Artiklar

De som kommer in på äldreboenden får mycket kariesangrepp. Munhygienen är dålig, mediciner ges som gör folk muntorra och maten innehåller sannolikt alltför lite mineraler och fettlösliga vitaminer för att hålla tänderna friska. Det är en skam att vi inte tar bättre hand om våra gamla. 

I geomsnitt finns karies på fem tänder hos dem som är intagna på svenska sjukhem och är äldre än 65 år. Två av tre personer har karies, vilket är en hög och oacceptabel siffra. Siffrorna visar att 23 procent av samtliga tänder var kariesangripna.

Studien gjordes i åtta svenska landsting/regioner och omfattade 21 000 äldre personer intagna på äldreboenden. Var femte åldring saknade helt egna tänder i den gjorda undersöknngen. Cirka 23 procent av samtliga tänder i patientpopulationen var angripna av karies.

Tidigare har det visat sig att en dålig tandhälsa i denna patientgrupp har en negativ effekt på näringsintag, generell hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Dessutom är det visat att insatta professionella munhygieninsatser minskar gingivit, förbättrar munhygienen och kan minska risken att drabbas av sjukvårdsassocierad lunginflammation, vilket inte är en ovanlig dödsorsak i denna patientgrupp.

Den svenska studien är den första stora kartläggningen av tandhälsan i denna patientgrupp och den visar också att samsjukligheten är stor. Sex av tio var drabbade av någon typ av kognitiva besvär, fyra av tio hade högt blodtryck och lika många någon hjärt-kärlsjukdom. Mer än hälften av de äldre hade en kombination av två eller flera av dessa åkommor.

Tandvården måste fokusera extra på och förbättra den tandhälsorelaterade livskvaliteten för dessa lite äldre människor. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu