Många spridningskällor för virus och partiklar finns hos tandläkaren. Både patient och tandläkare kan vara smittade. Aerosoler bildas när tandläkaren borrar och i dessa kan virus och bakterier överleva en tid. Aerosolerna finns kvar i luften under lång tid. Risk för smitta vid direktkontakt finns också på dörrhandtag, stolar, tidningar med mera och särskilt gäller det i väntrum.

Tandvården har vissa hygienkrav och nu skärps de ytterligare. Äldre och multisjuka avråds dessutom från att gå ut över huvud taget och då ska de förstås inte gå till tandläkaren heller. I vissa lägen kan dock tandläkarbesök vara nödvändigt. Då är det viktigt att hygienkraven hos tandläkaren är strikta. 

De nuvarande hygienkraven omfattar handtvätt, andningsmasker, visir och avtorkning av behandlingsrummets alla ytor med sprit. Spridningen via aerosoler som länge finns kvar i luften talas det inte om. Luftrenare och gärna ozongeneratorer är något som varje tandläkarmottagning borde ha både i väntrummet och i behandlingsrummet för att ytterligare minska riskerna.  

Tyvärr finns i dag, vad vi kunnat se, inte några krav på hygien i väntrummen. Vi antar dock att man även där torkar av armstöd, dörrhandtag, handfat och toalettstolar flera gånger per dag. Även där kan aerosoler finnas som ligger kvar länge i luften. Effektiva luftrenare kan hjälpa upp en del liksom god allmänventilation. Ozongeneratorer som sätts på några gånger per dag då väntrummet är tomt, t.ex. vid lunch och på kvällen kan minska spridning av smitta via aerosoler. 

Själv kan man också göra en del för att minska smittspridning och riskerna att man själv insjuknar. Handvätt med handsprit och kolloidalt silver tar bort bakterier på händerna. Kanske kan även saltvatten hjälpa. Att andas med näsan minskar också riskerna då näsan filtrerar luften och har ett immunförsvar som tar hand om virus och bakterier på ett bättre sätt än om luften går direkt till lungorna.

Vi vill också påminna om C-vitaminets positiva effekter. Se tidigare inlägg på hemsidan. Immunförsvaret förbättras också av bra kost och eventuella kosttillskott av D-vitamin, zink och B-vitaminer och kanske extra A-vitaminer. Mycket kan man få via kosten, men ofta behöver man då tillverka juice, helst av grönsaker eftersom frukt innehåller mycket socker. 

Till hygienrutiner i Region Östergötland
Till Socialstyrelsens hygienkrav

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu