Nyheter

Utrota inte bakterierna

Munnens mikroflora har enormt stor betydelse och inte bara för kariesfrekvensen utan även för olika funktioner och för immunförsvaret. Att man har så många olika bakterier i munhålan har forskarna inte förstått tidigare. De nya kunskaperna får bland annat betydelse för hur man ska se på antibiotikabehandling vid infektioner. Om detta skriver Hanna Välimaa forskare vi Helsingfors universitet i Tandläkartidningen.

Läs mer »

Ny styrelse i Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en viktig organisation för Tandvårdsskadeförbundet. Där finns många olika funktionshinderorganisationer att samarbeta med. För närvarande är det viktigt att försöka förmå utredningen om jämlik tandhälsa att åtminstone på lång sikt föreslå att tandvården ska ingå i hälso och sjukvårdens försäkringssystem. I det arbetet är alla funktionshinderorganisationer viktiga. 

Läs mer »

Bakterier i munhålan - föreläsning i Stockholm

Under rubriken Sluta utrota bakterier! talar Pehr Johan Fager, biolog och ordförande i Hälsofrämjandet. Han berör bakterieflorans betydelse för inflammationer, tandhälsan med mera och  menar att man ska bli vän med sina bakterier. Föredraget äger rum den 16/5 kl 17.30 till ca 19.30 i Hartwickska huset i Stockholm, Sankt Paulsgatan 39, ingång från gatan.

Läs mer »

Tillsyn av tandläkare i Falun

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utövar tillsyn över vården. De besöker sällan tandvården, men nu har de gjort ett tillsynsbesök hos tandläkare Irene Brednert Jonsson i Falun. Det är förstås en anspänning för tandläkaren och hennes patienter känner viss oro.

Läs mer »

Tandvårdsförsäkring?

Flera olika tandvårdsförsäkringar finns med olika bolag. Det viktiga om man sluter avtal om tandvårdsförsäkring är att noga kontrollera vad som ingår och vilka undantag som finns. Försäkringsbolagen tjänar ju pengar på försäkringarna och därför är det inte alls säkert att de betalar flera olika åtgärder eller sådant som är kostsamt. Kontrollera också hur lång uppsägningstiden är. Tandvårdsförsäkring kan vara bra om man själv tjänar på det. Annars är det en onödig utgift. 

Läs mer »

Genetik har ingen betydelse för karies

Nu påstås det igen att ärftliga faktorer har liten eller ingen påverkan på kariesfrekvensen. Detta efter att australiensiska tvillingar studerats. Resultatet visade ingen samvariation mellan tvillingparen i kariesfrekvens och av det drog forskarna slutsatsen att det främst är miljöfaktorer som påverkar.

Läs mer »

Sida 1 av 443 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu