Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tandläkare JO - anmäler Socialstyrelsen

Socialstyrelsen anklagas för jäv och korrumption. Det är Svenska Endodontiska Sällskapet som anmäler myndighetens agerande för att strida mot bland annat femte paragrafen i förvaltningslagen. Tandvårdsskadeförbundet är negativt till alla sorts rotfyllningar, men det finns ändå en del intressant i artikeln när det gäller jäv och korrumption som vi också upplevt i amalgamfrågan. 

Läs mer »

Artikel i Tandläkartidningen ondgör sig över Tf

Tandvårdsskadeförbundet har tydligen blivit en faktor att räkna med. Nu attackeras vi i Tandläkartidningen för att vi arrangerar en konferens om avgiftning och för att vi på hemsidan tar upp risker med rotfyllningar, amalgam med mera och för att vi rekommenderar kosttillskott till sjuka individer innan de sanerar. 

Läs mer »

C-vitamin före tandläkarbesöket

Det är stressande med tandläkarbesök och inom den ortomelekylära medicinen diskuteras tillskott av C-vitamin för att minska stressen och därmed förbättra tillfrisknandet. 

Läs mer »

Äldreboende ökar kariesrisken

De som kommer in på äldreboenden får mycket kariesangrepp. Munhygienen är dålig, mediciner ges som gör folk muntorra och maten innehåller sannolikt alltför lite mineraler och fettlösliga vitaminer för att hålla tänderna friska. Det är en skam att vi inte tar bättre hand om våra gamla. 

Läs mer »

Två av tio titanimplantat utan komplikationer

En studie med patienter från folktandvården visar många komplikationer trots god överlevnad under en period på 9-15 år. Endast två av tio implantat fungerade bra redan från början. Den största riskfaktorn är rökning och därefter om man hade haft problem med parotondit (tandlossningssjukdom). Så många som 65 procent av patienterna upplevde minst en komplikation. Det forskarna tittade på i denna studie var endast titanimplantat och någon jämförelse mellan titan och zirkonia gjordes inte. 

Läs mer »

Behandling av överkänsliga patienter

På IAOMT:s möte i Skövde föreläste den nigerianske läkaren Cypril Ijen om hur man kan behandla överkänslighet. Han menar att det viktigaste är att utreda vad som är orsaken till problemen och att flera olika prover tas. Därefter hypersensibiliseras patienterna med små mängder av det ämne de är allergiska mot. Ijen har varit verksam i Sverige och kan tala svenska.

Läs mer »

Sida 2 av 552 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu