Alltmer forskning visar att D-vitaminbrist under graviditeten påverkar tandanlagens utveckling hos fostret och risken för karies hos barnet ökar. I förebyggande syfte bör alla gravida rekommenderas extra D-vitamin. 

Tandanlagen bildas redan i fosterstadiet och nu har ytterligare en studie funnit att D-vitaminbrist hos den gravida mamman fördubblar risken för karies i småbarnsåldern. Studien har gjorts på ett begränsat antal barn som lever i Alaska och där mödrarna övergett den traditionella marina dieten som innehöll stora mängder D-vitamin. Tidigare studier gjordes på japanska barn och kvinnor och ytterligare fler studier finns på detta tema.

Att D-vitamin är viktigt för tändernas hållbarhet och för att minska kariesrisken har konstaterats även tidigare av forskare. Inte minst Weston Price kunde visa detta redan på 1940-talet. En japansk studie i detta ämne publicerades 2015 och nu har alltså ytterligare en studie kommit till samma resultat. 

Den nya studien som gjorts av forskare från Kanada och USA på ett begränsat antal mödrar och barn och visar tydligt att D-vitamin under fosterstadiet har betydelse för kariesrisken senare i livet. Eftersom flertalet europeer tenderar att ha D-vitaminbrist finns risk för att framtiden för med sig ökad risk för kariesangrepp på små barn. 

Därför är det angeläget att rekommendera D-vitamintillskott under graviteten redan nu. (se Tf:s pressmeddelande) Det finns också andra skäl till D-vitamintillskott, bland annat minskad risk för autism, diabetes och parodontit mm. 

D-vitaminbrist hos gravida i Alaska (engelska)
D-vitaminbrist under graviditeten ökar risken för karies hos japanska barn (engelska)
Tillskott av D-vitamin under graviditeten kan förebygga karies (engelska)
D-vitamin hos modern ökar risken för karies hos barn (engelska)
D-vitaminbrist hos europas befolkning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu