Titandioxid (E171) är ett vitt färgämne som är vanligt i många vita produkter som läkemedel, tuggummi, tandkräm, godis med mera. Hittills har man trott att titandioxid kunnat användas utan problem, men nu har Frankrike förbjudit detta ämne som tillsats i livsmedel. Anledningen är risk för cancer orsakad av denna lilla nanopartikel. Men även tarmfloran kan påverkas negativt och sannolikt finns även andra negativa effekter. 

Titandioxid är således ett ämne som finns nästan överallt. Den franska regeringens förbud gällande titandioxid kom efter larm om cancer och det faktum att producenten inte kunde ge tillräckligt bra svar om riskerna med titandioxid. 

Annan forskning visar att nanopartiklar av titandioxid påverkar tarmfloran hos möss när de fått föda som innehåller titandioxid. Forskarna har visat att titandioxid gör att bakteriefilmer bildas i högre grad trots att tarmflorans sammansättning inte förändrades. Därmed blir bakterierna mer skadliga och definitivt svårare att bli av med då biofilmen skyddar sina invånare. 

Titandioxid medför också ökad inflammation i tarmen som i sin tur kan leda till sjukdomar som ISB och kolorektal cancer. Titandioxid är alltså inte att leka med och det mest anmärkningsvärda är att detta vita färgämne tillåts i läkemedel. Mer om detta finns i tidigare inlägg på hemsidan.

För att testa om man är allergisk eller överkänslig mot titan kan man ta Melisa-test (www.melisa.org). Vanliga hudtester ger ej utslag för titan. Melisa-testet bekostas dock inte av den svenska hälso- och sjukvården.

Tidigare har vi skrivit om att 40 % av de som fått problem med sina titanimplantat är allergiska mot metallen

Till artikel i The Guardian (engelska)
Till forskningsartikel om påverkan på tarmfloran
Till artikel som allmänt tar upp risker med nanopartiklar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu