Nyheter

Enorma skillnader med dagens tandvårdstaxa

En fallande vägskylt krossade Martina Ruuths ansikte och slog ut hennes tänder. Det skulle komma att stå henne dyrt. Så börjar en artikel som handlar om orättvisorna i vårt välfärdsstystem. I den medicinska vården finns ett högkostnadsskydd som träder in och därefter kan man gratis gå till doktorn. I tandvården är det inte så.

Läs mer »

Att anmäla tandläkaren

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mottog tidigare klagomål från patienter. Numera ska man som patient först klaga till vårdgivaren och om man är missnöjd med svaret gå vidare till regionens patientnämnd (landstingsdriven vård, t ex folktandvården) alternativt till tandläkarnas förtroendenämnd (privattandläkare). En möjlighet om man inte vill klaga hos vårdgivaren  är att kontakta IVO:s  upplysningstjänst.

Läs mer »

Cannabis mot smärta

Cannabis, blommorna eller oljan, har visat sig ha många goda effekter bland annat mot smärta. Det är dock ett omstritt medicinsk preparat, men det har ändå fått genomslag i Danmark och kan också skrivas ut på licens i Sverige. Det handlar om svåra smärttillstånd och kanske kan det också hjälpa personer med smärta på grund av tänderna. 

Läs mer »

Slipp tandställning

Forskning och klinisk verksamhet visar att käkens utveckling inte är genetiskt betingat utan snarare beror på tungas tryck mot gommen. Tungan trycker ut käken särskilt effektivt under sömn om man andas genom näsan. Här visas flera exempel på hur ansiktet förändrats i takt med näsandning som gör att käken trycks ut av tungan. Dock har även nutrition stor betydelse för käkens utveckling. Även långt upp i vuxen ålder är det möjligt att med tungans hjälp, speciella rörelser och vitamin- och mineraltillskott skapa bredare käkar och därmed förbättra utseendet.

Läs mer »

Bort med skadliga bakterier

Bakterier som bildar biofilm är ofta orsaken till inflammation och benförluster runt implantat. Tidningen Dental Tribune har publicerat en artikel med uppmaningen att behandla parodontit innan man sätter in implantat i käkbenet. Helt bakteriefritt blir det aldrig i munhålan, men de riktigt besvärliga bakterierna behöver utrotas och genom att skapa en bra bakterieflora i munnen minskar risken för problem. 

Läs mer »

Biologisk tandläkare om rotfyllningar

I en artikel på hemsidan som hör till den internationella organisationen för biologiska tandläkare bekräftas riskerna med rotfyllningar. Tandläkare Carlson skriver i en artikel att rotfyllningar bara ställer till problem och att det inte är acceptabelt att ha döda kroppsdelar kvar i kroppen. Han visar med hjälp av flera bilder hur rotfyllda tänder ser ut när de dragits ut. De är omgivna av bakteriesäckar eller har stora bakteriesäcker under roten. 

Läs mer »

Sida 1 av 431 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu