Forskning och klinisk verksamhet visar att käkens utveckling inte är genetiskt betingat utan snarare beror på tungas tryck mot gommen. Tungan trycker ut käken särskilt effektivt under sömn om man andas genom näsan. Här visas flera exempel på hur ansiktet förändrats i takt med näsandning som gör att käken trycks ut av tungan. Dock har även nutrition stor betydelse för käkens utveckling. Även långt upp i vuxen ålder är det möjligt att med tungans hjälp, speciella rörelser och vitamin- och mineraltillskott skapa bredare käkar och därmed förbättra utseendet.

Det finns många terapeuter och en hel del filmer på youtube som visar hur man kan undvika tandställningar genom att jobba med vissa rörelser för att använda tungans kraft att förändra käkbenet. Joseph Everett förklarar teorin bakom tungans kraft och han berättar också i filmen (länk nedan) att det inte bara är barn som kan förbättra käkens utveckling utan även vuxna kan åstadkomma förbättringar. Han visra många foton före och efter behandling där det framgår  tydliga skillnader efter behandling.

Mike Mew har utvecklat rörelser med mera för att förbättra kkäkarnas utveckling, vilket redovisas via länken nedan

Han tar också upp forskningen av Weston Price som redan under förra seklet konstaterade att nutritionen hade stor betydelse för käkarnas utveckling.   Price fann att ursprungsbefolkningarna hade en kost med god tillgång på vitaminer och mineraler och de hade varken karies eller för trånga käkar. Han fann att ursprungsbefolkningarna åt 4-10 gånger mer kalcium, magnesium och fosfater jämfört med moderna människor som gått över till västerländsk kost.. De fick varken karies eller för trånga käkar.

Ingen ska alltså behöva ha tandställning. En del kan få allvarliga besvär av sådana när minst fyra tänder dras ut och det förekommer ansiktsförändringar och försämring av tuggförmågan. Många måste hela livet ha en metallskena kvar för att hindra att tänderna återtar sin ursprungliga plats. Till det kommer att metaller i tandställningar kan orsaka liknande problem som amalgamfyllningar och därtill skavsår med mera i kindslemhinnan och på tungan. 

Till Joseph Everetts berättlse (engelska)
Till Mike Mew (engelska)
Till boken om käkarna och den nya epidemi
Till Weston Price bok (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu