Det kan vara svårt att få tandläkare och läkare att förstå att man inte tål implantat av titan eller titanclips. Forskning finns dock som tydligt visar att det finns både allergi och annan överkänslighet mot titan och flera fallrapporter redovisar tillfrisknande efter borttagning av titanimplantat/clips. Titan finns inte bara i dentala implantat utan också i exempelvis höft- och axelleder samt i spikar, clips, plattor med mera som används inom medicinen.

Av en nyligen redovisad litteraturstudie om biverkningar av titan i tandvården respektive den medicinska vården framgår att det finns många studier som påvisat sådana biverkningar och att patienten tillfrisknat efter borttagande av titanet. Dentala titanimplantat består av 95-99 procent titan och därför kan även andra ingående metaller än titan orsaka problem. Titan finns även i medicinska implantat, i spikar och plattor och titanclips används också för att hålla ihop kärl och märka ut var exempelvis en brösttumör suttit. Titandioxid är ett vitt färgämne som återfinns i tandkräm, tabletter och tuggummin. 

Den som är känslig för titan måste således läsa på förpackningar och även i övrigt vara uppmärksam på var titan kan finnas. Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar finns personer som är extremt känsliga mot tittan. Då titan finns i flertalet mediciner som vitt färgämne kan en del behöva tvätta av ytskiktet på medicinerna. 

Biverkningar av titan kan yttra sig på flera sätt. Antingen får man en allergisk reaktion eller så avges små partiklar av titan eller titanjoner och orsakar förgiftning. Allergier kan ge upphov till sämre inläkning av ett implantat eller dålig läkning av ett operationssår. Periimplantit med bakterier runt ett implantat kan primärt orsakas av allergi mot titan eller någon annan metall i implantatet som ger upphov till svullnad och ökad möjlighet för bakterier att fästa intill implantatet. 

Problem med förgiftning beror ofta på att patienten har flera olika metaller i kroppen. Särskilt om guld finns närvarande kan titanet läcka ut på grund av galvaniska strömmar. Ofta anrikas det i tånaglar som färgas gula. Symtom vid titanförgiftning är ofta ihållande torrhosta, bihålebesvär och gula tånaglar. Allergier kan yttra sig som utslag, svullnad, värk och många andra symtom. 

Det författarna till litteraturstudien konstaterar är att när titanimplantat misslyckas beror det oftast på dålig hygien eller deposition av plack runt implantatet som orsakar periimplantit. Det kan också bero på allergi mot titan eller att giftiga partiklar frigörs från implantatet. De menar också att korrossionsprodukter kan frigöras i form av nanopartiklar som kan tränga in i hjärnan. 

I flera fallrapporter har patienten känt besvär strax efter att titan satts in i kroppen. Allergitester i form av hudtester är en osäker metod, men även sådana tester har kunnat påvisa allergi mot titan. I några fall har allergi påvisats med Melisa-test (www.melisa.org). I samtliga fall har symtomen upphört när titanet tagits bort. Vissa symtom har försvunnit omedelbart, medan andra har tagit några veckor. 

 

Till review-artikeln (engelska)
Till fallrapport om titanklammer (staples) (engelska)
Till fallrapport om titanclips (engelska)
Till fallrapport om titanklips efter bröstcanceroperatioin (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu