Distrikt Stockholm och Uppsala län

Distriktet arbetar för bättre vård och behandling i landstingen i Stockholm och Uppsala. Vi har rådgivning, som sker ideellt med hjälp av erfarna medlemmar per telefon och vid våra möten och öppna hus. 

Distriktet finns på Bellmansgatan 30 1 tr (inhyrda hos Psoriasisförbundet). Det går bra att komma dit för att låna/köpa böcker eller för att få rådgivning. Säkrast på torsdagar mellan kl 10 och 15. Ring för säkerhets skull i förväg (08 428 92 41 eller 070 7427957). Aktiviteter se aktivitetskalendern nedan.

På förbundets hemsida www.tf.nu läggs hela tiden ut ny information om tänder och tandhälsa samt vilka nya bestämmelser som kommer i tandvården mm. En särskild hemsida finns för den som ska amalgamsanera (www.amalgamsanera.nu)

Senaste nytt

Höstens program i Stockholm och Uppsala

Flera intressanta miniföredrag och föredrag i Stockholm och Uppsala. Bros.chyren gjord som en vikt A4 med text på båda sidor. Uppslaget visar sista sidan och första sida + inlagan, dvs sid 2-3

Läs mer »

Föredrag om fördelarna med zirkoniaimplantat. Torsdagen den 20 september kl 17.30-19.30. IOGT-gården , Klara Södra Kyrkogata 20

Tandläkare Noran de Basso berättar om senaste forskningen om zirkonia, inläkning och fördelarna gentemot titanimplantat.

Läs mer »

Vad är orsaken till sjukdom? Föredrag i Uppsala onsdagen den 10 oktober

Annie Pettersson hälsokonsult föreläser i Uppsala på Kungsgatan 62, 5 trappor i Storan.

Läs mer »

Föredrag av den välkända terapeuten Birgitta Klemos. Torsdagen den 22 november kl 17-19.30 i Hartwickska huset, Gästabudssalen

Nu återkommer Birgitta Klemos till Tf och berättar om information som berör våra medlemmar. Denna gång med fokus på avgiftning.

Sjuk av metaller? Filmat föredrag

Vera Stejskals föredrag från den 5 december 2015

Läs mer »

Zirkoniaimplantat

Filmat föredrag om zirkonia-implantat från distriktets årsmöte i februari 2014

Läs mer »

Listning alla vårdcentraler i 3 län

Från och med den första juli 2014 kommer invånare i Uppsala län, Västmanland och Sörmland att kunna lista dig på en vårdcentral i Stockholm och stockholmare kan lista sig på en vårdcentral i något av de övriga länen, enligt ett nytt avtal mellan landstingen.

Bidrag till tandvård, bosatta i Högalid eller Maria församlingar

Bidrag till tandvård och sjukvård kan sökas av personer som är mantalsskrivna i Högalid eller Maria församlingar. Även bidrag till resor kan i undantagsfall beviljas.

Läs mer »

Bidrag till tandvård, änkor över 50 år bosatta i Stockholms län

Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond ger bidrag till änkor över 50 års ålder som är bosatta i Stockholms län. Ansökan ska ha inkommit senast den 28 december. Skriftligt ska sökandens ekonomiska situation styrkas. Den sökande ska berätta på vilket sätt sökta medel ska användas. Personbevis, telefonnummer och kontonummer för utbetalning ska redovisas. Ansökan skall skickas per post till; Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond c/o Nelly Mellberg Gard, Box 95, 183 21 Täby.

Bidrag till hjälpmedel t ex för elöverkänsliga. Ges endast till dem under 30 år.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag till enskilda samt bidrag till organisationer för t ex resor. Bidragsansökan lämnas före 30 september.

Läs mer »

Dokument

Aktivitetskalendern hösten 2018, gäller både Stockholm och Uppsala (vikt A4, dvs sid 4 & 1 plus nästa uppslag sid 2 & 3) Ladda hem
Här hittar du de kurser som Tf anordnar under hösten 2018 Ladda hem
Tandimplantat? Vad innebär det? Vilket material ska jag välja? Föredrag av tandläkare Noran de Basso, flygblad att ladda ner Ladda hem
Information; Fyllningsbyte och landstingsbidrag Ladda hem
Information om vad som ska ingå i läkarintyg vid sanering enligt tandvårdsförordningen (§7) kategori 12. Ladda hem
Stadgar, förbundet och distrikten Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Program hösten 2018

Kurs om "Mentala orsaker till ohälsa" den 10 november

Terapeut och hälsocoach Najda Frödin håller kurs med inriktning mot mentala orsaker till ohälsa, men kopplar också till näringsbrister mm.
Tid lördagen den 10 november kl 10 - 15 

Anmälan och mer information Börje Sandström tel 08 760 86 92

Se aktivitetskalendern
Skriv ut på båda sidor och vik till A5. Första uppslaget innehåller sista och första sidan, nästa uppslag innehåller sidan 2 och 3. 

Öppet hus & miniföredrag i Stockholm hösten 2018
​Mellan kl 17 och 19, miniföredragen startar kl 17.30. Hartwickska huset Sankt Paulsgatan 39 A.  Kvar under höstterminen är  den 6/12 då vi inbjuder till diskussion med ordföranden för svårdiagnostiserade sjukdomar. Välkomna.

Öppet hus i Uppsala hösten 2018
Lokal: HSO, Trean, Kungsgatan 64
Den 15/11 kl 16.30-18.00 
Frågor om dentala material, implantat med mera

Föredrag den 22 november i Stockholm kl 17.00-19.30 
Tandvårdsskadades avgiftning och rehabilitering
Terapeut Birgitta Klemos återkommer med en intressant föreläsning som berör tandvårdsskadade och denna gång med särskilt fokus på avgiftning. 
 

 

​​

Kontakta oss

Distriktets expedition
Bellmansgatan 30, 1 tr
Öppet torsdagar kl 10-15. 

Tel till förbundet 08-428 92 42
Telefontider: måndag till fredag kl 10-13, måndagar även kl 16-18 och onsdagar  kl 19-20.

Stödpersoner för information och rådgivning i Stockholm:

Tel 08-428 92 41
Tisdagar kl 13-15

Går också bra att ringa Ann-Marie Lidmark (ordförande) tel 070 7427957

Helger stängt

Vår styrelse

Styrelse 2017
Ordförande
Ann-Marie Lidmark
tel 070 7427957
epost: lidmark@gmail.com

vice ordförande
Lennart Hagnér

kassör
Pernilla Rutberg

Övriga ledamöter
Erik Moström
Marina Davidsdotter
Tanja Johansson
 
SuppleanterKim Weber
Erik Davidsson