Nyheter

Äldre mer känsliga

Bättre diagnostiska metoder har tagits fram för att upptäcka biverkningar av mediciner med mera hos äldre. Ökad känslighet hos äldre är anledningen, vilket sannolikt är applicerbart även på metaller exempelvis från dentala för material och implantat. Risken för biverkningar ökar om flera olika metaller finns i kroppen och sannolikt kan de också interagera med mediciner. 

Läs mer »

Ökad risk för autism hos färgade pojkar

En ny genomgång av CDC:s datamaterial om vaccinationer mot mässling och risken för autism visar att färgade pojkar löper ökad risk för autism om de tar första mässlingsprutan före tre års ålder (36 månader) jämfört med vita barn i USA. Det visar Brian Hooker efter en ny genomgång av CDC:s insamlade data och där han inkluderat de 40 % som togs bort från materialet år 2001. Risken ökade påtagligt hos barn födda 1990 eller senare på grund av högre halt kvicksilver i dessa vacciner.

Läs mer »

Nytt intressant dentalt material

PÅ KTH i Stockholm har ett nytt material tagits fram till tandfyllningar. Materialet binder 160 procent starkare till tandytan än dagens kommersiellt tillgängliga dentala materialen. Dessutom anser forskarna att det inte ger upphov till biverkningar i form av allergier som nuvarande material gör. 

Läs mer »

Växande marknad för implantat

Marknaden för implantat ser ut att växa med enorm fart. Till år 2018 förväntas ökningen vara 4,9 % årligen och det handlar om tiotals miljarder kronor varje år. I dag är titanimplantat förhärskande, vilket ger upphov till sjukdom hos många människor. Andra hållbara alternativ finns och många nya material testas för närvarande. En diskussion om riskerna med dentala material behövs och titan i käkbenet borde förbjudas.

Läs mer »

Känslig mot gluten?

Känslighet mot gluten kan ge många olika symtom. Ibland kan de påminna om dem som kvicksilverskadade har. Tarmproblem är således inte de enda symtomen utan det kan också uppträda smärta i leder och muskler, domningar i benen, kramper i musklerna, hjärndimma, beteendeförändringar,huvudvärk, inflammation i huden och järnbrist.

Läs mer »

Riskfyllt med flera olika metaller

Flera olika metaller i samma munhåla ger upphov till korrosion och galvaniska strömmar. Det orsakar läckage av metalljoner som kan påverka kroppens biokemi negativt, påverkar nerverna och stör kroppens egna elektriska signaler. Många har upplevt försämringar när de gått till tandläkaren och fått ett nytt material insatt.

Läs mer »

Sida 1 av 422 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu