Många tonåringar och även en del vuxna får i dag tandställningar. Någon klinisk uppföljning av eventuella avvikande reaktioner görs inte. Forskning visar nu att dagens frekventa användning av tandställningar inte har stöd i forskningen och det finns helt enkelt ingen evidens för användning av tandställningar. Dessutom finns andra sätt att skapa bredare käkar så att tänderna får plats.

Tyska försäkringsobolag har efter att ha studerat forskning om tandställningar funnit att det saknas evidens och de är nu obenägna att betala för tandställningar. Dock ska man vara medveten om att avsaknad av evidens inte är samma sak som att metoden är dålig utan det handlar snarare om att forskning saknas för att göra säkra bedömningar om det är bra eller dåligt. 

Den metaanalys av befintlig forskning som det tyska hälsoministeriet beställt och som de tyska försäkringsbolagen hänvisar till visar dock att tandställningar inte ger bättre tandhälsa senare i livet och därför ifrågasätta de nyttan av de kostnader och stora ingrepp det innebär med tandställningar.

Till artikeln i Dental Tribune (engelska)
Till den omtalade rapporten (tyska)
Till SBU:s rapport "Osäker grund för tandställningar"

Detta händer när man sätter in tandställning
Minst fyra tänder tas bort för att ge plats för de kvarvarande. Dvs tandläkaren extraherar friska fina tänder. Därefter sätts tandtrådar på ett sätt som gör att man skapar spänning över vissa tänder så att de flyttar sig dit tandläkaren vill. I takt med att tänderna förflyttas spänns trådarna till dess tänderna befinner sig där de ska.

Det spänner och känns obehagligt i käkarna när tänderna ska tvingas till förflyttning. Skavsår på tungan eller kindslemhinnan är inte heller ovanligt. Dessutom kan själva tandställningen skada andra tänder och det är svårt att göra rent där tandställningen sitter.

Trådar av metall bland annat nickel kan orsaka allergier och vuxna med kvarvarande amalgam riskerar att galvaniska strömmar uppstår mellan amalgamet och tandtrådarnas metaller. Till tandvårdsskadeförbundet har några personer ringt och berättat om kronisk trötthet som uppstått strax efter insättande av tandställning. Även utseendeförändringar med insjukna kinder och sneda käkar har rapporterats.

En del måste livet ut ha kvar trådar för att hålla tänderna på plats ofta i form av metalltrådar på insidan av tandraderna..

Alternativ till tandställningar
Tandställningar av plast finns, men i Sverige får man betala dessa själv. De gjuts om i takt med att tänderna förflyttas och blir relativt dyra. Dock behöver flertalet ha trådar eller band för att hålla tänderna på plats resten av livet. Det är alltså inte helt okomplicerat med tandställningar. 

Andra alternativ till tandställningar handlar om att lägga om kosten för att öka andelen mineraler och då framför allt kalcium, fosfor och magnesium i kosten samtidigt som intaget av fettlösliga vitaminer behöver öka. Det finns också rörelseövningar där man använder tungans kraftiga muskler för att "trycka ut" käkarna. Näsandning anses också ha bra effekt på käkarnas utveckling. Se mer på Tf:s hemsida och här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu