Tandställningar kan ge biverkningar av flera olika slag inklusive sår i munnen och på tungan. Har man för trånga käkar och tänderna växer på varandra föreslås ofta att fyra tänder extraheras för att ge mer plats åt de övriga. Tänderna flyttas därefter för att få en snygg tandrad. Biverkningar i form av extrem trötthet, ont i muskler och leder, psykiska besvär och svårighet att andas har rapporterats till Tandvårdsskadeförbundet. 

Det finns särskilda specialister som jobbar med tandreglering inom tandvården. Var fjärde ungdom genomgår i dag tandreglering. Tandställningarna består oftast av metalltrådar, men även sådana av plast finns (Invisalign)

För trånga käkar är oftast anledningen med tänder som växer över varandra. Tandläkaren anser att utseendet förbättras och andra argument brukar vara att tandregleringen gör det lättare att hålla rent mellan tänderna och att man därmed förebygger senare skador. 

Vid tandreglering drar tandläkaren ut minst fyra tänder. En på vardera sidan i överkäken och motsvarande i underkäken. Därefter används metalltrådar för att förflytta tänderna så att en vacker tandrad bildas. Ofta behövs en tandtråd bakom tänderna resten av livet då de annars återgår till sina ursprungliga platser. Ibland stannar de dock kvar i den nya positionen. 

Det folk mår dåligt av är dels de olika metallerna som används och som gör att strömmar bildas mellan dem. Hos vuxna kan tandställningens metaller interagera med amalgamfyllningar, guldkronor eller något annat. Starka spänningar bildas mellan metaller, vilket kan störa kroppens funktion på många olika sätt. 

Det Tandvårdsskadeförbundet får höra gällande biverkningar är främst att barn eller vuxna patienter fått extrem trötthet, värk i muskler och leder, psykiska problem eller andningssvårigheter. Sannolikt finns fler besvär som inte rapporterats. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har ingen information att ge inom detta område.

Biverkningarna påminner mycket om andra biverkningar av metaller i tandvården. En ställning för tanderglering kan innehålla många olika metaller inklusive nickel. Det är inte alltid reaktioner märks i munhålan utan symtomen kan manifesteras var som helst i kroppen, exempelvis som extrem trötthet. En del kan också få problem med ett sämre fungerande bett eller i värsta fall sjunker kinderna in som gör att utseende försämras.

Tandläkaren berättar sällan om problemen med tandställningar utan fokuserar mer på förbättrat utseende. Någon evidens för att tandreglering förebygger karies och problem med tandköttet finns inte, dvs i dag vet inte tandläkarna om tandreglering har positiva effekter för patienten. 

Trånga käkar anses ibland vara genetiskt betingat, men att så många så snabbt fått trånga käkar med behov av tandreglering talar emot det. Istället har kosten kommit upp som en viktig faktor.

Tandläkare Steven Lin har arbetat i flera år som vanlig praktiserande tandläkare, men fann efter en tid att han inte kunde besvara föräldrarnas frågor om varför barnen behövde tandreglering. Efter en tids studerande fann han forskning som visade att kosten har mycket stor betydelse för käkarnas utveckling och tillväxt.

Nu förordar han att föräldrar, barn och vuxna patienter arbetar ordentligt med kostförändringar. Om detta berättar han i ett videoklipp. Se länken nedan. Han har också skrivit boken The dental diet som är väl läsvärd.

Det Steven Lin berättar är bland annat att kosten måste läggas om för att barnet eller tonåringen ska få mer mineraler som magnesium, fosfor, kalcium och kalium. Att koka sin egen buljong på märgben etc är en bra början. Kosttillskott behövs också. Viktigt är att tillföra mer fettlösliga vitaminer som D3, K2, A och E. Extra C-vitamin behövs också.

Socker och snabba kolhydrater måste bort och därtill är det viktigt att jobba med andningen. Näsandning är det som gäller och därmed skapas ett tryck mot käkarna som gör att de växer till och trycks ut. Se mer länken nedan. 

Till Steven Lins föredrag

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu