En intressant artikel om karies och eventuella kopplingar till fluorider i tabletter, dricksvatten med mera publicerades 1986 av Mark Diesendorf. Han gick då igenom flera vetenskapliga artiklar, som mätte kariesfrekvensen hos barn från 1950-talet och framåt. Nedgången av karies kom innan fluorider introducerades i tablettform, vatten eller tandkräm. Han anser därför att andra orsaker finns som förklarar minskad kariesfrekvens.

Det Diesendorf tar upp i sin artikel är att kariesfrekvensen minskade under 1950-, 1960- och 1970-talen även i områden med låg fluorhalt Han hänvisar till 20 studier som gjordes och publicerades under dessa årtionden och där resultaten visar att andra faktorer haft betydelse för nedgången i kariesfrekvens. 

Han redovisar också i sin artikel till undersökningar som gjorts i områden med hög fluorhalt och där forskarna felaktigt kopplat minskning av karies till det fluoridhaltiga vattnet. Bland annat hänvisar han till en studie i Brisbane (Dental health survey 1954 and 1977). Man skilde mellan barn som tog fluoridtabletter dagligen, orgelbundet eller inte alls. I hela gruppen fann man 50 procent minskad karies sedan 1954, det vill säga under en 23-årsperiod.

I gruppen som inte tog fluor-tabletter var minskningen av karies 40 procent och därför anser Diesendorf att man inte kan dra slutsatsen att det var fluor-tabletterna som orsakade kariesminskningen utan att det var någonting annat i samhället.

En annan studie som nämns i artikeln är från Sidney i Australien. I den konstaterades att barn med god tandstatus ökade från 3,8 procent 1961 till 20,2 procent 1967 och 28 procent 1972. Forskarna skrev felaktigt i rapporten att det sannolikt var fluoridtabletter och fluoridering av dricksvatten som var orsaken till att tandhälsan förbättrades. I själva verket var det först 1968 som man tillsatte fluorider till vattnet i Sidney och 1967 kom den första fluorid-tandkräm till Australien. Det var knappast fluorider som förbättrade tandhälsan mellan 1961 och 1967.

Diesendorf hänvisar också till ens studie gjord i Gloucestershire i England i ett område med låg naturligt fluoridhalt i vattnet. Där karies hos barn minskade radikalt innan fluorid-tandkräm introducerades på bred front. Detsamma som gällde för Sidney.

Av en studie i Nederländerna framgår att kariesfrekvensen minskat med 50 procent mellan 1970 och 1980. Förbättringarna var oberoende av om barnen genomgått skolans tandhälsoprogram, om de använda fluorid-tandkräm eller fluortabletter. Forskarnas slutsats var att andra faktorer än fluorider påverkade kariesutvecklingen.

En annan studie från Auckland i Nya Zeeland jämfördes fluoriderade områden med icke fluoriderade och forskarna jämförde också olika socialgrupper. Slutsatsen även i den studien vara att ingen koppling kunde ses mellan förbättrad tandhälsa och fluoridering av vatten. Däremot fanns starka kopplingar till vilken socialgrupp man tillhörde.

Diesendorf drar slutsatsen att fluorid i tandkräm möjligen kan ha viss påverkan, men att det i huvudsak är andra faktorer som orsakat den förbättrade tandhälsan sedan 1950-talet. Det handlar bland annat om kosten, tandhälsoprogram i skolan, minskad sockerkonsumtion (t ex införandet av lördagsgodis) och allmän information om vikten av att borsta tänderna morgon och kväll.

Jämför också tandläkare Sune Vikner som under samma tidsperiod skrev att det i första hand var försurad saliv som orsakade hög kariesfrekvens. Det handlade alltså mycket om kosten och att undvika socker. Ny forskning visar också att remineralisering av tänderna kan få hjälp av tandkrämer som innehåller hydroxiaptit. 

Till artikeln av Mark Diesendorf (engelska, klicka på "read..." eller ladda ner pdf:en)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)