Nyheter

Ny utredning om förtroende i vården

Det är stor skillnad i förtroende för vården beroende på vilket landsting man tillhör. Det konstaterar Myndigheten för vårdanalys i sin senaste rapport. Av rapporten framgår också att de som har litet förtroende för vården är benägna att undvika vård och avstår från behandling. De som är missnöjda med vården finns således sällan med i statistiken över kundnöjdhet. En del av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar tillhör denna grupp.

Läs mer »

Varför gråter vi?

Artiklar i Illustrerad Vetenskap redovisar forskning som försöker komma på varför människor gråter. Man vet att tårarna består av salt, fett, bakteriedödande enzymer och antikroppar och detta sannolikt som skydd för ögat och dess hornhinna. Sammansättningen blir dock annorlunda om man gråter för att man är arg, ledsen eller glad. 

Läs mer »

Bostadsanpassningsbidrag - handbok från Boverket

Bostadsanpassningsbidrag hanteras av kommunerna och kan exempelvis gälla elsanering av bostad, hiss om man inte klarar att gå i trappor eller andra åtgärder som har med ett funktionshinder att göra och som medför att anpassning av bostaden behövs. 

Läs mer »

Partierna och tandvården

Tandvården skymtar på den politiska dagordningen inför valet i september 2018, men den är långt i från ett fokusområde. Det handlar främst om högkostnadsskyddet och om tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården och under samma högkostnadsskydd. Tre partier menar att på sikt ska tandvården in i samma system som övrig vård, ett parti säger kanske och övriga tvärt nej till denna tanke. Detta trots att tandvården börjar bli en klassfråga eftersom alla inte har råd att gå till tandläkaren.

Läs mer »

Död i läkemedelsförgiftning

Dödsfall på grund av läkemedelsförgiftning är inte ovanligt  Tandvårdsskadade har ofta nedsatt förmåga till avgiftning och kan därför vara i farozonen för läkemedelsförgiftning. Detsamma gäller äldre människor.  Läkare bör därför kontrollera läkemedlets distribution i kroppen för att optimera förskrivningen. 

Läs mer »

Bättre kontroll av dentala material behövs

Tandläkartidningen tar i senaste numret (Nr 7/18) i en artikel upp problemen med den undermåliga kontrollen av dentala material. Flera professorer intervjuas och det framgår att förbättringar behövs. Tyvärr är artikeln låst, dvs endast prenumeranter har tillgång till den. Här redovisas kort den kritik som framförs mot nuvarande system.

Läs mer »

Sida 1 av 406 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu