Titandioxid är ett vitt färgämne som finns i många olika produkter. Forskning om hur det påverkar levande organismer är inte så stor, men under senare år har forskare funnit att titandioxid påverkar DNA och kan öka risken för cancer, den ökar också inflammationer och påverkar tarmfloran negativt. Forskare efterlyser nu regler för användning av titandioxid. 

Titandioxid (E171) är ett vitt färgämne som oftast är en så kallad nanopartikel.  Senare års forskning visar att titandioxid påverkar vår arvsmassa och därmed ökar risken för cancer och inflammationer. Den ger också upphov till oxidativ stress.

Ytterligare en studie om titandioxid visar att den påverkar bakteriefloran i tarmarna. Titandioxid dödar inte bakterier eller ändrar sammansättningen utan främst påverkar den bakteriernas aktivitet och ger ökad risk för bildning av biofilm då bakterier sluter sig samman och därmed kan få andra effekter än vad varje bakterie för sig kan åstadkomma. Denna forskning är svår och relativt ny, men forskarna är oroliga för att titandioxid kan ha mycket allvarliga effekter. 

Exponering för nanopartiklar, som titandioxid, tror man ligger bakom demens, autoimmuna sjukdomar, cancer, eksem, astma, autism och flera andra besvär. Hur stor andel som beror på titandioxid är okänt, men riskbilden är tydlig. 

I dag utsätts vi för stora mängder titandioxid. Ämnet finns i godsaker, tuggummi, solkräm, kosmetika, tandkräm, mediciner, matvaror med mera.  I en forskningsstudie räknar man med att varje vuxen i USA utsätts för 1milligram titandioxid per kilogram kroppsvikt per dag. En person som väger 60 kg får alltså i sig 60 mg titandioxid per dag. Barn får i sig mer då de äter mer godsaker.

Känslighet för titan kan uppstå på grund av all titandioxid som finns i konsumtionsvaror och mediciner. Risk finns då att implantat i höft, knä eller käkben misslyckas, enligt den forskning som redovisas nedan. Bäst är att all titan tas bort i konsumentprodukter och mediciner då de inte behöver vara vita. Risken för överkänslighet för titan minskar då. 

I dentala material bör man inte använda titan, varken till implantat eller kronor eftersom det finns ersättningsmaterial. Metaller ska aldrig användas som dentala material. Spara istället riskerna till t. ex. höftimplantat där andra alternativ saknas. 

Till artikel om förekomst av titandioxid, engelska
Till artikel om att titandioxid påverkar tarmfloran, engelska
Till vetenskaplig artikel, DNA skador på möss, engelska

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu