Med stor sorg konstaterar Tandvårdsskadeförbundet att Vera Stejskal avlidit efter en tids sjukdom. Vera utvecklade Melisa-testet som hjälpte många tandvårdsskadade att få kunskap om vilka metaller de var känsliga för och borde undvika.  

Vera Stejskal var immunolog och forskare med mycket stora kunskaper och dessutom med en enorm drivkraft att utveckla testet Melisa och hjälpa folk som var oförklarligt sjuka. Testet utvecklades från början på Astra för att kunna kontrollera kemikaliekänslighet. Laboratorier som gör detta test finns nu i flera olika länder, men tyvärr lades det svenska ned då våra landsting inte velat erkänna och använda Melisa-testet för att hitta metallöverkänslighet. 

Med Melisa-testet kan man spåra känslighet för metaller, bland annat för titan och kvicksilver och under senare år har det också kunnat mäta minnesceller för gluten, candida och borrelios. Vera Stejskal brann för att hjälpa folk att spåra immunologisk känslighet och gav också många personlig vägledning och hjälp. 

I samverkan med laboratoriet i Danderyd kunde folk ta blodprover som Vera Stejskal sedan ofta själv transporterade till laboratoriet i Schweiz. Hon har betytt mycket för många tandvårdsskadade personer. Två företag fotsätter att ta blodprover och skicka iväg dem för testning i andra länder det är dels www.mirala.se och dels www.levfrisk.se

Intressant med Vera Stejskal är också att hon fortsatte att sammanställa mätresultat och publicera vetenskapliga artiklar. Det var aldrig tal om någon pensionering utan snarare tvärt om. De senaste fem åren blev hon allt oftare inbjuden att tala vid stora internationella konferenser och hon samarbetade med duktiga forskare i hela världen. 

Det sista föredraget Vera Stejskal höll för Tandvårdsskadeförbundet är från 2015 och finns inspelat och kan nås via länken nedan. Det är också det enda föredraget på svenska som finns. Av det framgår tydligt Vera Stejskals storhet som immunolog och forskare och också hennes förmåga att förklara svåra frågor för en bredare allmänhet. 

Till det svenska föredraget
Mer om Vera Stejskal på www.melisa.org

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu