Konventionella tandställningar kan bidra till många besvär. För den som har trångt mellan tänderna och önskar fina vita rader för ett snyggt leende är tandställning med så kallad räls d.v.s. trådar av metall det alternativ som erbjuds i första hand. Det inträffar ibland problem då minst fyra tänder dras ut eller på grund av allergi eller överkänslighet mot metallen. En del får skavsår i kinden eller på tungan av trådarna. Nu kommer också rapporter om att barn upplever mer smärta än tidigare då de får tandställning. Föräldrar och tonåringar bör fråga sig om det verkligen är nödvändigt med tandställning. 

Enligt en norsk forskningsartikel har 40-60 procent av norska tonåringar behov av tandreglering. I Sverige räknar vi med att var fjärde tonåring har behov av tandställning.

Tidigare har hemsidan tagit upp alternativ till konventionell tandreglering liksom alternativ till metalltrådarna. Här redovisas endast den forskning som nyligen publicerats om smärta i samband med insättning av tandställning.

Forskarna har funnit att 60–95 procent av de barn och tonåringar som får tandreglering upplever smärta, d.v.s. nästan alla barn upplever smärta de första dagarna efter regleringen. En del upplever smärta och obehag under lång tid och kanske under hela tiden tandregleringen pågår. Trådarna som ska dra tänderna på plats spänns hela tiden och smärta kan uppstå även då. 

Smärtstillande tabletter under de första dagarna äter hälften av ungdomarna som sätter in tandställningar . Detta ska jämföras med att endast 5 procent tog smärtstillande vid undersökningen 1998. Olika spekulationer görs av forskarna angående den stora skillnaden mellan dessa år. 

Det finns alltså både obehag och risker med tandreglering och därför finns anledning att undersöka om det fungerar med andra alternativ. För den som vill slippa metalltrådar är Invisalign ett alternativ. Den tandställningen består av plastskenor som byts ut varannan vecka. Andra alternativ är att helt enkelt försöka skapa längre käkar med hjälp att tungrörelser och förbättrad kost och/eller näringstillskott. 

Till artikel på Forskning.no (norska)
Till den vetenskapliga rapporten (norska)

Mer om biverkningar och alternativ till tandställningar på Tf:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu