Regeringen har gett ett viktigt uppdrag att utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. I uppdraget ingår även rehabilitering av personer med fibromyalgi. Det är statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som fått uppdraget. Tandvårdsskadeförbundet hoppas att rotfyllningar, amalgam och risker med andra metaller i kroppen ska tas upp. Hjälp gärna till att tipsa om intressant forskningslitteratur inom området. 

Utvärderingen är en fortsättning på ett uppdrag som SBU redovisade i maj 2019. I det konstaterades att det saknas systematiska översikter om behandlingprogram för komplexa smärttillstånd. Uppdragen som getts nu ska delredovisas senast den 15 december i år och slutredovisas senast den 15 december 2021. 

– Regeringen ser ett behov av att utvärdera vilka metoder som används vid den typ av smärttillstånd som under lång tid och i hög grad begränsar många personers liv, säger socialminister Lena Hallengren. Vidare konstateras i pressmeddelandet att det inte alltid är möjligt att eliminera eller lindra långvarig smärta utan istället ska folk lära sig hantera smärttillståndet. 

I Tandvårdsskadeförbundet finns många medlemmar med långvarig smärta som blivit av med den efter borttagning av metaller i tänderna eller käkbenet. Likaså har borttagning av rotfyllda tänder också kunnat minska eller helt tagit bort smärta. Läs exempelvis om Brittas fyraåriga lidande innan hon hittade en tandläkare som tog bort mellallbron. Britta kände direkt när bron sattes in att något var fel, men trots det blev hon bara skickad mellan olika experter ända tills hon kontaktade Tandvårdsskadeförbundet som kunde hjälpa henne tll en tandläkare som var villig att ta bort bron. Trots att Britta kunde behålla sina titanimplantat så kostade tandläkaren omkring 70 000 kr som Britta fick betala ur egen ficka. 

Tandläkare Karin Öckert utvärderade fibriomyalgipatienter och fann att 85 % blev bättre och många av dem blev helt fria från smärta efter att amalgamfyllningar tagits bort. Det finns också många andra medlemmar som haft svår smärta och blivit av med den efter amalgamsanering. Nu hoppas Tandvårdsskadeförbundet att amalgam och rotfyllningar som orsak till långvarig smärta ska komma med i SBU:s utvärdering.

Hittills har besvär med tänderna som orsak till smärta nonchalerats i både den odontologiska och den medicinska vården. Kompetensutveckling inom detta område behövs och människor måste få möjlighet att utan att själva betala få ta bort rotfyllda tänder liksom att ta bort metallinnehållande tandfyllningar eller implantat.

Därför är det viktigt att SBU tar upp att metaller kan orsaka allvarliga smärttillstånd och särskilt gäller det om flera olika metaller samtidigt finns i kroppen eftersom man då riskerar få kraftiga galvaniska strömmar mellan metallerna. 

Till pressreleasen från Socialdepartementet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu