Nyheter

Lyckad avgiftning

Först amalgamskadad och sedan elöverkänslig. Lennart Svanstedt är en av dem som genom aktiv avgiftning blivit av med det kvicksilver som samlats i kroppens organ. Det gjorde också att han tillfrisknade och nu är av med den besvärande elöverkänsligheten. Läs hans egen historia. 

Läs mer »

Varning för munsköljmedel

Munsköljmedel, exempelvis klorhexidin, används frekvent för att bli av med bakterier i munhålan. På sikt skapar detta försämrad bakterieflora i munnen och därmed ökad risk för karies och inflammationer. För den som ändå vill skölja munnen finns andra mindre aggressiva preparat.

Läs mer »

Problem med skalfasader

Har man missfärgade eller för korta tänder kan skalfasader vara en lösning. De består av tunnt porslin som cementeras fast på tanden. Porslinet tål de flesta, men cementet kan ställa till besvär hos känsliga individer.

Läs mer »

Individuella skillnader beror inte bara på arvet

Sällan tas tillräckligt med hänsyn till individuella skillnader i hälso- och sjukvården. De som avviker från normen tas därför inte på allvar. Forskning visar dock att stora individuella variationer finns när det gäller bland annat förekomst av fett, blodsocker och insulin efter en måltid. Därför är det vanskligt att utgå från medelvärden, vilket man vanligen gör när det gäller kostrekommendationer, mediciner och mycket mer. 

Läs mer »

Funktionsrätt Sverige kräver smittskyddspeng

Funktionsrätt Sverige har skrivit en debattartikel plus ett öppet brev till ansvariga statsråd angående behovet av ersättning för förlorad arbetsinkomst om man måste vara hemma på grund av risk för Covid-19 då någon nära anhörig tillhör riskguppen. Dagens regelverk ger inte det ekonomiska stöd många anhöriga behöver för att skydda personer i riskgruppen. 

Läs mer »

NICO eller infektioner i käkbenet

Osteonekros i käkbenet är ett allvarligt sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka med normal tandläkarröntgen. I Sverige är det få tandläkare som kan diagnostisera sådana bakteriebemängda hålrum i käkbenet och det är också svårt att få sådana besvär åtgärdade. Detta trots att tillståndet innebär att delar av käkbenet bryts ned, angripet av anaeroba bakterier. Nervinflammationer och annan påverkan på hela kroppen kan orsakas av sådan kronisk inflammation i käkbenet. IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) har redovisat sin uppfattning i frågan i ett "Positionpaper"). I Sverige har vi ofta kallat detta tillstånd för NICO.

Läs mer »

Sida 1 av 498 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu