Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Barn med hög kariesrisk

Att barn i treårsåldern har hög kariesfrekvens är inget bra tecken. I Stockholms läns landsting satsar man nu på hälsovägledare i de kommuner/områden med mycket hög kariesfrekvens bland små barn. Det är främst invandrartäta områden. Det artikeln handlar om är hur man får föräldrar att borsta barnens tänder med fluortandkräm.

Läs mer »

Har inte råd att gå till tandläkaren

Äldres munhälsa och tillgång till tandvård tas upp i en ny rapport från PRO. I den konstateras att drygt var tionde pensionär avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Detta trots att de upplever behov av tandvård. Detta är förstås oacceptabelt och siffran stämmer antagligen med andra personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller om de av andra skäl ha låga inkomster. Tandvården måste in i det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna ge bättre tillgänglighet. 

Läs mer »

Fake news?

Just nu beskylls Tandvårdsskadeförbundet för att publicera fake news gällande risker med vacciner. Frågan är varför Tandvårdsskadeförbundet nämns i detta sammanhang - förbundet har inte direkt drivit att man inte ska vaccinera sig. Däremot är många av förbundets medlemmar känsliga för tungmetaller som t ex aluminium som finns i flertalet vacciner. Tidigare fanns även kvicksilver. Vacciner ger en del problem och det kan vara bättre att avstå från vaccinerna om man tillhör någon riskgrupp. 

Läs mer »

Kommer Cochrane fortsätta vara oberoende?

Cochrane är en ansedd och oberoende granskare av forskning och organisationen kommer ofta till obekväma sanningar. Flera granskningar av tandvården visar exempelvis att det inte finns mycket av evidens i  odontologiska behandlingsmetoder. Gällande vacciner har Cochrane varit kritiska i sina analyser av olika studier. Nu har Cochrane fått en enormt stor donation på 1,15 miljoner dollar och en del befarar att detta kan minska trovärdigheten.

Läs mer »

Dålig avgiftning

Möjligheten till avgiftning är både ärftlig och miljöberoende. Den som har anlag för pyroluri kan ha båda problemen. Allvarligt är att de som har ärftliga problem (finns flera olika gener) är extra känsliga för gifter.

Läs mer »

Tandvårdspersonal och amalgam

I en nyligen publicerad studie fann forskarna att anemi eller blodbrist var vanligare hos tandvårdspersonal som arbetade med amalgam. Kontroller utan amalgamfyllningar hade inga sådana problem alls. Medan tandläkare som arbetade utan amalgam hade ungefär samma procentuella risk föranemi som den kontrollgrupp som hade amalgamfyllningar. Kvicksilver från amalgam utgör således en hälsorisk. 

Läs mer »

Sida 2 av 483 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu