Inflammationer i tandköttet och benförlust runt tandimplantat är inte ovanligt, enligt SVT:s granskning av medicintekniska produkter. Det hjälper inte att sköta tänderna ordentligt har Martin Sjölander fått erfara. Han har aldrig haft några kariesangrepp orsaken till implantaten är en olycka med utslagna tänder. Sedan flera år har han titanimplantat i käkbenet. Efter några år upptäcktes inflammationer och en tid senare började käkbenet brytas ner. Kan det vara överkänslighet mot metaller? 

Besvär av titanimplantat är inte ovanligt. Tandvårdsskadeförbundet kontaktas av personer med sådana problem. En del blir bättre efter borttagning av implantaten och ofta tål de keramiska implantat bättre. Flertalet hade inte fått periimplantit om de fått zirkoniaimplantat istället för sådana gjorda av titan.

Mycket forskning finns som visar känslighet för titan eller andra metaller i implantatet. Att titan från implantat läcker ut i kroppens vävnader med högst koncentrationer intill implantatet har visats bland annat av Mattias Pettersson vid Umeå universitet. Tidgare har många läkare och tandläkare trott att titan var stabilt, men det är alltså fel. Metalliska material frigörs och tränger ut i kroppen. 

Särskilt mycket titan läcker ut från implantatet om flera olika metaller finns i munhålan, eftersom starka galvaniska strömmar bildas mellan dem. Särskilt allvarligt är det man har guldkronor. Berglund och Carlmark har redovisat några fall där borttagning av guldkronorna gjorde att patienten efter en tid tålde sina titanimplantat. 

Förekomst av och den stora ökningen av peri-implantit följer i spåren av titanimplantat. Tandläkare som använder keramen Zirkonia ser mycket få fall av periimplantit eller andra bivekrningar. Vid analyser av titanimplantat har man förutom titan funnit även nickel och palladium, vilket många är allergiska mot. Nickelallergi är vanligt i befolkningen, vilket ökar risken för att få allergiska reaktioner mot implantatet.

I SVT:s reportage spekuleras det om att periimplantit handlar om vilken sorts implantat man använder, om de är skrovliga eller släta osv. Tandvårdsskadeförbundets uppfattning är att det handlar om överkänslighet mot metaller och att det därför blir inflammation runt implantaten. Bakterier eller andra mikroorganismer kan därefter invadera. 

Till SVT:s inslag om Martin Sjölander och hans problem med nedbrytning av käkbenet
Till SVT:s granskning om EU-märkning av implantat
Till Tandvårdsskadeförbundets pressmeddelande
Se immunolog Vera Stejskals föredrag om känslighet för metaller (2015)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu