Många ackumulerar gifter i kroppen på grund av metaller och organiska ämnen som finns i maten, i vattnet vi dricker och i luften vi andas. Avgiftning är därför nödvändigt för att kunna behålla hälsan. I allra högsta grad gäller det Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som ofta har genetiskt betingade problem med avgiftning av metaller. 

Zeoliter är ett lermineral, men kan också tillverkas syntetiskt. Det har förmåga att ta upp skadliga ämnen och föra ut dem ur kroppen. En reviewartikel publicerades 2018 som redovisar den forskning som finns om zeoliten Clinoptilolite och dess effekter för att avgifta kroppen. 

Clinoptilolite är ett zeolitmaterial som främst består av aluminium- och kiseloxider. Det har en fantastisk förmåga att binda tungmetaller, men fungerar också som en viktig antioxidant genom att ta hand om fria radikaler. Intressant är att zeoliter inte bryr sig om att binda de för kroppen så viktiga mineralerna kalcium, fosfater, magnesium, kalium och natrium. Därmed behåller kroppen de livsviktiga mineralerna samtidigt som gifterna binds och förs ut ur kroppen. 

Per Arne Öckerman som länge arbetat med avgiftning och tagit emot patienter för kelering med EDTA har sedan flera år övergått till att rekommendera avgiftning med zeoliter. Han säger att han till och med får bättre resultat med zeoliter än de EDTA-keleringar han tidigare gjorde. Han får stöd för detta av den forskningsrapport som presenteras här. 

Det zeoliterna gör, enligt forskarna, är att skydda hjärnan, aktivera immunförsvaret, förbättra leverns funktion och öka glutationbildningen. Intressant är också att forskningen visar att mögelgiftet aflatoxin minskar i serum då tillskott av zeoliter ges. Zeoliter minskar också den oxidativa stressen.

Olika fabrikat av zeoliter går att köpa i Sverige och man kan alltså pröva att avgifta sig själv. Den som är känslig för metaller måste dock ta det försiktigt eftersom all avgiftning medför att kroppens jämvikter förändras och att det då kan läcka ut metaller eller andra gifter från depåer i kroppen. Naturligt förekommande zeoliter kan innehålla metaller eller andra gifter och därför är det bäst om man kan få tag på zeoliter som antingen renats eller som är syntetiskt framställda. 

Mer forskning behövs om kroppens avgiftning och olika preparat som kan påskynda den. En första grundplåt till ett omfattande sådant forskningsprogram borde regerigen lägga. 

Till review-artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu