Nyheter

C-vitamin för bättre immunförsvar


Corona och Covid-19 har helt tagit över både nyhetsförmedling och de samtal vi för hemma eller på olika arbetsplatser. Livet påverkas med omfattande restriktioner och i spåren av detta florerar många både bra och dåliga tips om hur man ska förebygga eller bota sjukdomen. Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar till hör riskgrupperna.

Läs mer »

Tipsa IVO om missförhållanden i tandvården

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tar emot klagomål från patienter. Nu har ett nytt sätt att lämna uppgifter om missförhållanden öppnats, det kallas "Tipsa IVO". Myndigheten utreder inte tipset och ger inte heller enskilda personer svar på klagomålen. Tipsen och klagomålen tas dock med i det fortsatta arbetet med myndighetens tillsyn. 

Läs mer »

Selen och zinkbrist hos alla svenskar

Detta har tagits upp tidigare, men nu sägs det också av en svensk professor. I en intervju i TV-Helse är han tydlig: Med dagens kosthåll finns risk för kroniska sjukdomar till följd av dessa mineralbrister och det kan gälla problem med sköldkörteln liksom hjärt- och kärlsjukdomar. I Tandvårdsskadeförbundet vet vi också att selen binder kvicksilver och behövs för kroppens avgiftning.

Läs mer »

Förläng tandvårdens högkostnadsskydd

Tandvårdens högkostnadsskydd gäller tandvård under ett år. Nuvarande pandemi med viruset som orsakar Covid-19 innebär att äldre personer och andra som tillhör riskgrupperna måste göra uppehåll i sin tandbehandling. Det innebär också att de kanske måste påbörja en ny period för att kunna slutföra sina behandlingar. Detta kan kraftigt öka kostnaden för den redan nu dyra tandvårdsbehandlingen. Därför behöver högkostnadsskyddet sträckas ut i tiden. 

Läs mer »

Ta barnet till tandläkaren vid trauma

Tandtrauma (skada på tanden) är inte ovanligt bland barn. Vart fjärde barn utsätts för skador på tänderna före fyra års ålder. Av dessa besöker endast hälften tandläkaren. Om tanden är lös, om det känns ömt runt tanden eller om det blöder är det klokt att ta barnet till tandläkaren. Skadade mjölktänder kan eventuellt påverka de permanenta tänderna och det finns möjlighet att rädda tänder som utsatts för skada.  

Läs mer »

Tandförluster sätter ner livskvaliteten

På 1900-talet var det vanligt att äldre personer saknade alla eller de flesta tänderna. Nu har majoriteten kvar egna tänder tills de avlider. Tandluckor medför både socialt handikapp och försämrad möjlighet att tugga och tillgodogöra sig föda. Ersättning för förlorade tänder finns, men vad som passar är individuellt och kostnaderna skiljer sig också åt. 

Läs mer »

Sida 1 av 485 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu