Sepsis är det som förr kallades blodförgiftning. I dessa fall har kroppens immunförsvar reagerat kraftigt på en infektion orsakad av bakterier i exempelvis lungorna, munhålan eller rotfyllda tänder.  Sepsis är en dödlig sjukdom om man inte snabbt kommer under vård. Patienter med sepsis har extremt låga nivåer av C-vitamin och en del forskare menar att det handlar om skörbjugg.

Reaktionen vid sepsis  är så kraftig att organen tar skada och ofta blir blodkärlen otäta och vätska tränger ut i vävnaderna, vilket i sin tur gör att det blir svårare för kroppen att pumpa runt blodet. Vissa läkare och forskare tror att att om en infektion blir så allvarlig att sepsis uppstår så beror det på C-vitaminbrist. Det har också visat sig att höga halter C-vitamin snabbt förbättrat patienter med sepsis.

 "Doktorn, din sepsispatient har skörbjugg", är titeln på en artikel av doktor Marik. Han menar att sepsis egentligen är extrem C-vitaminbrist, d.v.s. samma sjukdom som sjömän led av förr i tiden och som botades med apelsiner. Så gott som alla patienter med sepsis hade i en studie extremt låga nivåer av C-vitamin och så många som 40 procent hade C-vitaminnivåer under 11,3 mikromol/liter, vilket är tröskeln för när man anser att en patient har skörbjugg. Andra patienter med sepsis hade nivåer under 23 mikromol/liter, vilket också är extremt lågt. 

De doser som normalt rekommenderas av C-vitamin räcker inte på långa vägar till patienter med sepsis. De behöver minst 2-3 gram per dag och helst mer. Bäst är om C-vitamin ges intravenöst (som dropp direkt i blodet).  Det finns beskrivningar som visar att patienter med sepsis som varit i det närmaste döende tillfrisknat efter behandling med intravenöst C-vitamin. 

Mycket tyder på att ursprunget till sepsis kan vara bakterier i munhålan och i rotfyllda tänder. Det kan vara så att Tandvårdsskadeförbundets rekommendationer om höga C-vitaminhalter minskat risken för sepsis bland medlemmarna, trots ofta förekommande infektioner i munhålan. Att ta 1-2 gram C-vitamin om dagen är bra för alla och är det Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar. 

Om sepsis i Vetenskap och hälsa 
Till artikel om sepsis och C-vitamin på bloggen Natural Health (engelska)
Doktorn din patient ar skörbjugg  (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)
Om livshotande infektioner i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu