Rotfyllningar är ingenting som rekommenderas av Tandhälsoförbundet (Tf). I en debattartikel på Dental24 redovisar en tandläkare att bakteriefrihet efter rotfyllningsbehandling nästan aldrig uppnås.  Det är också Tf:s erfarenhet. Dessvärre hänvisas till den s.k. N2-metoden som våra medlemmar har mycket dålig erfarenhet av.

N2 metoden byggar på att man använder formaldehyd för att försöka få bakteriefrihet. I N2 finns också diverse andra ämnen och bland dessa nejlikolja som man kan bli allergisk  mot. För Tf:s känsliga medlemmar har N2 varit en katastrof och vi hoppas att den i sin nuvarande form slutar användas. 

Det är möjligt att formaldehyd som bakteriedödande medel fungerar bättre än gängse metoder. Men formaldehyd är också skadligt för kroppen. Vid rengöring efter att rotfyllda tänder tagits bort finner tandläkaren alltid bakterier och ofta luktar också dessa tänder illa. Anledningen är att det alltid finns små skrymslen och vrår där bakterier kan försöka sig.

Ofta finns också bakterier inkapslade under själva roten och rotfyllningen (rotspetsen). Även käkbenet kan angripas. Vid rengöring efter extraktion av rotfyllda tänder behöver därför tandläkaren ta bort angripet käkben och vissa tandläkare använder ozon för att döda eventuella kvarvarande bakterier. Ozon skulle kunna vara ett alternativ till den betydligt giftigare formaldehyden som används vid N2-metoden. 

Förutom själva rotkanalen har tanden flera kilometer långa dentinkanaler som går tvärs igenom tanden. Dentinkanalerna tätas inte på utsidan och där kan de minsta bakterierna och andra mikroorganismer tränga in och de finner då en utmärkt miljö att föröka sig i. Ut läcker bakteriegifter med mera som kan påverka olika delar av kroppen.

En rotfylld tand kan därför aldrig med dagens metoder bli helt bakteriefri oavsett vilken metod tandläkaren använder för att döda bakterier inuti tandroten. Dentinkanalerna kommer hen aldrig åt. En rotfylld tand är en död tand dit kroppens immunförsvar inte når. Inga andra döda kroppsdelar får vara kvar i kroppen och frågan är då varför döda tänder ska tillåtas i käkbenet på levande människor?

Till debattartikel i Dental24 om N2-metoden, vilken Tf inte rekommenderar 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu