Aluminium är en vanlig metall i jordskorpan, men ändå kan aluminium verka som ett gift. Vi får i oss aluminium via födan, livsmedel som tillagats i aluminiumkastruller eller aluminiumfolie och via deodoranter. Aluminium används också som adjuvant i vacciner och då kommer metallen in i blodet. Aluminium i vacciner kan ställa till allvarliga problem för känsliga individer. Under senare tid har forskare kunnat se att kiselsyra avgiftar kroppen från aluminium och kisel finns också i stor mängd i naturen. 

Naturen tycks således ha skapat ett bra skydd mot aluminum då kisel bidrar till avgiftningen. När man får i sig aluminium via magtarmkanalen tas det inte upp i kroppen särskilt effektivt. Den vägen är aluminium därför relativt oskadligt. 

Mer problematiskt är aluminium i deodoranter och vacciner eftersom aluminium tas upp via huden och när det gäller vacciner går metallen direkt till blodet. Det spekuleras i att aluminium kan vara orsak till insjuknande efter vacciner, men sannolikt finns fler faktorer som påverkar bland annat generna.

Avgiftning med hjälp av kiselsyra i vanligt mineralvatten har bland annat hjälpt flickor som insjuknat efter vaccinationer mot livmoderhalscancer och försök pågår för att se om det kan hjälpa personer med Alzheimers sjukdom. Många besvär liknande dem vid kvicksilverförgiftning uppträder som extrem trötthet, värk i muskler och leder, magtarmproblem och hudbesvär.

Professor Christopher Exley har forskat länge på aluminium i jordskorpan. Känt är att när sjöar försuras ökar aluminiumhalten och det är just aluminium som bidrar till fiskdöd. Aluminiums giftighet beror på i vilken kemisk form det förekommer, vattnets surhet och förekomst av andra ämnen som fluorider och humus. Redan på 1990-talet fann Exley och medarbetare att kiselsyra i vattnet minskade risken för förgiftningseffekter hos fisk.

Senare har forskare bekräftat att aluminium binds till kiselsyra i stabila komplex och därmed bidrar till att avgifta kroppen från denna giftiga metall. Man kan säga att kiselsyra är naturens sätt att ta bort riskerna med aluminium. Båda metallerna finns rikligt i naturen och kisel kommer ner i vattnet främst då berggrunden vittrar. 

Vissa vattentäkter har mycket höga halter kiselsyra och genom att dricka sådant vatten avgiftar man kroppen från aluminium. Detta har också Christopher Exley förstått och rekommenderar föräldrar till barn som blivit sjuka av vacciner att dricka vatten med hög halt kiselsyra. Några olika märken av buteljerat mineralvatten har höga kiselhalter och en av dem innehåller hela 55 milligram kisel per liter vatten (Acilis). 

I studier har forskarna funnit att halten aluminium som utsöndras via urinen ökar markant vid intag av kiselhaltigt mineralvatten. Försök gjordes på personer med progressiv MS som normalt har hög halt aluminium i urinen. Det forskarna fann var att först ökade aluminiumhalten i urinen för att sedan vartefter sjunka.

Försök pågår nu på patienter med Alzheimers sjukdom och i ett litet försök som pågick i tolv veckor fann forskarna att hos tre av femton personer minskade symtomen. Samtliga minskade kroppsbördan av aluminium under den tid de drack vatten rikt på kiselsyra. 

Teorin bakom kiselaluminiumkomplex, forskningsrapport (engelska)
Studie av halten aluminium i urin hos MS-sjuka, forskningsrapport (engelska)
Azheimers, aluminium och effekten av kiselsyra, forskningsrapport
Kiselsyra i vattnet avgiftar fisk, forskningsartikel(engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu