Nyheter

Om kvicksilverrisker och amalgam

Lyssna på professor Göran Petersson från Chalmers i Göteborg! Han uppmanar den äldre delen av befolkningen att ta bort fyllningar av amalgam och han avslutar sin berättelse med att  det är "bättre sent än aldrig".

Läs mer »

Ersättning av borttagna tänder

Vad kan en borttagen tand ersättas med? Olika metoder finns för att ersätta förlorade tänder, men det är inte helt lätt att bestämma vilken metod som ska användas. Danska Tandlægebladet har i en artikel försökt visa på de olika frågeställningar som finns och hur tandläkaren ska fundera för att hitta den bästa lösningen. Det handlar om många saker där ekonomi och personlig preferans är viktiga, men också hur tänderna intill gluggen ser ut och hur bra tandbenet och tandköttet mår.

Läs mer »

Protestaktion mot 5 G

Protestaktion mot 5 G i Stockholm den 25 januari kl 13.30-16.30 i Stockholm på Sergels torg. Aktionen är global och i Stockholm arrangeras aktionen av Elöverkänsligas Riksförbund. Det handlar om risker med trådlös teknik och om att 5G som Sverige nu introducerar på bred front är betydligt skadligare för levande organismer än föregångarna. Det handlar inte bara om ökade cancerrisker utan också om andra störningar i kroppen som exempelvis att blodhjärnbarriären blir mer genomsläpplig exempelvis för tungmetaller.

Läs mer »

Glutamin minskar fetma

Tandvårdsskadade har ofta problem med magen men tillskott av glutamin kan hjälpa och minska besvären. Forskare har funnit att överviktiga personer går ner i vikt om de får glutamin och dessutom påverkas generna positivt. 

Läs mer »

Giftigt kvicksilver i hudkrämer

Miljöinspektionen i Malmö har upptäckt försäljning av kvicksilverhaltiga hudkrämer. Läkemedelsverket går ut och varnar för dessa och säger att kvicksilver allvarligt kan skada kroppen och orsaka skador på njurarna och nervsystemet. 

Läs mer »

Titan kan orsaka allergi

Titan används som implantat både i käkarna och övriga delar av kroppen. För en del fungerar det bra medan andra får besvär med extrem trötthet, muskelvärk, utslag på huden och mycket mer. Det kan vara allergi mot titan. Var därför uppmärksam på eventuella biverkningar en tid efter att implantat av metall satts in.

Läs mer »

Sida 1 av 476 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu