Distrikt Västerbotten

Distriktet finns, men har begränsade aktiviteter. Distriktet kommer under våren att samköra vissa aktiviteter med andra distrikt. Ambitionen är att delta på Funktionsrätt Västerbottens aktiviteter och att ha fortsatta kontakter med politiker och tandläkare. Särskilt stort är behovet av tandläkare med skyddsutrustning vid amalgamsanering och möjlighet att korrekt ta bort rotfyllda tänder. 

Distriktets aktiviteteter finns i högerspalten. Tänk också på att du kan delta i de zoomföredrag som arrangeras av andra distrikt, se mer distriktens hemsidor eller Tf-bladets distriktsidor.

Senaste nytt

Distriktets årsmöte ägde rum den 7 mars 2023 i Umeå

Efter årsmötet hölls ett föredrag om kroniska sjukdomar och koppling till inflammationer i käkbenet. Föredragshållare: Ann-Marie Lidmark, Förbundsordförande i Tf

Dokument

Medlemsutskick i februari med vårprogram, årsmöteshandlingar och inloggning till årsmötet Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Kontakta förbundet
Tel 08 428 92 42 eller 070 7427957
e-post info@tf.nu

Vår styrelse

Ordförande
Joachim Hansskog (Umeå)
e-post: joachimhansskog@hotmail.se

Övriga ledamöter
Michael Johansson 
Daniel Hagman 

Suppleant
Anne Maj Solstam
Revisor
Ann-Charlotte Carlsson 

Suppleant
Kersti Haliste 

Valberedning
Styrelsen