Sepsis beror på att bakterier kommit in i blodet och påverkar kroppens organ. Insjuknandet kan gå snabbt, men utdragna förlopp är inte ovanligt och särskilt gäller det hos äldre personer. Bakterier i munhålan och i rotfyllda tänder kan ibland orsaka sepsis. Viktigt är att man lär sig känna igen symtomen och snabbt får rätt vård.

Orsaken till sepsis är bakterier som fått fäste i kroppen och de kan komma från munhålan och rotfyllda tänder. Forskning visar att äldre reagerar annorlunda än yngre på sepsis, vilket gör det svårt att ställa rätt diagnos. Infektionen kan hos äldre pågå under lång tid utan att de typiska symtomen uppträder. Än mer komplicerat blir det för den som har andra sjukdomar, tar mediciner och annat som kan påverka. 

Hos unga människor är reaktionen ofta kraftig med feber och skakfrossa samt låg urinproduktion. Anledningen är att proteiner utsöndras som gör att blodkärlen börjar läcka och då får man helt enkelt inte tillräckligt med blod och syre till viktiga organ. De första organen som drabbas är njurarna och när de inte fungerar får man kraftigt nedsatt urinproduktion.

Andningen blir ansträngd, en andning på 20-30 gånger per minut är ett allvarligt och tidigt symtom på sepsis. Blodtrycket påverkas och man kan bli förvirrad. Även kräkningar kan förekomma liksom diarré eller lös avföring, vilket gör att symptomen kan misstolkas som vinterkräksjuka. 

Det är angeläget att snabbt få rätt diagnos och att åtgärder snabbt sätts in då en femtedel av dem som får sepsis avlider. Hos äldre är det således svårare att se symtomen och därmed upptäcka orsaken. En annan svårighet är att många olika bakterier kan orsaka sepsis och hur man ska tolka provtagningen är därför osäker. I allmänhet ges kraftiga antibiotikakurer, men även C-vitamininfusioner har föreslagits som ett intressant alternativ. 

Till artikel i forskning.se
Till Vetenskap och hälsa och numret om sepsis från 2018
Mer om tandrelaterade infektioner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu