Sepsis kallas också för blodförgiftning och uppstår om man får in bakterier i blodet. Orsaken är inte alltid känd, men misstankar finns att rotfyllda tänder kan vara en bidragande orsak, liksom infektioner i tandköttet. Förloppet går snabbt; rätt diagnos och effektiv behandling är livsviktigt, många dör i septisk chock. 

Septisk chock inträffar då inverkan från bakterier är så kraftig att alla organ påverkas. Deras funktion försämras snabbt och görs ingenting leder det till döden. Antibiotikadropp ges normalt, men det dröjer en tid innan antibiotikan verkar och det är under den tiden patienten kan avlida. 

C-vitamininfusioner innebär att man låter en C-vitaminlösning droppa direkt in i blodet. Patienten får alltså höga C-vitaminhalter direkt i blodet och därmed i vävnaderna. Detta har varit känt en tid och praktiserats på framför allt patienter med sepsis. Dock anses det ännu inte evidensbaserat och få läkare vågar därför använda denna metod. 

Den norske läkaren Eivind Vinjevoll säger i ett TV-program: "Jag vill hellre testa att rädda liv med den här behandlingen så länge den inte skadar." Det är modigt och bra och vi skulle önska att fler läkare och annan vårdpersonal intar den ståndpunkten. 

Doktor Vinjevold använder doktor Mariks protokoll som innebär infusioner var sjätte timme med C-vitamin, vitamin B1 och kortison (se länkar nedan). I en studie som publicerades i oktober 2019 fann forskarna betydligt lägre dödlighet hos patienter med sepsis vid användning av C-vitamininfusioner. Patienter som fick C-vitamin behövde även kortare tid på sjukhus. 

Till norsk TV och inlägg om C-vtamininfusioner mot sepsis (norska)
Till tidigare artiklar om sepsis på Tf:s hemsida
Till ytterligare en artikel på hemsidan
Till artikel från Ortomolecular News (redovisar hur forskning styrts för att motbevisa C-vitamins positiva effekter)
Till forskningsartikeln från 2017 (engelska)
Till forskningsartikel från 2019
Intervju med doctor Marik
Doktor Mariks protokoll 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu