På Berlinkonferensen presenterades ny intressant forskning. Här redovisas en studie av patienter vars implantat misslyckats. Det visade sig att 40 % av dessa personer var allergiska eller överkänsliga mot en eller flera metaller i implantatet. Föreläsaren Stepan Podzimek anser det viktigt att patienter testas om de är känsliga eller inte för de implantat som ska användas. Men man ska komma ihåg att metaller kan ställa till även andra problem i kroppen än allergier. 

Stepan Podzimek kommer från Charles universitet i Prag  (Tjeckien) och har tillsammans med andra kollegor undersökt metallkänslighet hos patienter som fått implantat som misslyckats. Undersökningarna gjordes med hjälp av Melisatestet som mäter minnesceller mot metaller. En stor andel var alltså känsliga mot någon av följande metaller:
a)       Hälften var känsliga mot nickel
b)       En tredjedel var känsliga för kvicksilver,  krom, guld och/eller palladium.
b)       En fjärdedel var känsliga för järn och titan (TiCl3 eller TiO2).
c)       Drygt en femtedel var känsliga för silver.
d)       Färre än en femtedel  var känsliga för zink, aluminium, koppar, tenn, kobolt, molybden, platina och zirkonium.

Forskargruppen påvisade också att det bildades så kallade cytokiner hos personer som var positiva till metaller i Melisa-testet. Vilket innebär att immunförsvaret reagerat på metallerna och startat inflammatoriska processer. Metaller inte bara orsakar allergier och annan överkänslighet utan de kan också ackumuleras i kroppen beroende på individens förmåga att utsöndra dem. Så småningom leder det till att ett eller flera organ  förgiftas. Detta togs dock inte upp på föreläsningen.

Slutsatsen forskarna drog är att 40 % av de personer med insatta implantat som misslyckats var intoleranta mot  något av de ämnen som ingick i implantatet.  Detta är därmed undvikbara vårdskador och därför är det viktigt att testa känslighet för de metaller som ingår i implantatet före insättandet.

Stepan Podzimek redovisade vilka olika metaller som finns i olika metallegeringar vanliga i implantat och dentala material:
Rostfritt stål kan innehålla järn, krom, kisel, nickel, magnesium, kol och molybden.
Koboltkromlegeringar (vanliga i tandvården) innehåller kobol, krom och övriga metaller kan vara molybden och mindre mängder nickel, järn, kol och kisel.
Titan (99 %) innehåller förstås titan, men även mindre mängder av exempelvis vanadin, aluminium, niob och tallium..
Silverpalladiumlegeringar innehåller silver och palladium men oftast också zink och ibland även guld och koppar.
Guldlegeringar innehåller guld, men också silver, koppar, palladium, platina och zink, 

Amalgam används inte som implantat men väl som fyllningsmaterial och till tandkronor. Flertalet dentala amalgamer innehåller hälften kvicksilver (kvicksilverhalten varierar dock mellan 40 och 75 %). Amalgam tillverkas genom att man blandar kvicksilver med silver, koppar, tenn och ibland zink. 

Det är således många som kan få immunologiska reaktioner mot dentala material eller implantat. Och förutom sådana reaktioner kan även galvaniska strömmar uppstå och förgiftning kan förekomma. 

Slutligen konstaterade forskarna att av de 31 procent som hade fått titanimplantat som av en eller annan anledning misslyckats var 12 patienter (39%) intoleranta mot titan. Av patienter som fått proteser baserade på kromkoboltlegeringar som inte tåldes var 2 av 4 patienter allergiska/överkänsliga mot krom och/eller kobolt. Det var alltså hälften av dem som av en eller annan anledning inte kunde ha sina proteser eftersom de var var allergiska mot det använda materialet. 

Forskningen kommer inom kort att publiceras och nu finns därför ingen länk att hänvisa till.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu