I dag saknas evidens för tandställningar på barn och ungdomar ändå får vart fjärde svenskt barn tandställning. Tandvårdsskadeförbundet får samtal från patienter som skadats av tandställningar och informerar därför om alternativ till dessa. Nu aviserar Radio Blekinge om brist på tandläkare som kan sätta in tandställningar, vilket föranlett kö i Blekinge. Alternativen borde vara värda att pröva. Dock behövs fortbildning av exempelvis tandhygienister för detta ändamål.  

För trånga käkar gör att tandläkare i dag rekommenderar tandställningar på vart fjärde barn. Ofta behöver patienten dra ut fyra tänder för att skapa plats i käken. Därefter sätter tandläkaren trådar som ska flytta på tänderna i käken så att man får en jämn och fin tandrad. Flertalet tandställningar är av metall och kan påverka patienten negativt. Plastskenor finns också och är egentligen ett bättre alternativ, men mer kostsamma. 

I dag saknas evidens för tandställningar för att minska kariesrisken, enligt en undersökning gjord av SBU. Studierna visar att tandställning endast behövs för att behandla ett stort överbett, eftersom utstående framtänder riskerar att skadas när överläppen inte kan skydda dem. Tandställning behövs också om överkäkens hörntänder ligger fel när de ska bryta fram, eftersom de då kan skada andra tänders rötter.

I övrigt är tandreglering främst en fråga om estetik. Men tonåringar har inte i de undersökningar som SBU redovisat upplevt sämre självförtroende på grund av snedställda tänder och även för detta ändamål saknas således evidens. Åndå får vart fjärde barn/ungdom tandställning. 

Följande komplikationer/biverkningar av tandställning redovisas av SBU, vilket visar att det inte är helt riskfritt och att bättre information om fördelar och risker behövs:

 • Behandlingen med fast apparatur är smärtsam i inledningsskedet.
 • Behandlingen kan sänka bennivån mellan tänderna, men anses av SBU sakna klinisk relevans
 • Rotresorptioner förekommer hos 11–28 procent av patienter som fått ortodontisk behandling, men konsekvenserna på lång sikt är oklara.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att vissa personer kan få förändrat utseende och bettstörningar. I några fall har korrigeringar av käk- och bettproblem lett till än värre besvär och livslånga funktionshinder.

Alternativ för den svenska tandregleringen till att behandla trångställda tänder finns, vilket Tandvårdsskadeförbundet tidigare har skrivit om på hemsidan. Se mer via länkarna nedan. Dock finns ingen möjlighet att få hjälp i Sverige.

Till inslag i radions P4 Blekinge
Till Tf:s hemsida om tandställningar och smärta
Till mer information om alternativ till tandställningar på Tf:s hemsida
Till information om betydelse av näsandning 


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu