Tandhälsans beroende av en bra bakterieflora i munhålan blir allt tydligare, vilket modern forskning visar. Nu har en relativt ny studie på cellnivå publicerats som visar att två bakterier plus coenzym Q10 kraftigt minskar risken för tandlossning och att kariesbakterier fäster på tänderna. Brist på Q10 har tidigare kopplats till förekomst av tandlossning. 

Forskning visar att bakterietillskott som gynnar bra bakterier i munhålan samtidigt minskar andelen skadliga bakterier. Därmed minskar också risken för sjukdomar som karies, parodontit, lunginflammation och förkylningar. De viktigaste bakterietillskotten för att minska risken för parodontit är, enligt en nyligen publicerad forskningsrapport, Ligilactobacillus salivarus och Lactiplantibacillus plantarum som också minskar andelen kariesbildande bakterierna.

Båda bakterierna finns normalt i munfloran och tycks reglera åtminstone Streptokockus mutans som är den bakterie man ofta pratar om då det gäller karies och olika tandköttsinfektioner. L salivarus har i forskningsförsök skyddat mot inflammatoriska processer orsakade av andra bakterier och L plantarum verkar ge visst skydd  mot biofilm där S mutans är involverad.

Tillsammans med Q10 och de här nämnda "goda" bakterierna skapas ännu fler positiva effekter. Bland annat minskar vidhäftningsförmågan hos S mutans och de immunreglerande cellerna påverkas positivt. Forskarnas slutsats är att tandhälsan avsevärt kan förbättras med bakterietillskott plus Q10 genom att förbättra munhålans bakterieflora. Andra forskningsresultat visar att brist på Q10 är en riskfaktor för parodontal sjukdom, det vill säga tandlossning. 

Mer forskning om Q10 och tandhälsa finns som ger stöd till resultaten i den senaste forskningsrapporten. Se mer länkarna nedan. 

Till spännande forskningsrapport från 2023
Till mer på Tf:s hemsida om Q10 och tandlossning
Till information om Q10 och förmågan att förbättra cellernas energi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)