Artiklar

Bakteriefloran ändras av kronisk sjukdom

Munnens bakterieflora ändras av kroniska sjukdomar som reumatism och diabetes, enligt en ny forskningsrapport. Goda och skyddande bakterier minskar, vilket kan leda till ökad risk för parodentala sjukdomar och andra skador på tänderna. 

Läs mer »

Tf:s representant på kvicksilverkonferensen

Den internationella kvicksilverkonferensen 2013 är avslutad. Ann-Marie Lidmark var där för Tandvårdsskadeförbundets räkning. Här berättar hon om konferensen. En del nytt har lyfts fram. Intressant var också att forskarna tycks vara överens om kvicksilvers giftighet men att det finns vissa svårigheter att bevisa dess farlighet. Kanske beroende på individuella känsligheter och reaktioner. Här kan den genetiska forskningen få stor betydelse.

Läs mer »

Rotfyllda tänder ger infektioner i kroppen

Rotfyllda tänder är bakteriehärdar utan dess like. Läkare borde i större utsträckning samverka med tandläkaren då problem i munnen kan ge upphov till sjukdomar även på andra ställen i kroppen. I artikeln beskriver tandläkare Bobbie Beckman bland annat envisa ögonproblem kopplade till en rotfylld tand.

Läs mer »

Tufft för svenska läkare

Svenska läkare har det tuffast i världen som utövare av alternativa medicinska behandlingar. Detta framgick av konferensen “Egenvård och integrativ medicin”. Se artikel i T-bladet nr 2/2012

Läs mer »

Tandsköterskor infertila p.g.a kvicksilveramalgam!

Detta finns publicerat i andra skrifter sen tidigare ex. i “Var så god nästa!” skriven av Tandvårdsskadeförbundets Ordförande Margaretha Molius.
Kan det finnas bevis för att det är en uppenbar risk för tandsköterskor att drabbas av infertilitet på grund av kvicksilvret i amalgamet?
Läs mer via länken nedan som går till hemsidan där artikeln publicerats.

Läs mer »

Var så god nästa!

Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margaretha Molius har skrivit en bok där hon delar med sig av sina erfarenheter som tandsköterska i den svenska tandvården under 1950 och 1960- talet.
Det är en spännande och dråplig läsning om hur man på alla sätt i svensk tandvård försökt att undvika att erkänna amalgamets giftiga innehåll av kvicksilver, ifrån det att Margaretha började som elev tills dags dato!
Få personer i Sverige, vet så mycket om amalgamets nutida histora som Margaretha Molius

Läs mer »

Sida 1 av 25 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu