Många spridningskällor för virus och partiklar finns hos tandläkaren. Både patient och tandläkare kan vara smittade. Aerosoler bildas när tandläkaren borrar och i dessa kan virus och bakterier överleva en tid. Aerosolerna finns kvar i luften under lång tid. Risk för smitta vid direktkontakt finns också på dörrhandtag, stolar, tidningar med mera och särskilt gäller det i väntrum.

Tandvården har vissa hygienkrav och nu skärps de ytterligare. Äldre och multisjuka avråds dessutom från att gå ut över huvud taget och då ska de förstås inte gå till tandläkaren heller. I vissa lägen kan dock tandläkarbesök vara nödvändigt. Då är det viktigt att hygienkraven hos tandläkaren är strikta. 

De nuvarande hygienkraven omfattar handtvätt, andningsmasker, visir och avtorkning av behandlingsrummets alla ytor med sprit. Spridningen via aerosoler som länge finns kvar i luften talas det inte om. Luftrenare och gärna ozongeneratorer är något som varje tandläkarmottagning borde ha både i väntrummet och i behandlingsrummet för att ytterligare minska riskerna.  

Tyvärr finns i dag, vad vi kunnat se, inte några krav på hygien i väntrummen. Vi antar dock att man även där torkar av armstöd, dörrhandtag, handfat och toalettstolar flera gånger per dag. Även där kan aerosoler finnas som ligger kvar länge i luften. Effektiva luftrenare kan hjälpa upp en del liksom god allmänventilation. Ozongeneratorer som sätts på några gånger per dag då väntrummet är tomt, t.ex. vid lunch och på kvällen kan minska spridning av smitta via aerosoler. 

Själv kan man också göra en del för att minska smittspridning och riskerna att man själv insjuknar. Handvätt med handsprit och kolloidalt silver tar bort bakterier på händerna. Kanske kan även saltvatten hjälpa. Att andas med näsan minskar också riskerna då näsan filtrerar luften och har ett immunförsvar som tar hand om virus och bakterier på ett bättre sätt än om luften går direkt till lungorna.

Vi vill också påminna om C-vitaminets positiva effekter. Se tidigare inlägg på hemsidan. Immunförsvaret förbättras också av bra kost och eventuella kosttillskott av D-vitamin, zink och B-vitaminer och kanske extra A-vitaminer. Mycket kan man få via kosten, men ofta behöver man då tillverka juice, helst av grönsaker eftersom frukt innehåller mycket socker. 

Till hygienrutiner i Region Östergötland
Till Socialstyrelsens hygienkrav

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu