Det blir allt tydligare att tandvårdens patienter inte har särskilt många rättigheter. Att rätta till felbehandlingar eller omgörning av något som misslyckats får i allmänhet patienten helt stå för själv. Det är ändå rätt dyrt att gå till tandläkaren, men en del får alltså betala flera gånger om. De flesta vet inte hur man klagar eller begär skadestånd. Om vi ska fortsätta att själva betala merparten måste rättigheterna stärkas för oss som konsumenter. 

Tandvården betalas till skillnad mot sjukvården så gott som helt av den enskilda. Trots det finns ingen konsumenträtt inbyggd i tandvårdslagen. Inte heller finns någon ångerrätt. Krav på information finns, men inga sanktioner kan vidtas om tandläkare låter bli att informera om alternativ eller risker. 

Patienter ringer till förbundet och frågar om de verkligen måste betala utdragning av en tand när tandläkaren misslyckats med en rotfyllning. Eller om de måste betala igen då en kompositfyllning lossnat efter bara dagar eller veckor. Eller om de måste betala för att ta bort ett titanimplantat de inte tål.

Ibland får folk proteser som inte passar, men tandläkare kan vägra lämna tillbaka dem till tandteknikern utan att riskera repressalier. Några samtal har kommit från personer som fått en annan persons proteser, trots att personnummer finns ingjutet i protesen. Inte underligt att den inte passar. 

Vid ett tillfälle stod det i journalen att det var fel protes, men patienten underrättades inte och tandläkaren gjorde inte om protesen utan låtsades som ingenting. Proteser har en metallbricka ingjuten i plasten med personnumret så det är inte svårt att kontrollera om man bär sin egen protes eller inte. Sällan anmäls sådana här händelser.

Kronor som inte passar eller som spruckit får en del betala omgörning av trots att tandläkaren ska ha en försäkring för detta. Det har hänt att tandläkare hänvisat till sitt eget försäkringsbolag om patienten klagat alltför mycket. Men klagomålen ger sällan resultat.

Ofta går patienten till en ny tandläkare om bron eller kronan inte känts bra eller om protesen inte passat. De har helt enkelt inte förtroende för den som gjort jobbet tidigare. I sådana fall får patienten betala den första tandläkaren och därefter den nya tandläkaren. Detsamma gäller om patienten i tänderna fått material hen inte tål. Omgörningen får hen oftast betala själv.

Felaktigt gjorda tandarbeten eller skador som uppkommit då tandläkaren varit vårdslös eller enbart haft otur och kanske skadat en tand bredvid eller borrat för djupt kan ibland ersättas av försäkringsbolaget men mycket få orkar söka sådan ersättning. Ofta tar det lång tid att få skadestånd beviljat. Det är också krångligt då ett särskilt försäkringsbolag gäller om man gått hos folktandvården och för privattandläkarna finns oftast en förtroendenämnd att vända sig till. De flesta patienter vet inte hur de ska bete sig, vilka rättigheter de har eller hur de begär skadestånd eller anmäler tandläkaren. Tandläkaren ger inga sådana upplysningar.

Den som vill byta sina giftiga amalgamfyllningar måste betala det själv, trots att vi i dag vet att de är skadliga både för människor och miljö. Det ingår inte ens i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsskadeförbundet avser att driva konsumentfrågorna. Hittills har det varit mycket annat på bordet, men nu måste förbundet på allvar börja driva dessa frågor. Det är inte rätt att patienten ska betala tandläkarens fel eller betala för att tandläkaren inte upplyst patienten tillräckligt bra.  Du som är intresserad att hjälpa till; kontakta förbundet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu