IVO:s generaldirektör avgår efter allvarlig kritik om toppstyrning, tystnadskultur med mera. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lyftes bort från Socialstyrelsen för att bli en egen tillsynsmyndighet 2013. IVO beställde en utredning som var full av felaktigheter, men myndigheten vägrade trots påpekande från tandläkaren och Tandhälsoförbundet att rätta de många felaktigheterna gentemot journalerna. En sådan myndighet bidrar till rättsövergrepp. Nu avgår alltså generaldirektören efter skarp kritik gällande arbetsmiljön, men frågan är vad den egentliga orsaken är.

IVO:s GD var tidigare chef för TLV och bidrog då till bra kontakt med olika funktionshindergrupper. Men som chef för IVO vägrade hon träffa Tandhälsoförbundet. Man kan undra varför? 

Tjänstemännen som arbetade med tillsyn under Socialstyrelsen flyttade med till den nya myndigheten. Flera av Tandhälsoförbundets tandläkare och läkare har under årens lopp förlorat sina legitimationer och vi upplever det som aggressioner mot Tandhälsoförbundet och våra patientgrupper.

Irene Brednert Jonsson förlorade legitimationen för att IVO och Socialstyrelsen anser att operation av inflammerat käkben inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Man förbjöd alltså tandläkare Brednert Jonsson att forsätta med dessa operationer, trots att samtliga vars journaler granskades förbättrade hälsan radikalt. Dessutom har IVO helt låtit bli att läsa forskningsrapporter från Bouquot och Lechner som visar behovet av att ta bort dessa inflammationer. 

Att IVO:s GD nu frivilligt avgår för att bli chef för läkemedelsföreningen LIF behöver inte betyda att hon gjorde ett dåligt jobb. Det kan också tyda på att kulturen inom IVO är felaktig. Brednert Jonssons avlegitimering gjordes av IVO region mitt som är känd för aggressivitet mot de läkare och tandläkare som hjälper tandvårdsskadade patienter. Förhoppningen är att IVO:s nya GD kommer att ta tag dessa frågor och att de läkare och tandläkare Tf:s medlemmar går till inte ska behöva riskera att avlegitimeras. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till kritiken gällande Brednert Jonssons deslegitimering
Tf:s yttrande till IVO angående Brednert Jonsson

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)