Distrikt Västerbotten

Distriktet anordnar seminarier, föreläsningar och studiecirklar för medlemmar och allmänhet. Nu i höst sker en stor satsning på demens och möjlighet till rehabilitering. Det handlar om munhälsa, kost, motion och mycket mer. Distriktet är medlem i Funktionsrätt Västerbotten och deltar i deras aktiviteter. Distriktet har kontakt med politiker och tandläkare i regionen i syfte att förbättra tandvården för våra känsliga medlemmar. Tf på nationell nivå ger information och rådgivning gällande tandvårdsproblem.  

Distriktets aktiviteteter finns i högerspalten. Möjlighet finns att delta i zoomföredrag som arrangeras av andra distrikt, se mer distriktens hemsidor eller distriktssidorna i Tf-bladet.

Senaste nytt

Debattartikel

Tandhälsa och demens

Läs mer »

Dokument

Seminarium om demens och åldrande, program Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

14 september kl 10-17
Seminariedag
 Om demens, Alzheimers sjukdom och möjlighet till rehabilitering.
Intressanta föreläsare från olika svenska universitet är samlade i Umeå denna dag. Det handlar om gener, tandhälsa och munhålebakterier, kost, fysisk aktivitet, inflammationer och näringsbrister. Professor Dale Bredesens protokoll för rehabilitering presenteras. Se mer seminarieprogrammet.
Kostnad: 150  kr, medlemmar i Tf halva priset det vill säga 75 kr
Anmälan: E-post: vasterbotten@tf.nu eller tel 0707427957 (sms:a gärna)
Betalning av seminarieavgiften: plusgiro (Nordea) 213 66 61-2
 

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Ann-Marie Lidmark tel 070 7427957 eller e-post lidmark@tf.nu
Eller kontakta förbundet tel 08 428 92 42 (teltid kl 10-13 vardagar) eller e-post info@tf.nu
Frågor kan ställas via fragor@tf.nu 

Vår styrelse

Ordförande
Ann-Marie Lidmark
lidmark@tf.nu

Övriga ledamöter
Joachim Hansskog
Anne Maj Solstam
Mona Bergfors

Suppleant
Vakant

Revisor
Ann-Charlotte Carlsson 

Suppleant
Kersti Haliste 

Valberedning
Styrelsen