I en artikel i Expressen skriver flera läkare att de är bekymrade över den dåliga sekretessen i sjukvården. I praktiken kan vem som helst få tillgång till patientjournaler, vilka läkemedel som patienten står på osv. Det är allvarligt och därför är det särskilt viktigt att läkare inte skriver något som kan vara negativt för patienten. Kontrollera alltid dina egna journaler så det inte står något opassande i dem. 

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har erfarenhet av att läkare skriver felaktiga påståenden i journalerna. Det kan handla om att patienten anses psykiskt sjuk, labil, inte klarar sig själv, har förföljelsemani och mycket mer. Det kan också stå saker om ens partner och barn, som inte alltid är fördelaktigt.

Ofta förlöjligas amalgamskadade patienter i läkarjournalerna. Särskilt gäller det deras tro att amalgam, titan eller andra dentala material orsakar sjukdomen. Elöverkänslighet betraktas närmast som ett tvångsbeteende. Sådana påståenden kan få konsekvenser för lång tid framöver och i värsta fall orsaka att patienten inte får rätt vård och behandling.

För patienten är det svårt att få rättelse. Först krävs tillgång till journalerna och då måste man fråga efter dem. Bra vore om läkaren skrev journalerna i samverkan med patienten, att patienten fick med sig en utskrift hem och att båda därefter kan ändra tillsammans. Det patienten vill ha med i journalen ska förstås läkaren skriva in. Det kan t ex gälla om patienten blivit frisk efter amalgamsanering,borttagning av titanstift eller tandextraktion. 

Självklart ska seketess gälla och ingen annan vårdgivare ska få tillgång till en journal utan att patienten själv. ger sitt tillstånd. Det är bra att artikelförfattarna i Expressen tar upp detta tema.

Till debattartikel i Expressen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu