Vårdskador är inte ovanliga och särskilt vanliga tror vi de är i tandvården. Om en tandläkare inte upptäcker karies under en krona kan hela tanden behöva tas bort. Om bettet justeras fel kan bitning på en eller flera tänder bli så kraftig att tanden dör. Bakterier som blir kvar efter extraktion av en tand kan orsaka bakteriehärdar som förstör käkbenet. Går det att få ersättning för vårdskador?

Skadade i tandvården har extremt svårt att få ersättning. Om bevis verkligen finns att tandläkaren inte agerat enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet" kan man få skadestånd och ersättning för att åtgärda skadan. 

Vår erfarenhet är att tandläkare ofta håller varandra om ryggen och en "second opinion" slutar ofta med att tandläkaren inte kan se att den förra gjorde något fel. Korrigerande åtgärder kan ändå föreslås. 

Rotfyllningar där bakterier spridits ner i käkbenet är inte ovanligt. Folk kan bli friska efter borttagning av tanden. Men det finns inga som helst regler för att patienten skulle få ersättning för vårdskada. Anledningen är att rotfyllningar är en bra metod enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet" och för rensning i käkbenet efter utdragning av tänder finns inga direktiv. 

Det hjälper inte att symtomen försvunnit direkt efter utdragning av tanden. En skulle tycka det var bevis nog, men myndighetssverige och försäkringsbolagen har en annan åsikt.

Det handlar om långvarig smärta som lett till oförmåga att arbeta, knäskador,  allvarliga bihålebesvär, högt blodtryck m.m. som i hög grad satt ner arbetsförmågan och livskvaliteten.  

På DN-debatt har publicerats en artikel skriven av frustrerade föräldrar vars son vägrades skadeersättning efter en vårdskada som gjorde honom förlamad. Regionerna utreder sig själva, intygsskrivande experter är jäviga - bland annat... 

De menar att det är ett systemfel när en av regionen styrd instans utreder om ett fel i vården har begåtts i regionen. Det riskerar att leda till godtycklighet och rättsosäkerhet. Detsamma gäller tandvården och kanske än mer märkligt när det gäller privattandvården som utreds av privattandläkarnas förtroendenämnd vilken främst har tandläkare som representanter. 

Till artikel i DN

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu