Ett märkligt inslag på Aftonbladet i form av en youtube-film visar en tandläkare som gör sig lustig över tungövningar med avsikt att normalisera käkbenet för att undvika trånga och felställda tänder. Själv äger hon en klinik som varje dag sätter in tandställningar på folk. Hon är definitivt part i målet med ett sådant lukrativt företag. Ingen med erfarenhet av tungövningar fick uttala sig.

Tungövningar för att räta ut tänder i för trånga käkar har det redan skrivits om på hemsidan (se länkar nedan). Tandläkare som arbetar med detta koncept anser att tungan är en så kraftfull muskel att den har inflytande över hur käkarna utvecklas. Särskilt hos barn kan man genom att stimulera munandning och göra vissa tung- och sväljrörelser sakta öka käkens omfång och därmed slippa ha tandställning. Det finns också avtagbara tandställningar som hjälper tungan att komma på rätt plats för att trycka ut och forma käkarna. 

 Tf har funnit att det inte bara är terapeuter som arbetar med detta utan även etablerade tandläkare - fast utanför Sverige. Forskningsrapporter finns som visar att käkarna normaliseras med sådana metoder. Tyvärr kan man inte få patent på dessa "tungvickningsmetoder" och det är sannolikt svårt att få forskningsanslag. Denna form av terapi bör absolut inte viftas bort utan bör istället prövas i större skala för att man ska kunna bedöma effekterna. 

Märkligt med Aftonbladets inslag är att tandläkare Anna Hajati trots att hon är jävig ensam fick uttala sig om tungövningar har betydelse för käkens utformning eller inte. Anna Hajati är själv så kallad ortodontist och startade 2009 Ortodontistakademien som drar ut tänder och sätter in tandställningar på folk. Man kan säga att hon har ett kommersiellt intresse av att förneka att andra metoder kan påverka käkens utformning. Hon gav inte heller några forskningsreferenser som stärkte hennes påstående, trots att hon tycks vara knuten till Karolinska institutet. 

SBU som är Socialstyrelsens expertorgan har kontrollerat den forskning som finns om tandställningar. Studierna visar att det är viktigt att behandla ett stort överbett och om hörntänderna ligger fel.   De flesta tandregleringar görs dock av estetiska skäl. Ingenting tyder på att de med bettfel har större andel kariesskador än de som har mer normala tänder.

SBU konstaterar också att biverkningar kan uppstå vid tandreglering. Dels tar man bort minst fyra friska tänder, tandrötterna kan bli kortare på någon eller några tänder och emaljen kan skadas. Man vet dock inte om detta har någon betydelse i ett längre perspektiv.

Tandvårdsskadeförbundet får då och då samtal från personer som fått deformerat ansikte på grund av tidigare tandställning. Det handlar om ändrat utseende med insjunkna kinder, snedställda käkar med mera. Det är alltså inte helt riskfritt med tandställningar.

I det perspektivet är det bra om metoder utvecklas för att rätta till käkbenet och därmed öka utrymmet för tänderna på andra sätt än genom extraktioner och försök att förflytta tänder till ett annat läge. Det senare innbär dessutom att tänderna inte alltid ligger kvar på plats självmant utan många måste under resten av livet ha en tråd bakom tänderna för att de inte ska åka tillbaka till sin ursprungliga plats.

Det är märkligt att media låter dem med kommersiella intressen i frågan uttala sig som experter utan att ge den andra sidan utrymme. 

Till Aftonbladets intervju med ortodontist Anna Hajati
Till SBU:s rapport
SE mer om alternativen på Tf:s hemsida
Se mer om biverkningar på Tf:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu