Distrikt Västerbotten

Distriktet finns, men har begränsade aktiviteter. Distriktet kommer under våren att samköra vissa aktiviteter med andra distrikt. Ambitionen är att delta på Funktionsrätt Västerbottens aktiviteter och att ha fortsatta kontakter med politiker och tandläkare. Särskilt stort är behovet av tandläkare med skyddsutrustning vid amalgamsanering och möjlighet att korrekt ta bort rotfyllda tänder. 

Distriktets aktiviteteter finns i högerspalten. Tänk också på att du kan delta i de zoomföredrag som arrangeras av andra distrikt, se mer distriktens hemsidor eller Tf-bladets distriktsidor.

Senaste nytt

Dokument

Medlemsutskick i februari med vårprogram, årsmöteshandlingar och inloggning till årsmötet Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Kontakta förbundet
Tel 08 428 92 42 eller 070 7427957
e-post info@tf.nu

Vår styrelse

Ordförande
Ann-Marie Lidmark
lidmark@tf.nu

Övriga ledamöter
Joachim Hansskog
Anne Maj Solstam
Tel 090 226 70
Mona Bergfors

Suppleant
Erling Widmark

Revisor
Ann-Charlotte Carlsson 

Suppleant
Kersti Haliste 

Valberedning
Styrelsen