Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Kan matallergier orsaka besvär i luftvägarna?

Att kontrollera allergier eller överkänslighet mot matvaror kan lösa problem med långvariga luftvägsproblem - det påstår forskare på Lab1 i Norge. Ofta handlar det om känslighet för mjölkprotein och/eller gluten, men även andra matvaror kan orsaka besvären. 

Läs mer »

Sjuk av vaccin - nekas sjukersättning

Adam Hall blev sjuk efter svininfluensavaccin som innehöll kvicksilver (tiomersal) och fick diagnosen narkolepsi. Denna person lider fortfarande av problem att plötsligt somna utan att själv kunna styra detta. Trots problemen har han jobbat 25 %, vilket fungerat. Nu har emellertid försäkingskassan bestämt att han ska jobba heltid. Vad sysslar försäkringskassan med?

Läs mer »

Risker med nanopartiklar

Nanopartiklar av metall är mikroskopiskt små och beteer sig inte alltid som större partiklar. I moderna dentala material finns ofta nanopartiklar men då bundna i fyllningsmaterialet. Vi borrning med moderna snabba borrar bildas också nanopartiklar så det är svårt att undvika. Det forskare nu funnit är att om leverceller utsätts för flera olika nanopartiklar av metall så kan synergieffekter uppstå dvs tillsammans blir de betydligt farligare än var och en för sig. 

Läs mer »

Tandlös - vad gör jag?

Nu för tiden är inte så många tandlösa som för bara 30 år sedan. Men fortfarande saknar en del personer egna tänder och detta gäller bland annat en del av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Teknik för att sätta in implantat som förankring för proteser eller broar finns. Den som är känslig för metaller ska aldrig sätta in titanimplantat utan istället välja zirkonia som är en keram.

Läs mer »

Cancer och bakterier från munhålan igen

Ännu en forskningsstudie visar på samband mellan cancer och bakterier från munhålan. Denna gång handlar det om cancer  i bukspottkörteln. Forskarna tittade på 361 patienters tarmbakterier och jämförde med kontroller som inte hade cancer. Båda grupperna ingick i en större studie och hade tagit prover på munhålebakterier. Redan 2-8 år innan cancern bröt ut fanns specifika bakterier i munhålan som man senare hade samband med cancer.

Läs mer »

Sminkindustrin tar bort giftiga ämnen

Naturskyddsföreningen har drivit en lyckad kampanj för att få sminktillverkande företag att ta bort giftiga ämnen och framför allt högfluorerade PFAS . Detta är en grupp ämnen som är svåra att bryta ner i naturen och tycks påverka människan. Nu har flera företag som tillverkar smink beslutat att ta bort PFAS ur sina produkter.

Läs mer »

Sida 2 av 491 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu