Titan är inte ett inert material som många inom medicinen tror. Titanjoner eller nanopartiklar av titan upptäcks i vävnaderna runt tandimplantat, immunologiska reaktioner uppkommer som bland annat medför resorption av käkbenet och allergier finns dokumenterade. 

Titan ger biverkningar hos individer känsliga för metaller och även personer som har flera olika metaller i munhålan kan få problem på grund av att galvaniska strömmar uppstår. Allergier mot titan eller någon av legeringsmetallerna förekommer. Titanimplantat består av 95-99 procent titan och resten andra metaller. 

Titan är en metall och leder ström, värme och kyla. Metallen fungerar som en antenn och elöverkänslighet förekommer hos personer som har titanimplantat eller andra metaller i kroppen. Även systemiska symtom kan uppstå på grund av titanimplantat. Den japanske forskaren och tandläkaren Yoshiro Fujii har uppmärksammat detta problem och publicerat flera intressanta fallrapporter. En av dem handlar om titanimplantat, systemiska reaktioner och känslighet för elektromagnetiska fält. Se fallrapport

Titanimplantat är en bidragande orsak till peri-implantit, dvs bakterier som förstör mjukvävnaden runt implantaten. Runt implantat av Zirkonia (keramiskt material) förekommer sällan peri-implantit.

Titan frigörs från implantaten, enligt en ny doktorsavhandling av Mattias Pettersson från Umeå universitet. Av avhandlingen framgår att höga halter titan finns i mjukvävnaden runt titanimplantat hos personer som drabbats av peri-implantit liksom inflammationer i mjukvävnaderna runt titanimplantat. Se artikel i Tandläkartidningen.

Natriumfluorid ökade i en studie avgivningen av titanjoner från titanimplantat. Försök på råttor visade att fluorid ökade korrosionen av titan under inverkan av saliven. Forskarna fann också att vissa immunologiskt aktiva ämnen ökade i närvaro av titan och drog slutsatsen att titan kan vara involverad i ökningen  av peri-implantit. Se mer forskningsrapporten .

Flera fallrapporter som visar att titan orsakar inflammationer har publicerats. En av dem publicerades i år (2018) och beskriver en 27-årig kvinna som fick titanclips vid en operation. Hon drabbades av klåda och inflammation runt titanclipset och när det togs bort försvann besvären. Allergitest visade på titanallergi. Se mer forskningrapporten.

I en annan fallrapport redovisas en 69-årig man som fick eksem efter att ha fått titanskruvar vid en operation, men han hade också titanimplantat i käken. Skruvarna togs bort, men först då titanimplantat i käken togs bort försvann eksemen. Forskarnas slutsats var att innan implantat av titan sätts in ska det kontrolleras om patienten är känslig för metaller. Se mer forskningsrapporten.

Allergier mot titan förekommer således, men även alleriger mot andra metaller i implantaten har dokumenterats. Det gäller t ex palladium och nickel. Titanimplantat består av 95-99 % titan och resten andra metaller. Se föredrag av immunologen Vera Stejskal.

Tandläkare som Tandvårdsskadeförbundet samarbetar med har mer än 20 års erfarenhet av Zirkoniaimplantat och har hittills inte sett några problem med hållfasthet. Dessa tandläkare anser att keramiska implantat läker in bättre än sådana av titan och de ser sällan några problem med peri-implantit.

Tandvårdsskadeförbundet avråder från titanimplantat i käkbenet. Keramiska alternativ med Zirkonia är tillgängliga och de är hållbara enligt de studier som gjorts. Med dem slipper man risk för allergier och risk för att olika metaller i kroppen ska bilda galvaniska strömmar med korrosion som följd. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu