Den pågående debatten om avsaknad av konsumentskydd när det gäller djursjukvård påminner mycket om hur det är inom tandvården. Djurens sjukförsäkring är privat medan tandvårdsförsäkringen är en del av den statliga och regionala välfärdsförsäkringen. Trots det måste patienter i tandvården precis som husdjurens ägare betala merparten av kostnaderna själva. Sällan ges klara besked om kostnaderna och uppstår komplikationer, dåligt utförda jobb eller liknande, så måste patienten betala nödvändiga åtgärder och omgörning själv. Konsumentskyddet är obefintligt. 

Sveriges Radio har tagit upp debatten om djursjukvårdens kostnader. Det är bra och även där behövs regeländringar för att skapa bättre skydd för konsumenten. Man skulle faktiskt kunna byta ut veterinären mot tandläkaren och djuren mot tandvårdspatienter och historierna som berättas skulle bli näst intill identiska. 

Tandvården är oreglerad och tandläkarna kan ta ut vilka priser som helst. Flertalet ligger dock i samma storleksordning som det statliga referenspriset som myndigheten TLV beslutar om och som presenteras på deras hemsida. Kostnaderna för större arbeten som exempelvis implantat kan dock skilja sig åt med många tiotusentalskronor. 

Det är för patienten i tandvården svårt att byta tandläkare, vilket även tycks gälla mottagning för husdjuren. På mindre orter finns endast ett fåtal tandläkare och i många fall känns det psykiskt jobbigt att byta då man årligen besökt och lärt känna en tandläkare. 

Vid flera tillfällen har patienter fått erfara att det är svårt att hitta en annan tandläkare villig att ta emot en patient som är missnöjd med sin gamla tandläkare och det kan till och med vara svårt att få en "second opinion". Det tycks som om tandläkare skyddar varandra och den som vill byta har svårt att hitta en tandläkare villig att ta emot en "besvärlig patient". Vi känner till att flera folktandvårdsmottagningar tvingat iväg patienten  till en annan stad då "tider saknas" på den egna orten. Om det är medvetet eller inte är svårt att bevisa, men Tandvårdsskadeförbundet känner till flera personar som har erfarenhet av de svårigheter som redovisats ovan. 

Bättre konsumentlagstiftning behövs liksom tandläkarförsäkringar som faller ut så fort en åtgärd behöver göras om eller om en misslyckad åtgärd ska repareras. Det behövs också domstolar som dömer i klagomål från patienterna för att rättspraxis ska skapas.  Det kan handla om att en tandläkare vill rotfylla en tand och misslyckas, vilket är mycket vanligt. Då betalar patienten den första åtgärden, därefter betalar patienten omgörning av rotfyllningen och kvarstår problemet och tanden måste dras ut betalar patienten även för utdragningen. Har man väl påbörjat en behandling är det väldigt svårt att avbryta och i det fallet liknar det djursjukvården.  Det här systemet slår hårt på den som lever på marginalen och även om ett högkostnadsskydd finns i tandvården så kan det ändå handla om flera tiotusentals kronor. 

Konsumenträttigheter saknas i tandvården (tidigare inlägg på hemsidan)
Om kostnader för sjuka djur hos veterinären 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu