Distrikt Stockholm och Uppsala län

Distriktet arbetar för bättre vård och behandling i landstingen i Stockholm och Uppsala. Vi har rådgivning, som sker ideellt med hjälp av erfarna medlemmar per telefon och vid våra möten och öppna hus. 

Distriktet finns på Bellmansgatan 30 1 tr (inhyrda hos Psoriasisförbundet). Det går bra att komma dit för att låna/köpa böcker eller för att få rådgivning. Säkrast på torsdagar mellan kl 10 och 15. Ring för säkerhets skull i förväg (08 428 92 41 eller 070 7427957). Aktiviteter se aktivitetskalendern nedan.

På förbundets hemsida www.tf.nu läggs hela tiden ut ny information om tänder och tandhälsa samt vilka nya bestämmelser som kommer i tandvården mm. En särskild hemsida finns för den som ska amalgamsanera (www.amalgamsanera.nu)

Senaste nytt

Vårens program i Stockholm och Uppsala

Flera intressanta miniföredrag och föredrag i Stockholm och Uppsala. Broschyren gjord som en vikt A4 med text på båda sidor. PDF-filens första sida visar broschyrens sista sidan och första sida och den andra sidan visar inlagan, dvs sid 2-3

Läs mer »

Föreläsning den 4 maj kl 11.30 till cirka 14.30 i Hartwickska huset. Sankt Paulsgatan 39 ingång från gatan. Kostnad 100 kr

Föreläsningarna görs i regi av Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin. Föreläsare är Bo Jonsson, Mats Humble, Karin Munsterhjelm och Pehr Johan Fager.

Läs mer »

Föreläsning den 16 maj kl 17.30 i Stockholm. Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39 (ingång från gatan )

Pehr Johan Fager föreläser under rubriken "Sluta utrota bakterier". Det handlar bl a om bakteriefloran i munnen.

Läs mer »

Sjuk av metaller? Filmat föredrag

Vera Stejskals föredrag från den 5 december 2015

Läs mer »

Zirkoniaimplantat

Filmat föredrag om zirkonia-implantat från distriktets årsmöte i februari 2014

Läs mer »

Listning alla vårdcentraler i 3 län

Från och med den första juli 2014 kommer invånare i Uppsala län, Västmanland och Sörmland att kunna lista dig på en vårdcentral i Stockholm och stockholmare kan lista sig på en vårdcentral i något av de övriga länen, enligt ett nytt avtal mellan landstingen.

Bidrag till tandvård, bosatta i Högalid eller Maria församlingar

Bidrag till tandvård och sjukvård kan sökas av personer som är mantalsskrivna i Högalid eller Maria församlingar. Även bidrag till resor kan i undantagsfall beviljas.

Läs mer »

Bidrag till tandvård, änkor över 50 år bosatta i Stockholms län

Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond ger bidrag till änkor över 50 års ålder som är bosatta i Stockholms län. Ansökan ska ha inkommit senast den 28 december. Skriftligt ska sökandens ekonomiska situation styrkas. Den sökande ska berätta på vilket sätt sökta medel ska användas. Personbevis, telefonnummer och kontonummer för utbetalning ska redovisas. Ansökan skall skickas per post till; Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond c/o Nelly Mellberg Gard, Box 95, 183 21 Täby.

Bidrag till hjälpmedel t ex för elöverkänsliga. Ges endast till dem under 30 år.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag till enskilda samt bidrag till organisationer för t ex resor. Bidragsansökan lämnas före 30 september.

Läs mer »

Dokument

Aktivitetskalendern våren 2019, gäller både Stockholm och Uppsala (vikt A4, dvs sid 4 & 1 plus nästa uppslag sid 2 & 3) Ladda hem
Här hittar du de kurser som Tf anordnar under våren 2019 Ladda hem
Fyra föredrag av medlemmar i Svenska Sällskapet för ortomokekylär medicin (SSOM) handlar om C-vitamin som botar sepsis, D-vitami Ladda hem
Föredrag av Pehr Johan Fager, den 16 maj. Bakteriernas betydelse för tandhälsan. Inträde icke medlem 50 kr. Ladda hem
Information; Fyllningsbyte och landstingsbidrag Ladda hem
Information om vad som ska ingå i läkarintyg vid sanering enligt tandvårdsförordningen (§7) kategori 12. Ladda hem
Stadgar, förbundet och distrikten Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Program våren 2019

Lördagen den 4/5 kl 11.30 - 14.30
Aktuell näringsmedicin i forskning och praktik
Fyra föredrag; C-vitamin och sepsis (Bo Jonsson), D-vitamin (Mats Humble), Schitzofreni och ortomolekylär medicin (Karin Munsterhjelm) och Låg dos litium för ökat välbefinnande (Pehr Johan Fager).
Inträde: 100 kr betalas i förväg till bankgiro 362-0234 eller kontant på plats.

Lördagen den 4/5 kl Demonstration mot trådlös teknik kl 12-16.
Stoppa 5 G
Sänk gränsvärdena för mikrovågsstrålning
Strålningsfri förskola och skola. 
Plats:
Sergels Torg i Stockholm
Arrangörer: Elöverkänsligas Riksförbund, Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren, och Tandvårdsskadeförbundet.

Torsdagen dn 16/5 kl 17.30
Sluta utrota bakterier! Om bakterieflorans betydelse för inflammationer, tandhälsan med mera.
Pehr Johan Fager, Hälsofrämjandets ordförande, författare och biolog
Lokal: Hartwickska huset (se ovan)

Kurser se särskilt programblad

Öppet hus & miniföredrag i Stockholm våren 2019

16/5:  Öppet hus och därefter föredrag av Pehr-Johan Fager
Tid: Öppet hus 17-17.30

13/6 Terminsavslutning i Axelsberg (mer information ges vid anmälan (tel 070 7427957) 
 

Kontakta oss

Distriktets expedition
Bellmansgatan 30, 1 tr
Öppet torsdagar kl 10-15. 

Tel till förbundet 08-428 92 42
Telefontider: måndag till fredag kl 10-13, måndagar även kl 16-18 och onsdagar  kl 19-20.

Vid akuta ärenden ring Ann-Marie Lidmark (ordförande) tel 070 7427957

Helger stängt

Vår styrelse

Styrelse 2017
Ordförande
Ann-Marie Lidmark
tel 070 7427957
epost: lidmark@gmail.com

vice ordförande
Lennart Hagnér

kassör
Pernilla Rutberg

Övriga ledamöter
Erik Moström
Marina Davidsdotter
Tanja Johansson
 
Suppleanter
Kim Weber
Erik Davidsson