Sepsis är det som förr kallades blodförgiftning. I dessa fall har kroppens immunförsvar reagerat kraftigt på en infektion orsakad av bakterier i exempelvis lungorna, munhålan eller rotfyllda tänder.  Sepsis är en dödlig sjukdom om man inte snabbt kommer under vård. Patienter med sepsis har extremt låga nivåer av C-vitamin och en del forskare menar att det handlar om skörbjugg.

Reaktionen vid sepsis  är så kraftig att organen tar skada och ofta blir blodkärlen otäta och vätska tränger ut i vävnaderna, vilket i sin tur gör att det blir svårare för kroppen att pumpa runt blodet. Vissa läkare och forskare tror att att om en infektion blir så allvarlig att sepsis uppstår så beror det på C-vitaminbrist. Det har också visat sig att höga halter C-vitamin snabbt förbättrat patienter med sepsis.

 "Doktorn, din sepsispatient har skörbjugg", är titeln på en artikel av doktor Marik. Han menar att sepsis egentligen är extrem C-vitaminbrist, d.v.s. samma sjukdom som sjömän led av förr i tiden och som botades med apelsiner. Så gott som alla patienter med sepsis hade i en studie extremt låga nivåer av C-vitamin och så många som 40 procent hade C-vitaminnivåer under 11,3 mikromol/liter, vilket är tröskeln för när man anser att en patient har skörbjugg. Andra patienter med sepsis hade nivåer under 23 mikromol/liter, vilket också är extremt lågt. 

De doser som normalt rekommenderas av C-vitamin räcker inte på långa vägar till patienter med sepsis. De behöver minst 2-3 gram per dag och helst mer. Bäst är om C-vitamin ges intravenöst (som dropp direkt i blodet).  Det finns beskrivningar som visar att patienter med sepsis som varit i det närmaste döende tillfrisknat efter behandling med intravenöst C-vitamin. 

Mycket tyder på att ursprunget till sepsis kan vara bakterier i munhålan och i rotfyllda tänder. Det kan vara så att Tandvårdsskadeförbundets rekommendationer om höga C-vitaminhalter minskat risken för sepsis bland medlemmarna, trots ofta förekommande infektioner i munhålan. Att ta 1-2 gram C-vitamin om dagen är bra för alla och är det Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar. 

Om sepsis i Vetenskap och hälsa 
Till artikel om sepsis och C-vitamin på bloggen Natural Health (engelska)
Doktorn din patient ar skörbjugg  (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)
Om livshotande infektioner i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu