Distrikt Östergötland

Distriktet i Östergötland har nu under pandemitider legat lågt, men hoppas kunna komma igång igen till hösten med föreläsningar och diskussioner med regionens tandvårdsenhet. Medlemsaktiviteter tills vidare kommer att vara i form av telefonkonferenser med korta föredrag av tandläkare, terapeuter eller andra som medlemmarna kan ha intresse av. Dessutom kommer vi försöka få igång medlemsmöten där vi använder en artikel eller film som underlag för diskussioner. 

Senaste nytt

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Distriktsstyrelsen behöver fler medlemmar.
Kontakta förbundskansliet via e-post kansli@tf.nu eller per telefon 08-4289242 om du har möjlighet att göra en liten insats. Styrelsemötena hålls per telefon och förbundet hjälper till att ordna aktiviteter med mera. Det innebär att styrelseuppdraget inte innebär särskilt mycket arbete. Du behövs i styrelsen för att vi ska kunna behålla distriktet. 

Kontakta oss

Kontakta förbundet:
Tel: 08-4289242 
E-post: kansli@tf.nu

Vår styrelse

Ulla Danielsson (kassör)
Doris Karlsson (sekreterare)