Många ackumulerar gifter i kroppen på grund av metaller och organiska ämnen som finns i maten, i vattnet vi dricker och i luften vi andas. Avgiftning är därför nödvändigt för att kunna behålla hälsan. I allra högsta grad gäller det Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som ofta har genetiskt betingade problem med avgiftning av metaller. 

Zeoliter är ett lermineral, men kan också tillverkas syntetiskt. Det har förmåga att ta upp skadliga ämnen och föra ut dem ur kroppen. En reviewartikel publicerades 2018 som redovisar den forskning som finns om zeoliten Clinoptilolite och dess effekter för att avgifta kroppen. 

Clinoptilolite är ett zeolitmaterial som främst består av aluminium- och kiseloxider. Det har en fantastisk förmåga att binda tungmetaller, men fungerar också som en viktig antioxidant genom att ta hand om fria radikaler. Intressant är att zeoliter inte bryr sig om att binda de för kroppen så viktiga mineralerna kalcium, fosfater, magnesium, kalium och natrium. Därmed behåller kroppen de livsviktiga mineralerna samtidigt som gifterna binds och förs ut ur kroppen. 

Per Arne Öckerman som länge arbetat med avgiftning och tagit emot patienter för kelering med EDTA har sedan flera år övergått till att rekommendera avgiftning med zeoliter. Han säger att han till och med får bättre resultat med zeoliter än de EDTA-keleringar han tidigare gjorde. Han får stöd för detta av den forskningsrapport som presenteras här. 

Det zeoliterna gör, enligt forskarna, är att skydda hjärnan, aktivera immunförsvaret, förbättra leverns funktion och öka glutationbildningen. Intressant är också att forskningen visar att mögelgiftet aflatoxin minskar i serum då tillskott av zeoliter ges. Zeoliter minskar också den oxidativa stressen.

Olika fabrikat av zeoliter går att köpa i Sverige och man kan alltså pröva att avgifta sig själv. Den som är känslig för metaller måste dock ta det försiktigt eftersom all avgiftning medför att kroppens jämvikter förändras och att det då kan läcka ut metaller eller andra gifter från depåer i kroppen. Naturligt förekommande zeoliter kan innehålla metaller eller andra gifter och därför är det bäst om man kan få tag på zeoliter som antingen renats eller som är syntetiskt framställda. 

Mer forskning behövs om kroppens avgiftning och olika preparat som kan påskynda den. En första grundplåt till ett omfattande sådant forskningsprogram borde regerigen lägga. 

Till review-artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu