Ett biverkningsregister för dentala material finns, men fungerar inte. Många försök har gjorts under årens lopp men resultaten är nedslående. Tandläkarna rapporterar inte in biverkningar. Ett implantatregister har också funnits eller varit under uppbyggnad under lång tid. Nu tas ett nytt initiativ till implantatregister. Kanske det lyckas denna gång.

Varje år sätts 65 000 implantat in i patienters käkben enligt artikeln i Tandläkartidningen. Antalet ökar, ändå finns inget register för att följa upp varken hållbarhet, misslyckanden eller biverkningar. 

Professor emeritus Stig Karlsson berättar i en intressant artikel på sajten Dental24 om det tidigare implantatregistrets misslyckanden. Professor Björn Klinge var ansvarig och sökte årligen medel för genomförandet. Ändå blev det aldrig någon lansering av registret. 

Karlssons artikel är intressant och läsvärd. Han berättar om hur medel för detta register gavs till Klinge och hans stab utan att det egentligen hände något. Myndigheterna som gav bidrag ställde inte heller några krav.

Av artikeln i Tandläkartidningen framgår att Björn Klinge tror att misslyckandet berodde på att det blev så krångligt med inrapporteringen till registret. Men man kan också undra om det plötsligt blev lite för många misslyckanden eller biverkningar som behövde skylas över. 

I dag vet vi exempelvis att periimplantit är något som kommit i takt med implantaten och framför allt titanimplantaten. Majoriteten av de implantat som sätts in lyckas, men det är ändå en rätt stor misslyckandefrekvens då implantat stöts ut ur kroppen, lossnar eller ger allvarliga infektioner med nedbrytning av käkbenet med mera. 

Ett implantatregister behövs verkligen och därför är det angeläget med ett nytt försök. Nödvändigt är även att biverkningar tas upp och att man söker orsaker till misslyckandena. Tf är också angeläget om att resultaten från olika sorters titanimplantat undersöks liksom skillnaden mellan titan och zirkoniaimplantat.  

Mer information hos Dental24
Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu