaller. Hon insjuknade omedelbart efter tandläkarbesöket och har nu tilldömts ett stort skadestånd motsvarande nio miljoner kr (närmare 900 000 Euro).Tandläkaren dömdes dessutom till fängelsetraff på sex månader. Domstolen ansåg att tandläkaren nonchalerat kvinnans varningar, åsidosatt den medicinska säkerheten och därmed orsakat hennes ohälsa. 

Läs mer »

Diagnosen kvicksilverförgiftad

Få amalgamskadade har fått diagnosen kvicksilverförgiftad, trots att den åtminstone tidigare fanns som diagnoskod. Rose-Marie berättar att hon fick sin diagnos redan i början av 1990-talet och också fick rätt till sjukpenning och senare sjukpension. Precis som många andra är hon extremt känslig för metaller och vid operation i en fot fick hon titanskruvar och titanplattor, vilket gjorde att hon återfick de gamla symtomen. 

Läs mer »

Sida 2 av 508 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu