Nyheter

Karies beror främst på miljön

Alltmer forskning kommer nu som bekräftar forskning om karies som gjordes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I danska tandläkartidningen finns en artikel som påstår att det nu finns en ny syn på uppkomst av karies, men författarna har sannolikt inte läst den äldre forskningen. Intressant är dock att man nu anser att karies främst har med miljön att göra, det vill säga det handlar om kost och livsstil. 

Läs mer »

Zirkonia är hållfast

En nyligen publicerad metastudie visar att implantat av Zirkonia (metallfria implantat) har god hållfasthet i tioårsstudier. Endast de allra tunnaste implantaten på tre millimeter tycks riskera att frakturera. Detta visar att Zirkonia är ett bra alternativ till titanimplantat. Zirkonia leder varken ström, värme eller kyla och är därmed ett tryggt implantat om än något dyrare än sådana av titan. 

Läs mer »

Upptäck inflammerat käkben med ultraljud

Inflammationer inuti käkbenet syns inte på vanlig röntgen och inte heller alltid på CBCT (3-dimensionell röntgen). Däremot finns en ultraljudsapparat som heter CaviTAU med vilken det går att ställa rätt diagnos. Alla med misstänkta käkproblem måste få tillfälle till korrekt diagnos, men även patienter med kroniska sjukdomar med mera kan ha nytta av CaviTAU. 

Läs mer »

Diskriminering inom hälso- och sjukvård

Antalet anmälningar angående diskriminering, som rör hälso- och sjukvård, ökade under år 2023. En majoritet av dessa anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samband med funktionsnedsättning.

Läs mer »

En hälsosam livsstil kan kompensera för skadliga gener

Om man har en hälsosam livsstil kan en sådan väga upp för skadliga gener. Den genetiska risken att dö i förtid kan då minska med mer än 60 procent. Dessutom kan resultatet bli fem års längre liv. 

Läs mer »

Käkledsartrit hos barn

Att upptäcka barnreumatism som har satt sig i käkleden är svårt. Om man inte upptäcker sjukdomen i tid så kan tillväxten och funktionen påverkas i käken. I en nyligen genomförd avhandling har man undersökt käkledsinflammation mot en mängd olika faktorer.

Läs mer »

Sida 1 av 692 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)