Nyheter

Beprövad erfarenhet viktigt för tandläkare

Forskare vid Lunds universitet har via enkätstudier undersökt hur tandläkare och annan vårdpersonal uppfattar begreppet beprövad erfarenhet. Studien visar tydligt att tandläkare och tandhygienister värderar beprövad erfarenhet högre än personal inom sjukvården. 

Läs mer »

Problem med rotfyllda tänder?

Rotfyllda tänder ställer ofta till problem på grund av alla bakterier som invaderar dem. Tandhälsoförbundet (Tf) anser därför att man inte ska rotfylla och den som har rotfyllda tänder bör ta bort dem. Många sjukdomar  och försämrat allmäntillstånd förknippas med rotfyllda tänder. Anledningen är att rotfyllningar aldrig blir täta, det finns alltid bakterier i dem. Dessutom invaderar bakterierna dentinkanalerna. 

Läs mer »

Metakrylater i glasjonomercement

Glasjonomer har länge använts som tillfälliga fyllingar, fyllningar i mjölktänder och som cement för att sätta fast kronor och broar. Nu redovisar den norska tandläkartidningen att detta material kan orsaka allvarlig allergi på grund av att det innehåller metakrylater som också finns i många plaster.

Läs mer »

Tandläkaren som är metallfri

Tandläkare Claes Remminger berättar om varför han arbetar metallfritt och vad duktiga patienter lärt honom. Titta på filmen som är producerad som ett samarbete mellan Tandhälsoförbundet Skåne och regionala TV-kanalen Sundskanalen. 

Läs mer »

Metaller i mjölktänder

Forskare har funnit att metallhalten hos tvillingar skiljer sig åt åtminstone när det gäller halten i deras mjölktänder. Risken för autism och ADHD ökar också hos den tvilling som hade mest metaller i sina mjölktänder. Detta är intressant och forskarna menar att detta skett redan i fosterstadiet då tandanlagen utvecklas. Det är alltså samma miljö tvillingfostren befinner sig i men metallupptaget skiljer sig åt.

Läs mer »

Misskrediteras lasertandvården medvetet?

Peter Fahlstedt, forskare vid universitetet i Bergen och expert på tandvårdslaser, kritiserar en svensk forskningsartikel som han menar felaktigt beskriver att laserterapi saknar effekt på parodontit. Fahlstedt gör en del intressanta iakttagelser som skapar misstankar att studien designats för att misskreditera laserttandvården. Laser är intressant och kan delvis ersätta borren och för patienten är lasern ett skonsammare alternativ.

Läs mer »

Sida 1 av 506 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu