Distrikt Västerbotten

Distriktet finns, men har begränsade aktiviteter. Distriktet  kommer under våren att samköra vissa aktiviteter med andra distrikt. Mer kommer att läggas ut på hemsidan. 

Hör gärna av dig till Tf:s kansli eller distriktets ordförande om du kan tänka dig att delta i distriktets styrelse eller göra andra ideella insatser.

Senaste nytt

Vårprogram kommer främst att vara telefon eller zoommöten i samverkan med andra distrikt.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Under våren kommer samtal med tandläkare att arrangeras per telefon. Mer information kommer senare.

Kontakta oss

Joachim Hansskog
Östra Kyrkogatan 28 B
90336 Umeå
Tel: 073 077 97 97
E-post: joachimhansskog@hotmail.se

Vår styrelse

Ordförande
Joachim Hansskog (Umeå)
e-post: joachimhansskog@hotmail.se

Övriga ledamöter
Michael Johansson 
Daniel Hagman 

Suppleant
Anne Maj Solstam 

Revisor
Ann-Charlotte Carlsson 

Suppleant
Kersti Haliste 

Valberedning
Styrelsen