Forskare vid Charles universitet i Tjeckien har funnit att alla inte tål implantat i käkbenet och speciellt gäller det titan. Flera orsaker finns, bland annat allergi eller annan överkänslighet, men forskarna har också sett ökad risk för nedbrytning av käkbenet till följd av galvaniska strömmar, bakterier och bildning av bakteriefilm på implantatet. Enligt forskarna bör försiktighetsprinciper utvecklas för att minska riskerna så mycket som möjligt. Forskingsartikeln är en bra genomgång av riskerna förknippade med metalliska implantat.

Flertalet implantat i käkarna är gjorda av titan. Implantaten består vanligen av 95-99 % titan och resten är andra metaller. Forskarna konstaterar att titan ofta fungerar bra, men det finns alltför många undantag och med bättre kunskaper skulle många misslyckanden kunna undvikas.

Vanligast är allergi eller annan överkänslighet mot titan. Det kan leda till avstötning av implantatet och som vi tidigare skrivit på hemsidan beror misslyckanden i 40 procent av fallen på detta. Forskarna tar också upp korrosion, galvaniska strömmar och bildning av biofilm som orsaker till att implanten misslyckas.

Av medicinska skäl är det angeläget att definiera och diskutera vad metallimplantaten består av och deras biokompabilitet, enligt författarna till forskningsrapporten. De menar alltså att en stor del av de misslyckade implantaten är undvikbara. Särskilda försiktighetsprinciper bör, enligt dem, utarbetas, för användning av implantat. Bland dessa bör finnas kontroll av allergi mot något av implantaten och risk för galvaniska strömmar på grund av interaktion med andra metaller. 

Forskarna redovisar de kunskaper som finns om korrosion av metalliska implantat i munhålan. Mekanisk stabilitet kan påverkas, men även vävnaderna runt implantatet påverkas. Korrosionsprodukter har man funnit långt från käkområdet och forskare har påvisat påverkan på till exempel mineralisering och på hur gener uttrycks och därmed sämre bildning av exempelvis viktiga mineraler som fosfatsalter.

De konstaterar att elektriska strömmar som bildas då implantat  korroderar kan påverka käkarna och orsaka tandgnissling med mera. Det är dock oklart hur dessa strömmar påverkar omkringliggande vävnader.och vilka långsiktiga effekter ständiga elektriska signaler kan ha på kroppens eget signalsystem..

Bakterier i munhålan är en annan riskfaktor som är möjlig att undvika. I vissa fall bör man avråda från implantat. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar implantat av zirkonia då det är en keram som varken leder ström, värme eller kyla och risken för överkänslighet är liten. 

Till forskningsartikeln

Se också tidigare artikel på hemsidan om titaimplantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu