Irminix är namnet på ett preparat/en medicin som hjälper kroppen att av gifta från kvicksilver oavsett hur man fått i sig kvicksilvret. Preparatet såldes till att börja med som kosttillskott och fick mycket god effekt på autistiska barn i USA. Myndigheterna där fick upp ögonen för preparatet och bestämde att det skulle betraktas som en medicin. Detta kräver betydande insatser i form av kliniska forskningsförsök och trots att flera forskningsrapporter är klara fattas fortfarande studie för att det ska kunna godkännas. 

Intressant är dock att detta preparat är godkänt åtminstone i USA som ett särläkemedel för personer som blivit kvicksilverförgiftade. I Sverige är det dock inte accepterat att amalgamfyllningar kan ge upphov till kvicksilverförgiftning och därför har det inte gått för läkare att beställa och skriva ut detta preparat. Det finns också möjlighet att förskriva det via särskild licens eftersom det genomgått fas II studier med gott resultat. Men även till det har Läkemedelsverket sagt nej. 

En uppenbar ovilja finns således i Sverige mot att ge läkare dispens att förskriva Irminix till behövande personer. I Tandvårdsskadeförbundet finns många medlemmar som har dålig avgiftningskapacitet och därmed lagrar upp kvicksilver i kroppen. De skulle sannolikt vara betjänta av att testa Irminix. 

I studien som länkas till nedan prövades Irminix på människor som sysslar med småskalig guldutvinning där man amalgamerar guldet för att därefter värma bort kvicksilvret. Resultatet blir en fin guldklump men också exponering för enormt höga halter kvicksilverånga. Många rör också om sörjan med händerna och därmed tränger kvicksilver också genom huden och in i blodomloppet.

Studien gjordes på 36 personer uppdelade i tre grupper som fick antingen 300 mg Irminix, 100 mg Irminix respektive palcebo. Pillren gavs varje dag under två veckor och uppföljning gjordes fram till den 45:e dagen, dvs ungefär en månad. Det kan tyckas kort tid för att se effekter av kvicksilveravgiftning. 

Resultatet visade att flera symtom minskade i omfattning och framför allt att den extrema fysiska tröttheten hos dem som fick 300 mg Irminix. Helt klart behövs fler och större studier, men resultaten är intressanta och eftersom det finns möjlighet att få licens borde fler få pröva Irminix. Några större biverkningar tycks denna medicin inte vara förknippad med, vilket tyvärr gäller flertalet andra kelerande eller avgiftande kemikalier. 

Till studien 
Till artikel i Tf-bladet
Till mer info på Tf:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu