Distrikt Norrbotten

Distrikt Norrbotten är aktivt i Funktionsrätt Norrbotten och arbetar aktivt för bättre vård för medlemmarna genom kontakter med politiker och tjänstemän i landstinget. Telefonombud bistår med information, rådgivning och annat stöd till medlemmar och andra med sådana behov. Informationsbrev och medlemsmöten aktiverar medlemmarna.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet Distrikt Norrbotten

Karin Näsman
Bärslingan
975 94 Luleå
tel 0920-26 51 36
epost: karinnasman@bahnhof.se

Vår styrelse

Styrelseledamöter

Börje Johansson (ordförande)
Karin Näsman (kassör)
Elisabeth Eliasson (sekreterare)
Gunnar Glanberg (suppleant)