Nyheter

Sköldkörtelproblem och trötthet

Hypotyreos eller försämrad funktions av sköldkörteln har liknande symtom som om man har problem med amalgamfyllningar och andra metaller. Just kvicksilver kan störa sköldkörtelns funktion liksom vissa bristsituationer som exempelvis selen- eller jodbrist. Trots att provtagning inte visar några fel kan ändå sköldkörtelns funktion vara nedsatt.

Läs mer »

Kvicksilverförgiftade konstnärer?

Kring förra sekelskiftet och under början av 1900-talet fick många konstärer diagnosen schizofreni. En av dem var Sigrid Hjertén. Ann-Marie Pååg skriver i Tf-bladet 2018/2 om detta. Av brevväxling med mera framgår vilka symtom Sigrid Hjertén var drabbad av och hon nämnde själv att hon trodde sig vara förgiftad. Besvären påminner mycket om kvicksilverförgiftning.

Läs mer »

Mormors vanor påverkar barnbarnen

Nu är det visat att om mormor röker så ökar risken för astma hos barnbarnet trots att mamman inte rökt. I djurförsök har samma effekt fåtts om mödrarna utsatts för dieselavgaser. Det forskarna inte tittat på är mormors amalgamfyllningar. Sannolikt påverkar de enligt samma mönster.

Läs mer »

Svampinfektioner i munhålan

Svampinfektioner uppträder ibland i munhålan och orsakerna är många; dåligt immunförsvar, antibiotikabehandling och av detta orsakad obalans av mun- och tarmbakterier, muntorrhet, diabetes, efter strålbehandling med mera. Ofta är det svårt att komma tillrätta med sådana infektioner.

Läs mer »

Föreslås: Nytt högkostnadsskydd i tandvården

Vänsterpartiet föreslår att ingen ska behöva betala mer än 2000 kr per år för tandvården. Om det genomförs kommer vi ett steg närmare att tänderna betraktas som en del av kroppen. Vänsterpartiet föreslår också en nationell taxa för vissa tandvårdsbehandlingar för att tandläkarna inte ska kunna ta överpriser. 

Läs mer »

Avgiftningspiller för kvicksilver snart här

Ett piller som tar hand om gifterna i kroppen låter helt otroligt och dessutom är det utan biverkningar. Detta har tagits fram av den duktiga biokemisten och forskaren Boyed Haley och hans medarbetare i USA. Tidigare såldes det som kosttillskott, men efter enormt bra resultat för autistiska barn anser amerikanska myndigheter att molekylen ska betraktas som läkemedel. Nu har flera kliniska studier gjort och det är möjligt att förskriva läkemedlet på licens.

Läs mer »

Sida 1 av 398 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu