D-vitamin är viktigt för tändernas utveckling under fosterstadiet och även senare. En norsk undersökning visar att gravida och även ammande mödrar ofta har D-vitaminbrist och det gäller också spädbarn upp till tre månaders ålder. Detta trots att man i Norge precis som i Sverige rekommenderar tillskott av D-vitamin till barn.

Mätning av D-vitamin hos gravida och senare spädbarn respektive bröstmjölk ingår i ett projekt som heter Mammas Mat och som drivs av norska forskare. Mätning av D-vitamin är bara en del i detta projekt. 

Modersmjölk innehåller alltför lite D-vitamin och därför rekommenderas både i Norge och Sverige tillskott av D-vitamin till små barn. Ändå visade mätningarna att de riktigt små barnen hade för lite D-vitamin. 

– Det är lite överraskande att en så stor andel av barnen hade brist på D-vitamin, säger forskaren Maria Wik Markhus. Resultatet visade också att mödrarna hade för lite D-vitamin.

Tre månader efter födelsen hade 13 procent av mödrarna brist på D-vitamin (under 50 nmol/L), 50 procent hade otillräckliga nivåer (25-75 nmol/L) och resterande 37 procent hade tillräckliga nivåer. Forskarna fann också samband mellan barnens och mödrarnas D-vitaminnivåer tre månader efter födelsen. 

Därför menar forskarna att D-vitamin bör rekommenderas till mödrarna under graviditeten. Helst bör man mäta D-vitaminhalten för att kunna ge individuella tillskott. Försämrad tandutveckling är bara en av riskerna med för lite D-vitamin i fosterstadiet. 

Till artikel i forskning.no (norska)
Till forskningsartikeln (engelska)
Tf:s hemsida om D-vitamin och tandanlag

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu