Ett piller som tar hand om gifterna i kroppen låter helt otroligt och dessutom är det utan biverkningar. Detta har tagits fram av den duktiga biokemisten och forskaren Boyed Haley och hans medarbetare i USA. Tidigare såldes det som kosttillskott, men efter enormt bra resultat för autistiska barn anser amerikanska myndigheter att molekylen ska betraktas som läkemedel. Nu har flera kliniska studier gjort och det är möjligt att förskriva läkemedlet på licens.

Den avgiftningsmolekyl som tagits fram har enormt bra effekt. Råttor och örnar med så höga halter kvicksilver att de blivit helt apatiska av kvicksilver har återhämtat sig efter att ha fått detta läkemedel. Effekten har också varit väldigt bra för kvicksilverskadade om arbetat med småskalig guldutvinning. 

Det kallas NBMI och är en liten molekyl som är helt oladdad med två armar av cystein som binder kvicksilver. Att den är oladdad innebär att den tränger in genom cellmembran och påverar inne i cellen där det mesta kvicksilvret gömmer sig. 

Boyed Haley är en enromt duktig biokemist och forskare och redovisar exakt hur molekylen fungerar, varför kvicksilver är skadligt och på vilket sätt tungmetallen utsöndras med hjälp av NBMI. Se mer i hans inspelade föredrag från 2016 via länk nedan. 

Företaget som hanterar de kliniska prövningarna och som också säljer preparatet heter EmeraMed se mer här

Till föredrag av Boyed Haley om hur NBMI fungerar och varför kvicksilver är skadligt. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu